Οικονομία

Εγκρίθηκε από την ΕΚΤ η επαναφορά του waiver για τις ελληνικές τράπεζες

newego_LARGE_t_1101_54455013_type13145

Από τις 29 Ιουνίου επανέρχεται το waiver μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση το Διοικητικό Συμβούλιο «αναγνωρίζει τη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης για την υλοποίηση του υφιστάμενου προγράμματος του ΕΜΣ και αναμένει συνεχή συμμόρφωση με τους όρους του προγράμματος αυτού».

Όπως σημειώνει η κεντρική τράπεζα, «με την απόφαση αυτή αναστέλλεται η εφαρμογή των ελάχιστων απαιτήσεων πιστοληπτικής διαβάθμισης ως κριτηρίου καταλληλότητας για τη χρήση αυτών των μέσων ως εξασφαλίσεων. Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν και όλα τα υπόλοιπα κριτήρια καταλληλότητας, μπορούν να χρησιμοποιούνται ως εξασφαλίσεις στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος».
«Η παρέκκλιση τίθεται σε ισχύ με σχετική νομική πράξη την ημερομηνία διακανονισμού της επόμενης πράξης κύριας αναχρηματοδότησης, στις 29 Ιουνίου 2016 και θα διατηρηθεί μέχρι νεωτέρας. Η παρέκκλιση ισχύει για όλα τα υφιστάμενα και νέα εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδει ή εγγυάται η Ελληνική Δημοκρατία. Στη νομική πράξη θα διευκρινίζονται επίσης οι περικοπές αποτίμησης (haircuts) που θα εφαρμόζονται στα εν λόγω χρεόγραφα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη ότι το διοικητικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) ενέκρινε την εκταμίευση του πρώτου ποσού της δεύτερης δόσης στο πλαίσιο του υφιστάμενου προγράμματος του ESM για την Ελλάδα, μετά τη θετική αξιολόγηση, στην οποία κατέληξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΚΤ, συγκεκριμένης δέσμης μέτρων πολιτικής που είχε ως αποτέλεσμα την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζει επίσης τη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης για την υλοποίηση του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής του ESM και συνεπώς αναμένει συνεχή συμμόρφωση με τους όρους του προγράμματος αυτού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξετάσει σε μεταγενέστερο στάδιο το ενδεχόμενο αγοράς ελληνικών κρατικών ομολόγων στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα (public sector purchase programme – PSPP), λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο που θα σημειωθεί ως προς την ανάλυση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, καθώς και άλλους παράγοντες σχετικούς με τη διαχείριση κινδύνων».
Σημειώνεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδας εκτιμά ότι τα άμεσα οφέλη για τις ελληνικές τράπεζες από την επαναφορά του waiver θα είναι στα 400-500 εκατ. ευρώ. Τα έµµεσα οφέλη όµως, όπως για παράδειγµα η αναβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας του Ελληνικού ∆ηµοσίου και των ελληνικών τραπεζών, αναµένεται να είναι σηµαντικά υψηλότερα.
Έχει επίσης δημιουργηθεί η βάσιµη προοπτική ότι οι αποδόσεις των οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου και των οµολογιακών τίτλων που έχουν εκδώσει ελληνικές επιχειρήσεις στη διεθνή αγορά θα αποκλιµακωθούν µε γοργό ρυθµό.
Σύμφωνα με την ΤτΕ τα παραπάνω αναµένεται να ενθαρρύνουν την επιστροφή των καταθέσεων στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, η οποία θα επιτρέψει τη χαλάρωση και τελικά άρση των κεφαλαιακών περιορισµών.
Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασµό µε την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, θα συµβάλλει στην υποχώρηση του κόστους δανεισµού και θα αυξήσει σταδιακά την πιστοδοτική ικανότητα των ελληνικών πιστωτικών ιδρυµάτων, µε ευνοϊκές επιδράσεις στη χρηµατοδότηση και κατ’ επέκταση στο ρυθµό ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας.
Υπενθυμίζεται ότι η άρση του waiver (Φεβρουάριος 2015) δρομολόγησε την αύξηση του δανεισμού των τραπεζών από τον ELA, που έφτασε μια ανάσα από τα 90 δισ. ευρώ πέρσι το καλοκαίρι, και τη συνολική εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από τον δανεισμό του ευρωσυστήματος στα 130 δισ. ευρώ.
Την ίδια ώρα που οι καταθέσεις των τραπεζών έβαιναν συνεχώς μειούμενες για να σταθεροποιηθούν στα 120 δισ. ευρώ με την επιβολή των capital controls.
Από την επαναφορά του waiver και τον απευθείας δανεισμό τους από την ΕΚΤ, οι ελληνικές τράπεζες προσδοκούν σε μείωση της εξάρτησής τους από τον ELA κατά 7 – 10 δισ. ευρώ και σε ετήσιο όφελος έως 150 εκατ. ευρώ.
Η επαναφορά του waiver θα δρομολογήσει τη συμμετοχή των ελληνικών τραπεζών στο πρόγραμμα δανεισμού της ΕΚΤ, με αρνητικά επιτόκια TLTRO 2 τον Σεπτέμβριο (μπορούν να δανειστούν μέχρι 27 δισ. ευρώ), καθώς και την είσοδο στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης με ποσό ομολόγων της τάξεως των 2,5 δισ. ευρώ.

Πηγή www.ethnos.gr

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το