Τοπικά

Εγκρίθηκε η έκθεση πεπραγμένων για το 2019 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αλμυρού

Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού η ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το 2019. Όπως επισημάνθηκε «για το 2019, η λειτουργία της Επιτροπής κινήθηκε σ’ ένα νέο σύνθετο και δύσκολο περιβάλλον – λόγω «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», αλλά και σε μια δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία που βιώνει η πατρίδα μας».
Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 9 συνεδριάσεις και λήφθηκαν 33 αποφάσεις από τα μέλη της επιτροπής, οι οποίες εγκρίθηκαν όλες ομόφωνα.
Σε μερικές περιπτώσεις η επιτροπή, αναγκάστηκε να λάβει δύσκολες αποφάσεις, αλλά προηγουμένως εξάντλησε όλα τα περιθώρια του Νόμου και είχαν ενημερωθεί οι ενδιαφερόμενοι για τη δυνατότητα συμμόρφωσής τους.

Στην άσκηση των καθηκόντων τους το 2019 ή η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αποφάσισε για:
– Θέματα προστασίας του Περιβάλλοντος
-Πολεοδομικές μελέτες
-Εγκρίσεις μελετών
-Τροποποιήσεις ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Αλμυρού
-Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
-Θέματα εγκατάστασης ποιμνιοστασίων – βουστασίων
-Διαμορφώσεις πεζοδρομίων
-Προεγκρίσεις ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και ανακλήσεις αδειών
καταστημάτων, που αφορούσαν για τις περιοχές που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των
Δημοτικών Κοινοτήτων.
-Χορηγήσεις παράτασης αδειών μουσικών οργάνων για καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος
-Διάφορα άλλα Θέματα.

«Για πολλές από τις αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έγιναν οι αντίστοιχες εισηγήσεις σε Δημοτικό Συμβούλιο (εγκρίσεις μελετών, πολεοδομικές μελέτες, κανονιστικές αποφάσεις, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, πράξεις εφαρμογής κ.ά.) για την οριστική τους έγκριση.
Η λειτουργία της συνεχίζεται και για το 2020 με αντικειμενικό σκοπό πάλι την προστασία του περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής των συμπολιτών, την εξυπηρέτηση του πολίτη κ.α. και βέβαια την προστασία των συμφερόντων του Δήμου.
Ακούγονται όλες οι απόψεις των μελών της επιτροπής και υιοθετούνται προτάσεις και παρατηρήσεις που ενδεχομένως είναι και διαφορετικές από την αρχική εισήγηση.
Σ’ όλες αυτές τις συνεδριάσεις και τη λήψη των αποφάσεων, απ’ όλα τα μέλη της Επιτροπής, τηρήθηκαν και εφαρμόστηκαν οι αρχές της ισότητας, της νομιμότητας και της αμεροληψίας» επισημαίνεται στην εισήγηση.
Να αναφερθεί ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι ένα θεσμικό όργανο σύμφωνα με τον Ν. 3852/2012 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) και αποτελείται από επτά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
Είναι το αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο σε θέματα σχετικά με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία, την προστασία του περιβάλλοντος, την έγκριση κανονιστικών αποφάσεων κ.ά., αρμοδιοτήτων του Δήμου, σύμφωνα και με το άρθρο 73 του ανωτέρω
Νόμου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το