Τοπικά

e-learning δωρεάν μαθήματα για τον λαϊκό πολιτισμό από την “Μαγνήτων Κιβωτό”

Η Ακαδημία Λαϊκού Πολιτισμού & Τοπικής Ιστορίας, Τμήμα του Πολιτιστικού Φορέα «Μαγνήτων Κιβωτός, για τη Διάσωση του Πολιτιστικού Αποθέματος» της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος & Αλμυρού από το εαρινό εξάμηνο του 2017-18 και για τα επόμενα πέντε εξάμηνα θα προσφέρει το πρόγραμμα «Εισαγωγή στην Επιστήμη του Λαϊκού Πολιτισμού» στο πλαίσιο τριετούς κύκλου σπουδών.
Οι εγγραφές στο πρόγραμμα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω της ειδικής ιστοσελίδας – πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης «moodle» του προγράμματος στην διεύθυνση: http://learn.cultureacademy.gr έως 11/2/2018.

Ο σχεδιασμός του Προγράμματος Σπουδών διαμορφώθηκε από Επιστημονική Επιτροπή, η οποία και είναι υπεύθυνη για την πορεία εξέλιξης και αξιολόγησης του.
Η Συντονιστική & Επιστημονική Επιτροπή της ακαδημίας απαρτίζεται από τον Μητροπολίτη Δημητριάδος & Αλμυρού, κ. Ιγνάτιο, Πρόεδρο της «Μαγνήτων Κιβωτού» (συντονιστή) και τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής: Δρ Μανώλη Βαρβούνη, Καθηγητή Λαογραφίας και Πρόεδρο του Τμήματος Ιστορίας & Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Δρ Εμμανουήλ Σέργη, Καθηγητή Λαογραφίας του Τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, τη Δρ Μαρία Γκασούκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λαογραφίας & Φύλου του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τον Δρ Αλέξανδρο Καπανιάρη, Διδάσκοντα στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Οργανωτικό Γραμματέα της «Μαγνήτων Κιβωτού». Η οργανωτική επιτροπή αποτελείται από τους Νίκο Τσούκα, Γενικό Γραμματέας της «Μαγνήτων Κιβωτού» και Αντώνη Πλαγερά, Εκπαιδευτικό, Ταμίας της «Μαγνήτων Κιβωτού».

Η ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών θα προσφέρει στους/στις εκπαιδευόμενους/ές βαθιά γνώση του αντικειμένου, μέσω εξαμηνιαίων μαθημάτων τα οποία διαρθρώνονται σε δεκαπενθήμερα διδακτικά αντικείμενα και οδηγούν σε σχετική βεβαίωση. Ο/Η εκπαιδευόμενος/ή μπορεί να παρακολουθήσει το σύνολο των μαθημάτων ολόκληρου του τριετούς κύκλου ή όποια εξαμηνιαία μαθήματα επιλέξει μετά την σχετική εγγραφή του/της.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το Εαρινό εξάμηνο 2017-2018, στις 12 Φεβρουαρίου 2018. Η τίτλος της διδακτικής ενότητας είναι «Εισαγωγή στη Λαογραφία», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Μανώλη Σέργη, Καθηγητή Λαογραφίας του Τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Οι επόμενες διδακτικές ενότητες (εξαμηνιαία μαθήματα) που θα παρακολουθήσουν είναι: α) Λαογραφία και Φύλο (Χειμερινό εξάμηνο 2018-19), β) Ψηφιακή Λαογραφία, Εκπαίδευση και Ανάπτυξη (Εαρινό εξάμηνο 2018-2019), γ) Θρησκευτική Λαογραφία (Χειμερινό εξάμηνο 2019-2020), δ) Φιλολογική Λαογραφία (Εαρινό εξάμηνο 2019-2020), ε) Σύγχρονος Λαϊκός Πολιτισμός και Τοπική πολιτιστική /τουριστική ανάπτυξη (Χειμερινό εξάμηνο 2020-2021).

