Τοπικά

Εγκρίθηκε η μελέτη για την υπόγεια αποθήκευση και αποκομιδή απορριμμάτων στον Δήμο Αλμυρού

Τη μελέτη και τους όρους διακήρυξης της δημόσιας σύμβασης για την ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Αλμυρού, μέσω της υπόγειας αποθήκευσης και αποκομιδής των δημοτικών απορριμμάτων, ενέκρινε με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των €176.296,00, συν €42.311,04 Φ.Π.Α. Η χρηματοδότηση προέρχεται από Πρόγραμμα Χρηματοδότησης του «Πράσινου Ταμείου» ύψους €174.891 κατά ποσοστό 80% με ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» 2019-2020. Το υπολειπόμενο ποσοστό 20% του προϋπολογισμού της προμήθειας ύψους €43.723 θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου. Στόχος της ανάπλασης είναι να υιοθετηθεί η ανάπτυξη ενός εναλλακτικού συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων στον Δήμο, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες υγιεινής αποθήκευσής τους. Το σύστημα αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων με προμήθεια 12 υπόγειων κάδων συλλογής, οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε επιλεγμένα κοινόχρηστα σημεία του Δήμου. Επίσης περιλαμβάνει την προμήθεια ενός γερανού για την αποκομιδή των συστημάτων υπόγειας αποθήκευσης, ο οποίος, σύμφωνα με τη μελέτη, θα προσαρμοστεί σε απορριμματοφόρο όχημα. Η σύμβαση θα ανατεθεί μέσω ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Παράταση για τον στεγασμένο χώρο λαϊκής αγοράς
Παράταση τεσσάρων μηνών δόθηκε στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου κατασκευής στεγασμένου χώρου λαϊκής αγοράς από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμυρού. Η υπογραφή του συμφωνητικού έγινε στις 24 Απριλίου 2019 και η προθεσμία περάτωσης του έργου ήταν 12 μήνες, δηλαδή έως τον Απρίλιο του 2020. Με απόφαση της οικονομικής Επιτροπής είχε δοθεί παράταση μέχρι τις 24 Ιουνίου και η νέα παράταση δόθηκε για τη σύνταξη και την έγκριση του 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και για τις μελέτες εφαρμογής ηλεκτρομηχανολικών εργασιών. Το έργο αναμένεται να εκτελεστεί μέχρι τις 24 Οκτωβρίου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το