Τοπικά

Έγγραφο της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας στο Υπουργείο για την επένδυση φυσικού αερίου στο λιμάνι του Βόλου

Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας, με έγγραφό της προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων του ΥΠΕΝ το οποίο κοινοποιείται και στο Γραφείο Υπουργού ΠΕΝ, ζητά να ενημερωθεί σχετικά με την πρόταση για επένδυση πλωτού σταθμού υποδοχής, αποθήκευσης και εμπορίας υγροποιημενου φυσικού αερίου (FSRU, LNG) στο λιμάνι του Βόλου.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο:

Την Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021 παρουσιάστηκε στο Δημαρχείο του Βόλου το σχέδιο της εταιρίας Meditetanian GASS, που προβλέπει την εγκατάσταση και λειτουργία πλωτού σταθμού υποδοχής, αποθήκευσης και εμπορίας υγροποιημενου φυσικού αερίου (FSRU, LNG) εντός του λιμένος του Βόλου.

Σε επικοινωνία της οργάνωσης μας με την Ρ.Α.Ε., πληροφορηθήκαμε ότι δεν έχει κατατεθεί σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Το έργο αυτό, με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία SEVEZO III αλλά και την Ελληνική Νομοθεσία (ΚΥΑ 153058/16,ΦΕΚ 354Β/16), κατατάσσεται στην κατηγορία της Ανώτερης Βαθμίδας Επικινδυνότητας!

Με βάση αυτή τη νομοθεσία ορίζεται ότι το ΥΠΕΝ και ειδικότερα η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης είναι η αρμόδια αρχή για τον έλεγχο του φακέλου του αιτήματος της εταιρίας και την τελική αδειοδότηση του έργου.

 

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε να μας απαντήσετε στα εξής:

Α. Έχει υποβληθεί σχετική αίτηση στο ΥΠΕΝ;

Αν ναι, τότε:

1. Υπάρχει στο σχετικό φάκελο ΜΠΕ;

2. Υπάρχει η προβλεπόμενη από το άρθρο 9. 1β της ΚΥΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, όπου προσδιορίζονται οι κίνδυνοι μεγάλων ατυχημάτων και τα σχέδια αντιμετώπισης τους;

3. Υπάρχει η προβλεπόμενη, στο άρθρο 7, Έκθεση Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων (ΕΠΠΜΑ);

4. Υπάρχει Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικού Ατυχήματος Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ), όπως προβλέπει το άρθρο 11;

5. Υπάρχει εναρμόνιση με τη νομοθετημένη χρήση γης της περιοχής που προβλέπει το άρθρο 12;

α. Πιο ειδικά: Τηρούνται οι κατάλληλες αποστάσεις ασφαλείας από χώρους οικοδομών δημόσιας χρήσης (παρ. 2α);

β. Προστατεύεται το ιδιαίτερα ευαίσθητο εγγύς οικοσύστημα (παρ. 2β);

6. Υπάρχει Έκθεση της οικείας Πυροσβεστικής Αρχής που προβλέπεται από το άρθρο 9. Β. 2β;

 

Β. α. Πώς εμπλέκεται η Ρ.Α.Ε. με τη διαδικασία αδειοδότησης που είναι ευθύνη της υπηρεσία σας;

β. Πότε θα υπάρξει δυνατότητα διαβούλευσης του κοινού που προβλέπει το άρθρο 13;

γ. Πότε θα υπάρξει ενημέρωση του κοινού για την Μελέτη Ασφαλείας, όπως προβλέπει το αρ.9.Γ.5αα;

Τέλος, είναι δυνατόν να συζητείται επένδυση αυτής της μορφής στην ιδιαίτερα επιβαρυμμένη περιβαλλοντικά πόλη του Βόλου, αλλά και στο ευαίσθητο οικοσύστημα του Παγασητικού που είναι κλειστός κόλπος;

Παρακαλούμε να έχουμε, το συντομότερο δυνατό, τις απαντήσεις σας.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το