Τοπικά

Εφάπαξ και σε δόσεις η καταβολή των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το 2019 στον Δήμο Βόλου

Εφάπαξ ή σε δόσεις θα μπορούν να καταβάλλουν οι καταστηματάρχες τα τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το 2019. Η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία καθορίστηκε ο τρόπος καταβολής των ετήσιων τελών χρήσης κοινοχρήστου χώρου, αναρτήθηκε χθες στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου.
Σύμφωνα με αυτή ο τρόπος καταβολής των ετήσιων τελών χρήσης κοινοχρήστου χώρου, για το έτος 2019 θα γίνεται ως εξής:
Α) Άδειες έως 150€ να εξοφλούνται εφάπαξ.
Β) Στην περίπτωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής ο οφειλέτης θα πρέπει να καταθέσει στον Δήμο Βόλου έως τις 31 Μαΐου εκάστου έτους εγγυητική επιστολή καλής πληρωμής, η οποία θα είναι ισόποση του τέλους κοινοχρήστων χώρων.
Το αναλογούν τέλος στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται σε 5 μηνιαίες δόσεις (Ιούνιο έως Οκτώβριο)
Γ) Στην περίπτωση τμηματικής καταβολής:
Προκαταβολή 30% του τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου για όσους προσέλθουν έως 31 Μαΐου εκάστου έτους και το υπόλοιπο ποσό σε πέντε (5) μηνιαίες δόσεις ( Ιούνιος-Οκτώβριος ).
Στην περίπτωση έκδοσης νέας άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (δηλαδή άδεια λειτουργίας που θα εκδοθεί από Ιούνιο έως και Αύγουστο) προκαταβολή 30% του τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου έως 30 Αυγούστου εκάστου έτους και το υπόλοιπο σε τόσες μηνιαίες δόσεις ώστε η τελευταία δόση να έχει καταληκτική ημερομηνία την 30η Οκτωβρίου εκάστου έτους.
Δ) Εφάπαξ καταβολή του τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου για κάθε άδεια που θα εκδοθεί μετά την 1η Ιουνίου εκάστου έτους και για τα καταστήματα με νέες άδειες λειτουργίας μετά την 1η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.
Για τυχόν διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες θα μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο Τμήμα Δημοτικών Προσόδων του Δήμου Βόλου στα τηλέφωνα 2421350108-115.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το