Τοπικά

Eιδική Μονάδα Επεμβατικής Καρδιολογίας στο «Αχιλλοπούλειο» – Πέντε νέα τμήματα στον Οργανισμό του Νοσοκομείου

Με 58 γιατρούς πρέπει να λειτουργήσει στο Νοσοκομείο του Βόλου Ειδική μονάδα Επεμβατικής Καρδιολογίας και Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου (ενταγμένη στο Καρδιολογικό Τμήμα – Μονάδα Στεφανιαίας), Τμήμα Νεώτερων Απεικονιστικών Μεθόδων (Αξονική και Μαγνητική Τομογραφία), Ειδική Μονάδα Παρηγορητικής Θεραπείας (ενταγμένη στο Αναισθησιολογικό τμήμα) με 20 Κλίνες, Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) με τέσσερις κλίνες και Μονάδα Υπερβαρικού Οξυγόνου. Όλες οι μονάδες εντάχθηκαν στον νέο Οργανισμό του Νοσοκομείου Βόλου και 13 νέες θέσεις γιατρών επιβάλλεται να εγκριθούν από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια.
Στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου έχει εγκατασταθεί, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην παλαιά πτέρυγα του Νοσοκομείου, σύγχρονο συγκρότημα Στεφανιογραφίας έπειτα από χρηματοδότηση μέσα από το Π.Ε.Π. Θεσσαλίας προϋπολογισμού 560.000 €. Για την έναρξη λειτουργίας του Αιμοδυναμικού εργαστηρίου και την πλήρη ανάπτυξη και αξιοποίηση των δυνατοτήτων του τμήματος, που δίνει πλήρη ειδικότητα καρδιολογίας και μέχρι τώρα η εκπαίδευση στην επεμβατική καρδιολογία γίνεται στο Π.Γ.Ν.Λάρισας, είναι απαραίτητη η στελέχωσή του με εξειδικευμένους καρδιολόγους στην Επεμβατική Καρδιολογία. Ο Οργανισμός του Γ.Ν. Βόλου προβλέπει έξι οργανικές θέσεις ειδικότητας Καρδιολογίας, με τέσσερις (εξ’ αυτών να είναι κατειλημμένες και δύο κενές, συν μία προσωποπαγής, που καλύπτουν τις ανάγκες της Καρδιολογικής Κλινικής (21 κλίνες) και της Στεφανιαίας Μονάδας (8 κλίνες). Ήδη έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί Εργαστήριο Βηματοδοτήσεων, ο αριθμός των υπηρετούντων Ιατρών είναι οριακός ακόμη και σε πλήρη κάλυψη των οργανικών θέσεων, υπολογίζοντας και τις εφημερίες. Η ανάγκη για την προσθήκη επιπλέον δύο (θέσεων καρδιολόγων με εξειδίκευση στην Επεμβατική Καρδιολογία είναι ως εκ των ανωτέρω απολύτως αναγκαία και τεκμηριωμένη, όπως και η ανάγκη πρόσληψης τεσσάρων Νοσηλευτών για την υποστήριξη λειτουργίας του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου, σε συνέργεια με τη Στεφανιαία Μονάδα και το Εργαστήριο Βηματοδοτήσεων (υπηρετούντες νοσηλευτές στα τμήματα είναι 13).

Όλοι διακομίζονται σε Τρίκαλα και Λάρισα
Τονίζεται ότι η αντιμετώπιση των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων είναι από τους πρωταρχικούς στόχους ενός καρδιολογικού τμήματος, η δε πρωτογενής αγγειοπλαστική στο οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου συστήνεται από τις παγκόσμιες κατευθυντήριες οδηγίες ως πρώτη αντιμετώπιση.
Μέχρι τώρα, 150 περίπου ασθενείς ανά έτος διακομίζονται, συνοδεία ιατρού στα Νοσοκομεία Λάρισας και Τρικάλων για αντιμετώπιση Οξέων Στεφανιαίων Συνδρόμων στα αντίστοιχα αιμοδυναμικά εργαστήρια.

