Οικονομία

ΕΦΚΑ: Ποιοι βγαίνουν δύο χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ ανοίγει «παράθυρο» για έξοδο στη σύνταξη µέχρι και δύο χρόνια νωρίτερα για χιλιάδες ασφαλισµένους του πρώην ΟΑΕΕ που αποχωρούν µε χρόνο διαδοχικής και παράλληλης ασφάλισης στο πρ. ΙΚΑ.

Από το νέο παράθυρο ωφελούνται και ασφαλισµένοι 60- 62 ετών που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης και αυτή απορρίφθηκε λόγω ορίου ηλικίας. Με τη νέα ερµηνεία µπορούν τώρα να επανέλθουν µε καινούργια αίτηση και να λάβουν σύνταξη.

Η νέα ευνοϊκή ερµηνευτική ρύθµιση που «ψαλιδίζει» µέχρι και 24 µήνες τα όρια ηλικίας αφορά κατά κύριο λόγο δύο βασικές κατηγορίες ασφαλισµένων στον ΟΑΕΕ – ΕΦΚΑ που «κλειδώνουν» τώρα σύνταξη-εξπρές:

-Γυναίκες µητέρες ανηλίκων που είχαν ανήλικο παιδί και είχαν συµπληρώσει παράλληλα 5.500 ηµέρες ασφάλισης, δηλαδή 18,4 έτη ασφάλισης, µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2012. Εφόσον έχουν τελευταίο φορέα ασφάλισης τον πρ. ΟΑΕΕ νυν ΕΦΚΑ, µπορούν πλέον να αποχωρήσουν νωρίτερα από τα 62.
-Ανδρες που είχαν συµπληρώσει 35ετία έως το 2012, αλλά δεν είχαν συµπληρώσει τα 60 έτη της ηλικίας τους στις 18 Αυγούστου 2015 και, συνεπώς, δεν θεµελίωσαν τότε δικαίωµα µε τις διατάξεις του ΟΑΕΕ.

Ερµηνεία
Ειδικότερα, µε τη χθεσινή ερµηνευτική εγκύκλιο του ΕΦΚΑ αποσαφηνίζεται ότι το όριο ηλικίας, για το οποίο ο ΟΑΕΕ ως τελευταίος φορέας δεν απορρίπτει την αίτηση συνταξιοδότησης αλλά τη «διαβιβάζει» σε άλλο πρώην Ταµείο επειδή δεν πληρούνται σε αυτόν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, είναι το 60ό, και όχι το 62ο. Προϋπόθεση, φυσικά, για την έξοδο είναι οι ενδιαφερόµενοι να έχουν και χρόνο ασφάλισης πρ. ΙΚΑ, ώστε να θεµελιώνουν µε τις ειδικές διατάξεις του πρώην Ταµείου µισθωτών.

Οι νέες οδηγίες εφαρµόζονται αναδροµικά για συνταξιοδοτικά αιτήµατα που έχουν υποβληθεί από 13 Μαΐου 2016 και µετά (έναρξη ισχύος του νόµου Κατρούγκαλου), καθώς και όσα είναι σε εκκρεµότητα. Οπως, µάλιστα, επισηµαίνεται στην εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, όσα αιτήµατα συνταξιοδότησης έχουν απορριφθεί για τον λόγο αυτό του ηλικιακού ορίου θα επανεξετασθούν, εφόσον υποβληθεί αίτηση από τους ενδιαφερόµενους. Η καταβολή της σύνταξης θα αρχίζει από την ηµεροµηνία της νέας αίτησης. «Σε αρκετές περιπτώσεις, όταν ο τελευταίος φορέας ασφάλισης είναι ο ΟΑΕΕ, παρέχεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης σε χαµηλότερο ηλικιακό όριο από το 62ο» εξηγεί ο δικηγόρος – τ. εκδότης του περιοδικού «Νοµοθεσία ΙΚΑ», Δηµήτρης Μπούρλος.

«Ο τρόπος που εφαρµόζει ο ΕΦΚΑ τις συγκεκριµένες διατάξεις καταδεικνύει δυνατότητες συνταξιοδότησης σε χαµηλότερα ηλικιακά όρια ακόµη και σε περιπτώσεις που δεν είναι ο ΟΑΕΕ τελευταίος φορέας εκτός βεβαίως του ΟΓΑ» συµπληρώνει ο ίδιος. Στην χθεσινή εγκύκλιο, άλλωστε, αναφέρεται πως στις περιπτώσεις που από τη νοµοθεσία του τελευταίου ενταχθέντα φορέα προβλέπονται περισσότερα από ένα όρια ηλικίας, θα λαµβάνεται υπόψη ένα από τα όρια αυτά.

Παράδειγµα
Μητέρα µε ανήλικο τέκνο το 2010, ασφαλισµένη στον πρώην ΤΕΒΕ-ΟΑΕΕ από το 1992 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2016 και από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2018 στον ΕΦΚΑ (27 έτη ασφάλισης). Για τη χρονική περίοδο από το 2008 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2016 και από την 1 Ιανουαρίου 2017 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2017 ασφαλίζεται και ως µισθωτή στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΦΚΑ (9 έτη ασφάλισης). Υποβάλλει αίτηµα συνταξιοδότησης το 2019 στον ΕΦΚΑ, έχοντας συµπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας της. Η ασφαλισµένη δεν θεµελιώνει αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε βάση τις διατάξεις κανενός εκ των δύο πρώην φορέων.

Οµως, µπορεί να συνυπολογίσει στον χρόνο του πρώην ΙΚΑ τον µη παράλληλο χρόνο του πρώην ΤΕΒΕ και να συµπληρώσει τις απαιτούµενες 5.500 ηµέρες ασφάλισης θεµελιώνοντας συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε τις προϋποθέσεις του πρώην ΙΚΑ του έτους 2010 ως µητέρα ανηλίκου. Η γυναίκα συνταξιοδοτείται και ο υπολογισµός του ποσού πραγµατοποιείται ως εξής:

-Μία εθνική σύνταξη για 27 έτη ασφάλισης (1992-2018).
-Μία ανταποδοτική σύνταξη για 27 έτη ασφάλισης (1992-2018) λαµβάνοντας υπόψη το µέσο όρο των συνταξίµων αποδοχών από το 2002-2007 του πρώην ΤΕΒΕ, από το 2008 έως 31.12.2016 του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και από 01.01.2017 έως 31.12.2018 των συνταξίµων αποδοχών τόσο της µισθωτής εργασίας όσο και της αυτοαπασχόλησης.
-Προσαύξηση σύνταξης για τον παράλληλο χρόνο ασφάλισης στον πρώην ΟΑΕΕ (2008-2016).

Πηγή: Έθνος

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το