Τοπικά

Εχθρικός και αφιλόξενος για το ποδήλατο ο Βόλος σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που εκπονήθηκε στο πλαίσιο διατριβής στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, αποδεικνύει πως ο Βόλος δεν έχει εφαρμόσει καμία σοβαρή και κυρίως σταθερή πολιτική στο ζήτημα της ανάπτυξης ποδηλατόδρομων.
Όσον αφορά στην πολιτική του Βόλου τα τελευταία χρόνια, βάσει του υφιστάμενου ποδηλατικού δικτύου, αλλά και του χαρακτήρα των αστικών μεταφορών, ο οποίος είναι συνυφασμένος με τη μετακίνηση με αυτοκίνητο, η μελέτη αποδεικνύει ότι δεν έχει εφαρμόσει ακόμα καμία από τις κατευθύνσεις που προωθούν τη μετακίνηση του ποδηλάτου, σύμφωνα με τα συμπεράσματα. Η έρευνα ανήκει στην κ. Γεωργία Μπαζίμα με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Παντελή Σκάγιαννη.

Σύμφωνα με την έρευνα, καμία κατεύθυνση των αποφάσεων που λήφθηκαν τόσο το 2011, όσο και το 2016 δεν εφαρμόστηκε στο πλαίσιο της αναθεώρησης του γενικού πολεοδομικού σχεδίου, οι οποίες αφορούσαν ασφαλή κίνηση για τα ποδήλατα, αποθάρρυνση της χρήσης των αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης και προώθηση της μετακίνησης με άλλα μέσα. Δεν υπήρξε ανάπτυξη δικτύου ποδηλατόδρομων που θα συνδέει τις συνοικίες με το κέντρο της πόλης, διαφύλαξη του χώρου που εξασφαλίστηκε σε βάρος του αυτοκινήτου και υπέρ του ποδηλάτη, δεν αστυνομεύονται οι ποδηλατόδρομοι. Επίσης δεν δημιουργήθηκαν μια σειρά από έργα σε Βόλο και Νέα Ιωνία, όπως προέβλεπαν τα σχέδια.

Αν και οι προτάσεις ήταν πολλές και υπάρχουν, μέχρι σήμερα καμία δεν έχει εφαρμοστεί σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση. Όπως αναφέρει η έρευνα, η πολιτική της πόλης το 2015 ήρθε σε σύγκρουση με τη λογική για ενίσχυση του ποδηλάτου, προχωρώντας σε έργα κατάργησης των τότε υφιστάμενων ποδηλατόδρομων επί των οδών Αντωνοπούλου, Ρήγα Φεραίου, Μικρασιατών, Κολοκοτρώνη, Νικηταρά, Παπανικολή και Ξάνθου. Συνοψίζοντας, ο Βόλος είναι μια πόλη μεσαίου πληθυσμιακά μεγέθους, με αυξημένες ανάγκες για IX που συντελούν στο φαινόμενο της αστικής εξάπλωσης τα τελευταία χρόνια. Αναφορικά με τα οικονομικά στοιχεία λόγω των δεδομένων σε επίπεδο νομού δεν δύναται να διεξαχθεί κάποιο συμπέρασμα για την περιοχή μελέτης. Σχετικά με τα ατυχήματα ο Δήμος μπορεί να παρουσιάζει τα περισσότερα ατυχήματα σε σχέση με τους όμορους, ωστόσο η παρατήρηση αυτή είναι αναμενόμενη λόγω των αυξημένων μετακινήσεων σε σχέση με τους υπόλοιπους. Τέλος όσον αφορά στην πολιτική για την ενίσχυση του ποδηλάτου, κατανοείται ότι αυτή δεν είναι σταθερή και ουσιαστική ώστε να επιτευχθεί αυτή.

