Τοπικά

Εγκρίθηκαν 6.500 ώρες υπερωριακής απασχόλησης στα Τμήματα Ηλεκτροφωτισμού – Φωτεινής Σηματοδότησης

Στις 6.498 ανέρχονται οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης που εγκρίθηκαν για το 2017 στα Τμήματα Ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινής Σηματοδότησης του Δήμου Βόλου, ενώ το συνολικό κόστος θα ανέλθει στις 56.000 ευρώ. Η σχετική απόφαση του Δημάρχου Βόλου Θ. Θεοδώρου αναρτήθηκε χθες στη «Διαύγεια» και αφορά τις υπερωρίες μόνιμου και αορίστου χρόνου προσωπικού κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και τις νυκτερινές ώρες, μόνιμου και Ι∆ΑΧ προσωπικού των Τμημάτων Ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινής Σηματοδότησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την απόφαση προτείνεται η απασχόληση 11 μόνιμων υπαλλήλων και συγκεκριμένα δύο υπάλληλοι κλάδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, τρεις υπάλληλοι υπάλληλοι κλάδου ∆Ε Ηλεκτρολόγων και στο Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού και τρεις υπάλληλοι κλάδου ∆Ε Τεχνιτών (ηλεκτροτεχνιτών) στο Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού, όπως ένας υπάλληλος κλάδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και δύο υπάλληλοι κλάδου ∆Ε Ηλεκτρολόγων στο τμήμα Φωτεινής Σηματοδότησης.
Συνολικά προβλέπονται 6.498 ώρες υπερωριακής απασχόλησης και η ενδεικτική οικονομική επιβάρυνση ανέρχεται στις 32.995 Ε ενώ θα πιστωθούν 33.000 € στον κωδικό 20.6012-101.
Ακόμη, προτείνεται η απασχόληση τριών υπαλλήλων αορίστου χρόνου και συγκεκριμένα, στο Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού ένας ηλεκτρολόγος ∆Ε και δύο ηλεκτροτεχνίτες ∆Ε, με πρόβλεψη 1.064 ωρών απασχόλησης και ενδεικτική οικονομική επιβάρυνση στις 4.997 Ε ενώ θα πιστωθούν 5.000 € στον κωδικό 20.6022-101.
Στην απόφαση επισημαίνεται ότι η κατανομή των ωρών απασχόλησης του πιο πάνω προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας και σε κάθε περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη των χρονικών ορίων που ορίζονται για την απασχόληση κάθε υπαλλήλου του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (μέχρι 120 ώρες/εξάμηνο για απογευματινή εργασία, μέχρι 96 ώρες/εξάμηνο για εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και μέχρι 96 ώρες/εξάμηνο για εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες).
Η χορήγηση της υπερωριακής αποζημίωσης θα γίνεται µε βεβαίωση του διευθυντή των υπηρεσιών περί της υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το