Αξονική και Μαγνητική Τομογραφία
Στο Γ.Ν. Βόλου λειτουργεί Αξονικός Τομογράφος από το 2004, ο οποίος και αντικαταστάθηκε με νεώτερης τεχνολογίας το 2015. Παράλληλα, μέσα από χρηματοδότηση το 2018, το Γ.Ν. Βόλου απέκτησε Μαγνητικό Τομογράφο. Ο εξοπλισμός είναι ενταγμένος στο Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα, το οποίο παράλληλα περιλαμβάνει Υπερηχοτομογραφία, Μαστογραφία, Κλασική Ακτινολογία και Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας. Σήμερα ο Αξονικός Τομογράφος υποστηρίζεται από τέσσερις Ακτινολόγους, με τρείς εξ αυτών να καλύπτουν αντίστοιχες οργανικές θέσεις και έναν ακτινολόγο με μετακίνηση από Κέντρο Υγείας, ενώ η κλασική Ακτινολογία υποστηρίζεται από 3 Ακτινολόγους σε αντίστοιχες τρεις οργανικές θέσεις. Στον Οργανισμό του Γ.Ν. Βόλου προβλέπονται οκτώ θέσεις Ακτινολόγων εκ των οποίων οι έξι είναι καλυμμένες και είναι σε εξέλιξη η προκήρυξη/κάλυψη των άλλων δύο, για ακτινολόγο με εξειδίκευση στη Μαγνητική Τομογραφία και ακτινολόγο Κλασικής Ακτινολογίας. Για την πλήρη ανάπτυξη και αξιοποίηση των τεχνολογιών καθώς και τη διασφάλιση λειτουργίας του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος προτείνεται ο διαχωρισμός του Τμήματος σε α) Εργαστήριο Νεώτερων Απεικονιστικών Μεθόδων (Αξονική Και Μαγνητική Τομογραφία), με τέσσερις ακτινολόγους για την κάλυψη της λειτουργίας του Αξονικού Τομογράφου και επιπλέον δύο νέες θέσεις ακτινολόγων με εξειδίκευση στη Μαγνητική Τομογραφία και β) Εργαστήριο Κλασικής Ακτινολογίας, όπου απαιτούνται τέσσερις θέσεις ακτινολόγων. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η προσθήκη τουλάχιστον δύο επιπλέον οργανικών θέσεων, ιδανικά τέσσερις για την κάλυψη των αναγκών της λειτουργίας όλων των δομών και την επαρκή διασφάλιση εκτέλεσης των εφημεριών. Σήμερα, οι ανάγκες αυτές καλύπτονται εν μέρει, με τη μετακίνηση ιατρών από τα Κέντρα Υγείας, γεγονός που δεν διασφαλίζει τη συνεχή κάλυψη της απαιτούμενης λειτουργίας του Τμήματος, με δεδομένες τις ιδιαιτερότητες στην ευελιξία και διαθεσιμότητα αυτών των ιατρών, για την ασφαλή λειτουργία του πρωινού προγράμματος και την κάλυψη των εφημεριών. Παράλληλα θα χρειαστούν επιπλέον τρεις νοσηλευτές για την υποστήριξη της λειτουργίας των δομών( μέχρι τώρα υπηρετούν μόνο 3 νοσηλευτές στις λειτουργούσες δομές) και άμεση προκήρυξη κάλυψης των κενών θέσεων. Στον υπάρχοντα Οργανισμό προβλέπονται 25 θέσεις τεχνολόγων, από τις οποίες είναι καλυμμένες μόνον οι επτά.

Ειδική Μονάδα Παρηγορητικής Θεραπείας με 20 κλίνες
Ανώνυμος ευεργέτης θέλει να καλύψει την πλήρη ανακαίνιση του 2ου ορόφου της παλαιάς πτέρυγας του Νοσοκομείου (πρώην Χειρουργεία) και τη διαμόρφωση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υπ. Υγείας, για τη δημιουργία Κλινικής Ανακουφιστικής Φροντίδας, δυναμικότητας 20 κλινών. Ο προϋπολογισμός του έργου, σύμφωνα με τον μελετητή του ιδιώτη, μπορεί να ξεπεράσει το 1.300.000,00€ και όλο το ποσό των εργασιών και του εξοπλισμού (κτιριακού και ξενοδοχειακού), θα καλυφθεί από τον ιδιώτη δωρητή. Για τη λειτουργία της Κλινικής / Μονάδας θα χρειαστούν δεκατρείς νοσηλευτές, δύο ιατροί παθολόγοι, καθώς και δύο ιατροί αναισθησιολόγοι, λόγω της ιδιαιτερότητας των φαρμάκων που απαιτούνται σε τέτοιες συνθήκες νοσηλείας, καθώς και των υποστηρικτικών αγωγών (ασθενείς με τραχειοστομία ή μηχανικό αερισμό σε αναπνευστήρα). Στον υπάρχοντα Οργανισμό του Γ.Ν Βόλου προβλέπονται δεκατέσσερις θέσεις παθολόγων, για τις 2 παθολογικές κλινικές και την καθημερινή 24ωρη εφημερία του μοναδικού Νοσοκομείου του Ν. Μαγνησίας, από τις οποίες είναι καλυμμένες οι έξι και σε εξέλιξη βρίσκεται η προκήρυξη τεσσάρων θέσεων, οι οποίες θα καλύψουν εν μέρει τις ανάγκες των δύο παθολογικών κλινικών. Επισημαίνεται ότι θα αποχωρήσουν επιπλέον 2 ιατροί παθολόγοι μέσα στην επόμενη 2ετία. Η προκήρυξη των υπολοίπων 4 θέσεων παθολόγων θα καλύψει τις ανάγκες των 2 παθολογικών κλινικών (που καλύπτουν και το ΤΕΠ ), ενώ η προσθήκη δύο θέσεων παθολόγου για την Ειδική Μονάδα Παρηγορητικής Θεραπείας δεν θα οδηγήσει σε αποδυνάμωση των παθολογικών κλινικών και θα δώσει τη δυνατότητα εξειδίκευσης των ανωτέρω ιατρών στην ανακουφιστική φροντίδα. Αντίστοιχα, οι θέσεις αναισθησιολόγων στον υπάρχοντα Οργανισμό είναι δέκα, για τη λειτουργία των χειρουργείων και του Ιατρείου Πόνου. Καλυμμένες είναι οι έξι, συν μία επιπλέον προσωποπαγής θέση, ενώ αναμένονται δύο αναισθησιολόγοι μέσω διορισμού (ολοκληρώθηκε η διαδικασία κρίσεων), θέσεις όμως που προορίζονται να καλύπτουν τις απαιτήσεις των χειρουργείων και της καθημερινής εφημερίας. Οι δύο νέες θέσεις αναισθησιολόγων θα καλύψουν τις ανάγκες της Ειδικής Μονάδας Παρηγορητικής Θεραπείας χωρίς να αποδυναμωθεί το Αναισθησιολογικό τμήμα στον τομέα των χειρουργείων. Στον Νοσηλευτικό τομέα θα χρειαστούν 13 νοσηλευτές ΤΕ (συν μία προϊσταμένη και μία υπεύθυνη).

Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας με 4 κλίνες
Είναι οργανικά ενταγμένη στη ΜΕΘ. Ο χώρος έχει επιλεχθεί και υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία και ο Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός έχει δρομολογηθεί να αναπτυχθεί σε συνδυασμό με υπάρχοντα εξοπλισμό και εξοπλισμό που έχει προγραμματίσει το Νοσοκομείο να προμηθευτεί μέσα από το ΕΣΠΑ 2014-20. Η διαμόρφωση του χώρου και η εγκατάσταση του κατάλληλου εξοπλισμού και διατάξεων των Ιατρικών αερίων και λοιπών υποδομών (ειδικό πάτωμα, επένδυση τοιχοποιίας, αποθηκευτικοί χώροι, κτλ.) προϋπολογίζεται στα 140.000,00€. Η ΜΕΘ που λειτουργεί στο νοσοκομείο έχει 8 ενεργείς κλίνες, εφημερεύει καθημερινά και υπηρετούν σε αυτήν 7 εντατικολόγοι στις 7 οργανικές θέσεις, καθώς και 19 μόνιμοι νοσηλευτές ΤΕ (συν 2 επικουρικοί), 1 βοηθός θαλάμου, 1 νοσοκόμος (προς συνταξιοδότηση) και κανένας μόνιμος φυσικοθεραπευτής. Για τη στελέχωση της Μ.Α.Φ. χρειάζονται επιπλέον δύο εντατικολόγοι, δέκα νοσηλευτές ένας βοηθός θαλάμου, ένας νοσοκόμος και ένας φυσικοθεραπευτής. Επισημαίνεται ότι για 7 νέες κλίνες ΜΕΘ στο Γ. Ν. Λαμίας δόθηκαν 7 νέες θέσεις εντατικολόγων.
Με τη δημιουργία ΜΑΦ θα απελευθερωθούν αντίστοιχες κλίνες Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, με επακόλουθο την ελαχιστοποίηση (έως μηδενισμό) των διακομιδών λόγω μη ύπαρξης κλίνης ΜΕΘ στο νοσοκομείο και θα μειωθεί ο μέσος χρόνος νοσηλείας των ασθενών. Επιπλέον, θα αντιμετωπιστούν ασφαλέστερα ασθενείς με τραχειοστομία, που αναγκάζονται να νοσηλευθούν σε κοινό θάλαμο, λόγω έλλειψης ΜΑΦ, μετά τη νοσηλεία τους στη ΜΕΘ.

Μονάδα Υπερβαρικού Οξυγόνου
Ο Γ.Ν. Βόλου από το 2013 απέκτησε, έπειτα από παραχώρηση του Νοσοκομείου Αγ. Παύλος, ειδική Μονάδα Υπερβαρικού Οξυγόνου. Ο εξοπλισμός αυτός πρόσφατα επιθεωρήθηκε από την κατασκευαστική εταιρεία που εδρεύει στη Γερμανία και ήρθε ειδικά γι’ αυτό τον λόγο στο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε η ανάγκη ελέγχου του θαλάμου και η περαιτέρω συντήρησή του, ώστε να βρεθεί εκ νέου σε πλήρη λειτουργική κατάσταση. Η εταιρεία διαβεβαίωσε πως εφόσον κατά τον έλεγχο του θαλάμου δεν διαπιστωθεί πρόβλημα ο θάλαμος θα μπορεί να λειτουργήσει για πολλά χρόνια ακόμη.Το εκτιμώμενο κόστος είναι 60.000 ευρώ για τον εξοπλισμό και 60.000 ευρώ για τη διαμόρφωση των υποστηρικτικών χώρων. Για την έναρξη λειτουργίας του και την πλήρη ανάπτυξή του χρειάζονται τρεις επιπλέον παθολόγοι με ειδίκευση και τέσσερις νοσηλευτές που θα εκπαιδευτούν κατάλληλα. Ο Οργανισμός του Γ.Ν. Βόλου προβλέπει 250 θέσεις νοσηλευτών ΤΕ και είναι καλυμμένες οι 188 (62 κενές).

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το