Τοπικά

Εγκρίθηκαν οι μελέτες για το Ιστορικό Αρχείο και τη Βιβλιοθήκη Σκοπέλου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκοπέλου παρέλαβε και ενέκρινε τις εκπονημένες μελέτες για τη δημιουργία Ιστορικού Αρχείου (πρώην οικία Κούβαρη), αλλά και για τη δημιουργία Βιβλιοθήκης Σκοπέλου στην πρώην οικία Μελαχροινού. Ο προϋπολογισμός για τη δημιουργία Ιστορικού Αρχείου ανέρχεται σε 95.232 ευρώ και για τη Βιβλιοθήκη Σκοπέλου σε 152.520 ευρώ. Με την με αρ. πρωτ. 4741/29.07.2020 βεβαίωση του Δήμου Σκοπέλου, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 29.06.2020 και δεν υποβλήθηκε καμία παρατήρηση επί των μελετών κατά την παρεύλευση του διαστήματος του ενός μήνα.
Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της διαδικασίας της δωρεάς των εκπονηθέντων μελετών, χωρίς παρατηρήσεις. Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκοπέλου ενέκρινε τις μελέτες που εκπονήθηκαν, αλλά και τα άρθρα πρόσθετης αποζημίωσης της μελέτης του έργου λόγω ειδικών συνθηκών και συγκεκριμένα, λόγω των θαλασσίων μεταφορών και της μονοπωλιακής κατάστασης.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το