Τοπικά

Εγκατάσταση υδρομετρητών από τη ΔΕΥΑ Αλμυρού «Θ»

αλμυρός
Στην εγκατάσταση υδρομετρητών σε παροχές στα χωριά και τους οικισμούς των Δημοτικών Ενοτήτων Σούρπης και Πτελεού, καθώς και στην Αναβρά προχωρεί με τη διενέργεια ελέγχων από πόρτα σε πόρτα η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλμυρού (ΔΕΥΑΑΛ). Από τα στοιχεία της Επιχείρησης προκύπτει ότι αρκετές συνδέσεις δεν διαθέτουν υδρομετρητές, με συνέπεια την απώλεια εσόδων για τη ΔΕΥΑΑΛ, καθώς δεν προκύπτουν ενδείξεις σχετικά με τις καταναλώσεις. Στόχος της ΔΕΥΑΑΛ με την εγκατάσταση υδρομετρητών σε όλες τις παροχές είναι η σωστή διαχείριση των δαπανών και η αύξηση των εσόδων για την Επιχείρηση, ενώ μελλοντικά ενδεχομένως να εξεταστεί και το ενδεχόμενο μείωσης των τιμολογίων των ανταποδοτικών τελών ύδρευσης.
Ελέγχους από πόρτα σε πόρτα διενεργούν τα συνεργεία της ΔΕΥΑΑΛ στα χωριά και τους οικισμούς των Δημοτικών Ενοτήτων Σούρπης και Πτελεού, καθώς και στην Ανάβρα, προκειμένου να διαπιστώσουν ποιες παροχές διαθέτουν υδρομετρητές για την καταγραφή της κατανάλωσης του νερού και ποιες όχι.
Τα χωριά και οι οικισμοί των προαναφερόμενων Δημοτικών Ενοτήτων και η Ανάβρα εντάχθηκαν από την πρώτη του περασμένου Ιανουαρίου στη ΔΕΥΑΑΛ, με τα πρώτα στοιχεία που προκύπτουν από τους ελέγχους που διενεργούν τα συνεργεία της Επιχείρησης να δείχνουν ότι αρκετές παροχές δεν διαθέτουν υδρομετρητές.
Συνέπεια είναι να μην προκύπτουν ενδείξεις σχετικά με την κατανάλωση του νερού και καταναλωτές να πληρώνουν μόνο το πάγιο, με απώλεια εσόδων για την Επιχείρηση.
Η διαδικασία των ελέγχων και της πλήρους καταγραφής της κατάστασης βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη και όπου διαπιστώνεται από τα συνεργεία της ΔΕΥΑΑΛ ότι δεν υπάρχουν υδρομετρητές γίνεται άμεσα η εγκατάστασή τους.
Σύμφωνα με τη διοίκηση της Επιχείρησης, από τη μη εγκατάσταση υδρομετρητών στα χωριά και τους οικισμούς των Δημοτικών Ενοτήτων Σούρπης και Πτελεού, καθώς και στην Ανάβρα προκύπτει σημαντική απώλεια εσόδων για τη ΔΕΥΑΑΛ, η οποία απαιτείται άμεσα να καλυφθεί.
Από τα στοιχεία της ΔΕΥΑΑΛ προκύπτει επίσης κόστος για την κατανάλωση ρεύματος της τάξης των 250.000 ευρώ ετησίως, ενώ μόνο για την Ανάβρα το αντίστοιχο είναι ύψους 50.000 ευρώ, με τα έσοδα για την Επιχείρηση να ανέρχονται στις 20.000 ευρώ.
Στο μεταξύ, στόχος της Επιχείρησης με την εγκατάσταση υδρομετρητών σε όλες τις παροχές είναι η αύξηση των εσόδων, ενώ μελλοντικά ενδεχομένως να εξεταστεί από τη διοίκηση της ΔΕΥΑΑΛ και το ενδεχόμενο μείωσης των τιμολογίων των ανταποδοτικών τελών ύδρευσης.
«Από πόρτα σε πόρτα» επισημαίνει ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΑΛ κ. Ηλ. Δαλακούρας «τα συνεργεία μας ελέγχουν και καταγράφουν στα χωριά και τους οικισμούς των Δημοτικών Ενοτήτων Σούρπης και Πτελεού, καθώς και στην Ανάβρα ποιες παροχές δεν διαθέτουν υδρομετρητές. Γίνεται καταγραφή σε όλες τις παροχές και όπου διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχουν υδρομετρητές τοποθετούνται αμέσως. Χωρίς υδρομετρητές δεν υπάρχουν ενδείξεις για την κατανάλωση του νερού και πληρώνεται μόνο το πάγιο. Στόχος μας με την εγκατάσταση υδρομετρητών σε όλες τις παροχές είναι η αύξηση των εσόδων για τη ΔΕΥΑΑΛ και βεβαίως η μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Επιπλέον, στοχεύουμε στη σωστή διαχείριση των δαπανών. Πετυχαίνοντας άμεσα το στόχο θα εξετάσουμε μελλοντικά και το ενδεχόμενο μείωσης των τιμολογίων των ανταποδοτικών τελών ύδρευσης» καταλήγει ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΑΛ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το