Τοπικά

Εκατομμύρια έγγραφα ιατρικών φακέλων ασθενών θα μεταφερθούν για φύλαξη στην παλιά πτέρυγα του Νοσοκομείου

Εκατομμύρια εγγράφων από ιατρικούς φακέλους ασθενών θα μεταφερθούν από τα τμήματα, στην παλιά πτέρυγα του Νοσοκομείου. Το νοσοκοµείο του Βόλου είναι ένας οργανισµός που διαχειρίζεται µεγάλο όγκο πληροφορίας, ο οποίος σήµερα είναι κυρίως σε έντυπη – χειρόγραφη µορφή, ογκώδης, δύσκολα αναζητήσιµος, ενώ πολλές φορές φθείρεται και αλλοιώνεται. Το Νοσοκοµείο και κάθε τμήμα ξεχωριστά έχει την ευθύνη της φύλαξης και σωστής αρχειοθέτησης του αρχειακού υλικού όλων των ασθενών. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει μεταφορά και φύλαξη σε νέο χώρο συγκεντρωμένα των βιβλίων Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών που σύμφωνα με τη νομοθεσία διατηρούντα στο διηνεκές. Το έργο, εκτός από τη νέα απαίτηση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, θα συνδράµει στην προσπάθεια του για επίτευξη στην καλύτερη και ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες – ασθενείς και ειδικότερα της διενέργειας διαγνωστικών-επεµβατικών πράξεων και συνέχισης της παρακολούθησης των ασθενών, ιδιαίτερα στους χρόνιους ασθενείς και ασθενείς µε επαναληπτικές επισκέψεις στο Νοσοκοµείο.

Επίσης στην υποστήριξη του προσωπικού και τη βελτίωση στον τρόπο εργασίας του, στη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση των υποδοµών του νοσοκομείου, στην ανάγκης συµµόρφωσης του Νοσοκομείου προς τη νομική υποχρέωση διατήρησης των ιατρικών φακέλων, στην καλύτερη κατοχύρωση του Νοσοκομείου για τις παρεχόµενες υπηρεσίες και της δυνατότητα αναδρομικής εξέτασης οποιουδήποτε περιστατικού στο πλαίσιο ερευνών από επιτροπές. Επίσης για την εγκατάσταση του νέου στεφανιογράφου θα πρέπει να συσκευαστούν, αρχειοθετηθούν, μεταφερθούν το αρχειακό υλικό των κλινικών που καταλαμβάνουν τους συγκεκριμένους χώρους (μαιευτική, οικογενειακός προγραμματισμός, βιβλία ΤΕΠ, φάκελοι ασθενών κ.λπ.). Η εταιρεία που θα αναλάβει το έργο θα πρέπει να παραλάβει το αρχείο των βιβλίων ΤΕΠ, των φυσικών φακέλων ασθενών και τις καρτέλες μαιευτικής, µε τα φυσικά αρχεία που είναι οργανωµένα εντός φακέλων, που εσωκλείει το πλήθος των τεκµηρίων για κάθε ασθενή. Θα γίνει καταγραφή συσχέτισης και κατηγοριοποίηση του αρχειακού υλικού ανά είδος κλινικής και έτος νοσηλείας, μεταφορά και φύλαξη του συνόλου του αρχειακού υλικού στους χώρους που θα διαθέσει το νοσοκομείο (1ος όροφος παλαιάς πτέρυγας, παλαιά χειρουργεία, παλαιά ΜΕΘ και υπόγειο παλαιάς πτέρυγας).

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το