Τοπικά

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο οικονομικός απολογισμός έτους 2015 του Δήμου Βόλου

Στο ποσό των 70.087.995,26 € ανήλθε το σύνολο των εσόδων του Δήμου Βόλου το έτος 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία του οικονομικού απολογισμού, που εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται και το χρηματικό υπόλοιπο της Οικονομικής Χρήσης 2014, ύψους 6.603.129,05€, που εισήχθη στην χρήση 2015.
Την ίδια χρονιά, το σύνολο των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν ανήλθε στο ποσό των 59.522.128,63 € .
Ύστερα από την αφαίρεση των εξόδων από τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν μέσα στην χρήση 2014, παραμένει χρηματικό υπόλοιπο 10.565.866,63 €.
Κατά την χρήση 2015 οι υπέρ τρίτων κρατήσεις (ασφαλισμένου & εργοδότου) που αποδόθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 6.403.347,82€ .
Παρέμειναν ανείσπρακτα έσοδα από τέλη, δικαιώματα και φόρους, η είσπραξη των οποίων θα επιδιωχθεί να γίνει στην νέα χρήση, μαζί με τα έσοδα του έτους 2016.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το