Τοπικά

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων σε Τσαγκαράδα, Κισσό, Αη Γιάννη, Νταμούχαρη

Στην τελική ευθεία μπαίνει το έργο του δικτύου ακαθάρτων υδάτων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών Αγ. Παρασκευής Τσαγκαράδας, Αγ. Μαρίνας Κισσού και των οικισμών του παραλιακού μετώπου (Αγ. Ιωάννης, Παπά Νερό, Νταμούχαρη), του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου.
Το σύνολο του δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου αποτελεί τμήμα της περιοχής του δικτύου Natura 2000 και για το έργο έχουν εκδοθεί οι απαιτούμενες βεβαιώσεις χωροθέτησης.
Ο στόχος των έργων είναι η κάλυψη των αναγκών των περιοχών (ιστορικά κέντρα Κισσού, Τσαγκαράδας και παραλιακού μετώπου Νταμούχαρη, Παπά Νερό, Άγιος Ιωάννης), σε αποχετευτικά δίκτυα και μονάδες επεξεργασίας λυμάτων. Η επιλογή των περιοχών κάλυψης, έγινε με κύριο γνώμονα την αποκλιμάκωση του προβλήματος των αστικών λυμάτων και τις επιπτώσεις τους στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, σε σχέση πάντα με την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής, το οποίο αποτελεί ουσιαστικά και το μόνο στρατηγικό της πλεονέκτημα.

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων των Δημοτικών Διαμερισμάτων Αγίου Ιωάννη, Παπά Νερό και Νταμούχαρη προβλέπει τα επεξεργασμένα λύματα να διατίθενται υπεδάφια μέσω δικτύου διάτρητων αγωγών σε αποκατεστημένο χώρο διάθεσης απορριμμάτων του οικισμού για την άρδευσή του. Το ίδιο θα ισχύσει για τον Κισσό και την Τσαγκαράδα.
Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τσαγκαράδας (Ε3) θα κατασκευαστεί σε έκταση 6.270 m2 περίπου, η οποία απέχει 550 m περίπου από τον πλησιέστερο οικισμό. Η προτεινόμενη μονάδα θα εξυπηρετεί τον οικισμό Αγ. Παρασκευής Τσαγκαράδας και έχει σχεδιαστεί για πληθυσμό της τάξης των 450 ισοδύναμων κατοίκων τον χειμώνα και 1.008 καλοκαίρι, με πρόβλεψη ανάπτυξης 40 χρόνων.

Θα εφαρμοστεί τριτοβάθμια επεξεργασία, λόγω της πρόβλεψης δυνατότητας επανάχρησης των επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση κατά τους θερινούς μήνες, οπότε εμφανίζεται και το φορτίο αιχμής. Έτσι αποφεύγεται και η ανάγκη κατασκευής εγκατάστασης υποβρυχίου αγωγού διάθεσης για τους οικισμούς Αγ. Ιωάννη – Παπά Νερό – Νταμούχαρη. Τονίζεται ότι κατασκευή υποβρύχιου αγωγού θα είναι ιδιαίτερα δαπανηρή στην περιοχή Αγ. Ιωάννη, λόγω του συνεχώς μεταβαλλόμενου πυθμένα εξαιτίας των ιδιαίτερα μεγάλων κυματισμών στην περιοχή.
Τα πεδία υπεδάφιας διάθεσης, βρίσκονται σε αποστάσεις μεγαλύτερες των 200 μέτρων από πηγές και των 20 μέτρων από ρέματα και με βάση τα γεωλογικά δεδομένα της περιοχής δεν διαφαίνεται η ανάπτυξη οποιουδήποτε προβλήματος. Η απορροφητικότητα είναι ικανοποιητική και δεν αναμένεται να δημιουργήσουν πρόβλημα στα υπόγεια νερά.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το