Τοπικά

Έφεση του Δήμου Βόλου κατά απόφασης που αφορά τη δημοσιονομική διόρθωση ποσού 143.346 ευρώ 

Έφεση κατά της απόφασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, με την οποία επιβάλει στον Δήμο Βόλου δημοσιονομική διόρθωση ποσού 143.346,47 ευρώ, άσκησε ο Δήμος. Στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε εντολή στις έμμισθες δικηγόρους του Δήμου να παρασταθούν στο αρμόδιο τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 6 Απριλίου, για τη συζήτηση και την υποστήριξη της κρινόμενης έφεσης.

Η υπόθεση αφορά το μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών. Το 2005 με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» το έργο με τίτλο «μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών Δήμου Βόλου» με φορέα και δικαιούχο τον Δήμο. Μετά από ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό είχε υπογραφεί στις 14 Δεκεμβρίου 2007 σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου και στις 30 Νοεμβρίου του 2009 το έργο ολοκληρώθηκε και παρελήφθη από την Επιτροπή Παραλαβής συντάσσοντας το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. Κατά την παραλαβή του έργου, πλέον των άλλων ελήφθη υπόψη και έγγραφο του Συμβούλιου Τεχνικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στο έγγραφο αυτό, ο σύμβουλος καταθέσει τη γνώμη του, που προέκυψε μετά από επιτόπια αυτοψία στο έργο, ότι αυτό μπορεί να είναι λειτουργικό.

Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, το έργο εξοφλήθηκε όπως αποδεικνύεται και από την επιταγή τράπεζας. Ωστόσο, με την 21/12/16 απόφασή του, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ επιβάλει στον Δήμο Βόλου δημοσιονομική διόρθωση ποσού 143.346,47 ευρώ. Την απόφαση αυτή προσβάλει ο Δήμος ασκώντας το ένδικο μέσο της έφεσης στο Ελεγκτικό Συνέδριο, διότι δεν υφίσταται μη λειτουργικότητα του ασύρματου δικτύου και παρατυπίες ως προς τη διαχείριση και υλοποίηση της πράξης, όπως προκύπτει και από τη διατυπωθείσα γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας, Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βόλου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το