Οικονομία

ΕΦΚΑ μετά… μουσικής – Πώς ασφαλίζονται μουσικοί και dj σε εκδηλώσεις

Aυστηρές οδηγίες για το πως ασφαλίζονται μουσικοί και dj που απασχολούνται σε εκδηλώσεις εξέδωσε ο ΕΦΚΑ για να… προλάβει φαινόμενα αντικατάστασης του μισθού με εργόσημο. Παρέχοντας διευκρινήσεις επί πρόσφατης διάταξης που ψηφίστηκε τον περασμένο Μάιο, ο Ενιαίος Φορέας εξηγεί ποιοι μουσικοί και πότε μπορούν να ασφαλιστούν με εργόσημο και πότε αυτό απαγορεύεται καθώς εμπίπτουν στο καθεστώς της εξαρτημένης εργασίας. Υπενθυμίζεται πως το «Εργόσημο» είναι ειδική επιταγή αμοιβής και παρακράτησης εισφορών περιστασιακά απασχολούμενων και δεν εξασφαλίζει βασικά δικαιώματα που έχουν οι μισθωτοί, όπως το δικαίωμα σε επίδομα ανεργίας.

Όπως διευκρινίζει η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με τον νόμο 4611/2019 (τον νόμο με την ρύθμιση των 120 δόσεων που ψηφίστηκε τον περασμένο Μάιο) διευρύνεται ο κύκλος των προσώπων που αμείβονται και ασφαλίζονται με την διαδικασία του Εργοσήμου, καθώς προστίθεται νέα κατηγορία ασφαλισμένων και ειδικότερα : «οι περιστασιακά απασχολούμενοι στη μουσική κάλυψη ιδιωτικών εκδηλώσεων και συνεστιάσεων που αμείβονται με την ώρα ή την ημέρα και δεν απασχολούνται ως υπαλληλικό προσωπικό εταιρείας ή ως μέλη εταιρείας».

Η υπαγωγή στο εργόσημο των μουσικών που εργάζονται περιστασιακά ισχύει από 17 Μαίου 2019, ημερομηνία ισχύος του νόμου για τις 120 δόσεις. Ως απασχολούμενοι στη μουσική κάλυψη ιδιωτικών εκδηλώσεων ή συνεστιάσεων νοούνται οι απασχολούμενοι ως dj στην αναπαραγωγή μουσικής και οι παρέχοντες μουσική κάλυψη με τη χρήση μουσικών οργάνων. Ωστόσο όπως ρητά διευκρινίζεται με εργόσημο μπορούν να ασφαλιστούν μόνο όσοι προσλαμβάνονται και αμείβονται με την ώρα ή την ημέρα και όχι οι εργαζόμενοι των εταιρειών ή επιχειρήσεων που διοργανώνουν εκδηλώσεις, οι οποίοι πρέπει να είναι και να παραμείνουν μισθωτοί.

Ποιοι δεν ασφαλίζονται με εργόσημο
Αναλυτικά, ο ΕΦΚΑ στην εγκύκλιό του διευκρινίζει πως το νέο καθεστώς ασφάλισης «δεν υποκαθιστά το γενικό καθεστώς ασφάλισης μισθωτών, στο οποίο υπάγεται το προσωπικό νομικών ή φυσικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα». Κατά συνέπεια, οι απασχολούμενοι στη μουσική κάλυψη ιδιωτικών εκδηλώσεων ή συνεστιάσεων ως προσωπικό φυσικών ή νομικών προσώπων δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση του εργόσημου, αλλά υπάγονται στο καθεστώς ασφάλισης μισθωτών του Ε.Φ.Κ.Α.

Ειδικότερα, σε περιπτώσεις εκδηλώσεων που διοργανώνονται από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο συγκεκριμένο τομέα (πχ εταιρείες παραγωγής, κέντρα μαζικής εστίασης-εκδηλώσεων), δεν έχουν εφαρμογή οι νέες διατάξεις περί εργοσήμου για το απασχολούμενο προσωπικό στη μουσική κάλυψη, ακόμη και αν πρόκειται για ιδιωτικές συνεστιάσεις, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις τεκμαίρεται η μισθωτή απασχόληση. Επίσης η ασφάλιση με εργόσημο δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις δημοσίων εκδηλώσεων ή συνεστιάσεων (συναυλίες, πανηγύρια κτλ).

Ποιοι μπορούν να ασφαλιστούν με εργόσημο
Μόνο οι περιστασιακά αμειβόμενοι με την ώρα ή την ημέρα μπορούν να αμειφθούν με εργόσημο. Βάσει της διάταξης προβλέπεται η υπαγωγή στην ασφάλιση του εργοσήμου περιοριστικά των απασχολούμενων αμειβόμενων με την ώρα ή την ημέρα που πληρούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δραστηριότητας και της απασχόλησης, και τα οποία αποτελούν προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης, κατά τη ρητή διάταξη του νόμου.

Για την εφαρμογή της νέας κατηγορίας έχει δημιουργηθεί νέος Κωδικός Παρεχόμενης Εργασίας αμειβομένων και ασφαλιζομένων με εργόσημο προσώπων. Πρόκειται για τον κωδικό 30 : «Απασχολούμενοι στη μουσική κάλυψη ιδιωτικών εκδηλώσεων και συνεστιάσεων που δεν απασχολούνται ως υπαλληλικό προσωπικό εταιρείας ή ως μέλη εταιρείας»

Έλεγχοι
Ο ΕΦΚΑ προειδοποιεί πως διενεργούνται οι ίδιοι έλεγχοι που έχουν εφαρμοστεί για την Παρεχόμενη Εργασία και η ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας πραγματοποιείται μόνο μετά από παρέμβαση του αρμόδιου Υποκαταστήματος Μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α. προκειμένου για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων περί αμοιβής και παρακράτησης εισφορών. Αν ο εκδότης της νέας κατηγορίας Εργοσήμου είναι Νομικό ή φυσικό πρόσωπο, (επιτηδευματίας – απογεγραμμένος ή μη ως εργοδότης, – στον Ε.Φ.Κ.Α.) αρμοδιότητα ενεργειών φέρει χρήστης Υποκαταστήματος Μισθωτών στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου εμπίπτει η έδρα του εργοδότη. Αν ο εκδότης του Εργοσήμου είναι φυσικό πρόσωπο, (μη επιτηδευματίας), αρμοδιότητα έχει το Υποκατάστημα τόπου κατοικίας του φυσικού προσώπου.

Πηγή: Έθνος

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το