Σκοπός του συγκεκριμένου καινοτόμου προγράμματος που θα πραγματοποιηθεί με το μεικτό μοντέλο μάθησης (blended learning) είναι να επιμορφώσει τις/τους συμμετέχουσες/ντες σε πεδία του λαϊκού πολιτισμού, αλλά να επιβεβαιώσει το γεγονός ότι η επιστήμη της Λαογραφίας δεν είναι μια στατική επιστήμη, αλλά συνεχώς εξελισσόμενη, που καταγράφει και ερμηνεύει τις νέες όψεις και εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής και της λαϊκής δημιουργίας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει μια εκτενή εισαγωγή στη λαογραφία όπου θα μελετηθούν οι όροι και έννοιες του γνωστικού αντικειμένου της λαογραφίας. Ζητήματα φύλου, διαδικτύου και σχολείου θα αναπτυχθούν σε επόμενες διδακτικές ενότητες οριοθετώντας έτσι τους σύγχρονους ορίζοντες των λαογραφικών σπουδών Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν ενότητες που σχετίζονται με τον ψηφιακό λαϊκό πολιτισμό, την εκπαίδευση και τον τρόπο που το διαδίκτυο και οι νέες τεχνολογίες εισβάλουν στο χώρο του λαϊκού πολιτισμού μελετώντας το νέο πεδίο της Ψηφιακής Λαογραφίας. Η Θρησκευτική Λαογραφία θα αποτελέσει ένα ακόμα αντικείμενο αυτού του τριετούς προγράμματος σπουδών, εστιάζοντας στη μελέτη της λαϊκής θρησκευτικής συμπεριφοράς, αλλά και στην ελληνική λαογραφική πραγματικότητα του κλάδου της «θρησκευτικής λαογραφίας

Ενώ η Φιλολογική Λαογραφία είναι το επόμενο αντικείμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος και περιλαμβάνει τη θεώρηση κάποιων ειδών του λαϊκού λόγου, στην «παραδοσιακή» τους μορφή και στις σύγχρονες εκφάνσεις τους, όπου και όπως αυτές εμφανίζονται.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κλείνει με την ενότητα Σύγχρονος Λαϊκός Πολιτισμός και Τοπική πολιτιστική / τουριστική ανάπτυξη όπου θα αναπτυχθούν θέματα συμβολής του λαϊκού πολιτισμού στην τοπική ανάπτυξη και στην ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος.

Η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος οδηγεί σε χορήγηση βεβαίωσης του συγκεκριμένου μαθήματος, ενώ η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των εξαμηνιαίων μαθημάτων οδηγεί σε πιστοποιητικό παρακολούθησης του τριετούς προγράμματος.

Η συνολική χρονική διάρκεια του Προγράμματος είναι τρία (3) έτη, δηλαδή έξι εξάμηνα ενώ ο απαιτούμενος «χρόνος ενασχόλησης» εκτιμάται στις 120 ώρες ανά μάθημα/εξάμηνο. Το υλικό του προγράμματος για κάθε μάθημα θα υπάρχει σε δεκαπενθήμερη μορφή (συνολικά 6 δεκαπενθήμερα) σε ειδική πλατφόρμα (moodle) της Ακαδημίας ενώ οι εκπαιδευόμενοι/ές θα έχουν πρόσβαση στο ειδικό αποθετήριο / βιβλιοθήκη. Η οργάνωση της δομής του προγράμματος για κάθε εξαμηνιαίο μάθημα θα ορίζεται από την/ον Επιστημονική/ό Υπεύθυνη/ο και μπορεί να περιλαμβάνει εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με on line συνεδρίες, να βασίζεται σε μαθήματα δια ζώσης ή να επιλεχθεί μεικτό μοντέλο. Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα αποτελεί το μικρότερο εκπαιδευτικό αντικείμενο που αξιολογείται αυτοτελώς ως προς τις αποκτηθείσες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Τέλος, όλα τα μαθήματα μαζί συνιστούν ένα πλήρη τριετή κύκλο σπουδών στην λαογραφία αποτελώντας μια ολοκληρωμένη ενότητα μαθησιακών αποτελεσμάτων. Όπως έχει προαναφερθεί οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να παρακολουθήσουν αυτόνομα όσα εξαμηνιαία μαθήματα επιθυμούν.
Περισσότερες λεπτομέρειες θα παρουσιαστούν σε ειδική παρουσίαση και συνέντευξη τύπου στις 1/2/2018 από την Μαγνήτων Κιβωτό.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το