Τοπικά

Εγκρίθηκαν 46 συμβάσεις για το Δημοτικό ΙΕΚ Βόλου

«Πράσινο φως» από το υπουργείο Εσωτερικών για τη σύναψη συμβάσεων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) στην ΚΕΚΠΑ ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου. Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών εγκρίθηκε η σύναψη 580 συμβάσεων σε 17 δήμους της χώρας για χρονικό διάστημα έως οχτώ, εννέα ή έντεκα μήνες κατά περίπτωση σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ. Οι συμβάσεις αφορούν στη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου, το οποίο καταβάλουν οι ωφελούμενοι των υπηρεσιών. Πρόκειται για προσωπικό που προσλαμβάνεται στους δήμους και αφορά κυρίως πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Στη Μαγνησία εγκρίθηκε η σύναψη συμβάσεων με 46 άτομα για την Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΚΕΚΠΑ) και ειδικότερα για το Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Δήμου (ΔΙΕΚ). Πρόκειται ουσιαστικά για την έγκριση των παραπάνω θέσεων. Κάθε χρόνο η ΚΕΚΠΑ ζητεί την έγκριση για το προσωπικό που θα απασχοληθούν όπως στο Δημοτικό ΙΕΚ. Ο αριθμός των 46 εκπαιδευτών αφορά στον προγραμματισμό προσλήψεων που έχει γίνει, ενώ η ίδια διαδικασία ακολουθείται κάθε χρόνο. Η σύμβαση των εκπαιδευτών που απασχολήθηκαν για την περσινή εκπαιδευτική χρονιά στο δημοτικό ΙΕΚ έχει λήξει. Δεν ανανεώνεται και η διαδικασία γίνεται κάθε χρόνο από την αρχή.
Μεταξύ των ειδικοτήτων που περιλαμβάνονται στους 46 που έχουν εγκριθεί περιλαμβάνονται μάγειρες, γραφίστες, εκπαιδευτές ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθηγητές αγγλικών και γαλλικών κά.
Ωστόσο ενδέχεται να μη γίνει η πρόσληψη 46 εκπαιδευτών καθώς ο αριθμός τους εξαρτάται από τους σπουδαστές που κάθε χρόνο κάνουν εγγραφή στο ΔΙΕΚ. Συνήθως ο αριθμός που προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου είναι μικρότερος του 46. Οι θέσεις διαμορφώνονται επίσης σύμφωνα με τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο ΔΙΕΚ.
Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 21 του ν. 2190/1994και τις όμοιες του αρ.9 του ν. 3812/2009 ως ισχύουν, καθώς και αυτές του π.δ. 524/1980 κατά περίπτωση.
Η δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού των Φορέων της Αυτοδιοίκησης θα αντιμετωπίζεται από αντίτιμο που καταβάλλουν οι ωφελούμενοι για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Προεγγραφές στο Δημοτικό ΙΕΚ
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προεγγραφές για τα τμήματα του Δημοτικού ΔΙΕΚ και το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί η έναρξη των εγγραφών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες ή να κάνουν προεγγραφή στην ειδική πλατφόρμα που υπάρχει στη σελίδα diek.gr. Επίσης μπορούν να επισκεφθούν το ΔΙΕΚ δια ζώσης καθώς γίνεται και ξενάγηση στον χώρο ενώ η προεγγραφή μπορεί να γίνει και τηλεφωνικά στο 2421056446. Σημειώνεται ότι για την προεγγραφή δεν απαιτείται κόστος.
Αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης εκπαιδευτών θα συνεδριάσει για να βγει η προκήρυξη με τις αναμενόμενες θέσεις και τις ειδικότητες και η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου.
Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το