Σκοπός της έρευνας ήταν η μεθοδολογική ανάπτυξη και εφαρμογή ενός χωρικού δείκτη ποδηλατικότητας για τις ελληνικές πόλεις με τη χρήση των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS). Η ανάγκη για τη διερεύνηση του ερευνητικού προβλήματος προέκυψε από την ανάγκη των πόλεων για άμβλυνση των αστικών πιέσεων που αντιμετωπίζουν, μέσω ενίσχυσης της ποδηλατικότητάς τους μέσω των χωρικών εργαλείων αξιολόγησης. Αναλύοντας και συγκρίνοντας μεθοδολογίες και εφαρμογές διαδικτυακών και ερευνητικών δεικτών ποδηλατικότητας, στο πλαίσιο της μελέτης έγινε προσπάθεια ανάπτυξης μιας πρότυπης μεθοδολογίας Προσδιορισμού Χωρικού Δείκτη Ποδηλατικότητας (bikeability), για το Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου, η οποία μεθοδολογία ποσοτικοποιεί τον βαθμό που μια περιοχή είναι ελκυστική και φιλική προς τη μετακίνηση με το ποδήλατο. Το ερώτημα, το οποίο απάντησε η μελέτη, είναι εάν η πόλη του Βόλου είναι φιλική για τη μετακίνηση με το ποδήλατο ή οι μετακινήσεις της εξαρτώνται από το αυτοκίνητο.

Ως προς την ερμηνεία των αποτελεσμάτων, αυτή πραγματοποιήθηκε τόσο για την πόλη του Βόλου ως ενιαία περιοχή, αλλά και ξεχωριστά για τις περιοχές του Βόλου και της Ν. Ιωνίας. Σχετικά με την περιοχή μελέτης και τις παραμέτρους, εκείνη που την αξιολογεί φιλική προς τις μετακινήσεις με το ποδήλατο είναι εκείνη της κλίσης εδάφους, αντίθετα οι παράμετροι που την χαρακτηρίζουν μη ελκυστική για τις μετακινήσεις με το ποδήλατο είναι εκείνες της πυκνότητας ποδηλατόδρομων, της μίξης χρήσεων και των οδών που γειτνιάζουν με υδάτινες και πράσινες επιφάνειες. Αναφορικά με τα αποτελέσματα του δείκτη για την περιοχή μελέτης, εξάγεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτής αποτελείται από περιοχές μέτριων και χαμηλών επιπέδων ποδηλατικότητας. Ανάλογα συμπεράσματα ακολουθούν και για την περιοχή της Ν. Ιωνίας, τα οποία έρχονται σε σύγκρουση με τα αποτελέσματα της περιοχής του Βόλου και την χαρακτηρίζουν σχετικά ελκυστική για μετακινήσεις με ποδήλατο.

Σύμφωνα με την έρευνα, η συμβολή της Ν. Ιωνίας στο τελικό αποτέλεσμα είναι σημαντική. Αυτό σημαίνει ότι η βελτίωση των επιπέδων ποδηλατικότητας της περιοχής μελέτης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ενίσχυση της ποδηλατικότητας της Ν. Ιωνίας. Παρόλα αυτά δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι η περιοχή του Βόλου δεν χρειάζεται ενίσχυση, αφού βάσει των αποτελεσμάτων αποδεικνύεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό σε αυτή συγκεντρώνονται τα μέτρια επίπεδα ποδηλατικότητας. Έτσι λοιπόν η μετατροπή της πόλης του Βόλου σε ελκυστική για μετακινήσεις με το ποδήλατο θα επιτευχθεί δίνοντας πρωτίστως έμφαση σε περιοχές όπως η Ν. Ιωνία που δεν παρουσιάζει σχεδόν καθόλου ποσοστά περιοχών με υψηλά επίπεδα ποδηλατικότητας και στη συνέχεια σε περιοχές της περιοχής του Βόλου όπου δύναται να μετατραπούν σε ελκυστικές. Ωστόσο η απάντηση στο κεντρικό ερώτημα της έρευνας είναι ότι η πόλη του Βόλου δεν μπορεί να θεωρηθεί φιλική για μετακινήσεις με το ποδήλατο, διότι μεγαλύτερο ποσοστό της επιφάνειάς της ανήκει σε μη φιλικά επίπεδα ποδηλατικότητας.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το