Πολιτισμός

Δυο μαθήματα για την επιστήμη της λαογραφίας από την Ακαδημία Λαϊκού Πολιτισμού

Η Ακαδημία Λαϊκού Πολιτισμού & Τοπικής Ιστορίας, Τμήμα του Φορέα Πολιτισμού της Μητρόπολης Δημητριάδος & Αλμυρού «Μαγνήτων Κιβωτός, για τη Διάσωση του Πολιτιστικού Αποθέματος», στο πλαίσιο τριετούς κύκλου σπουδών «Εισαγωγή στην Επιστήμη του Λαϊκού Πολιτισμού» για το εαρινό εξάμηνο του 2019-20 θα προσφέρει δύο εξαμηνία μαθήματα.

Οι εγγραφές στο πρόγραμμα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω της ειδικής ιστοσελίδας – πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης «moodle» του προγράμματος στην διεύθυνση: http://learn.cultureacademy.gr ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες. Εκεί υπάρχει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του προγράμματος αλλά και το πρόγραμμα σπουδών και άλλες πληροφορίες για τα δύο εξάμηνα που προσφέρονται στο Εαρινό Εξάμηνο και αφορούν μαθήματα λαογραφίας. Αναλυτικότερα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν στα παρακάτω μαθήματα:

α) Ψηφιακή Λαογραφία, Ε’ εξάμηνο, α’ κύκλος, Εαρινό Εξάμηνο 2019-20 με επιστημονικό υπεύθυνο τον Διδάκτορα Ψηφιακής Λαογραφίας και Μεταδιδακτορικό Ερευνητή του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Αλέξανδρο Γ. Καπανιάρη.
β) Θρησκευτική Λαογραφία, Δ’ εξάμηνο, β’ κύκλος, Εαρινό Εξάμηνο 2019-20 με επιστημονικό υπεύθυνο τον Μανόλη Γ. Βαρβούνη, Καθηγητή Λαογραφίας και Πρόεδρο του Τμήματος Ιστορίας & Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,
Το πρόγραμμα του Ε’ εξαμήνου σπουδών (Εαρινό 2019-20) με τίτλο «Ψηφιακή Λαογραφία», προσφέρεται για πρώτη φορά (α’ κύκλος) και έχει ως επιστημονικό υπεύθυνο τον Διδάκτορα Ψηφιακής Λαογραφίας και Μεταδιδακτορικό Ερευνητή του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Αλέξανδρο Γ. Καπανιάρη. Το μάθημα διερευνά ένα καινούργιο ερευνητικό πεδίο της λαογραφίας, αυτό της ψηφιακής λαογραφίας (e-folklore ή digital folklore) σε σχέση με την εκπαίδευση και την παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού. Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, τα διαδραστικά μέσα του διαδικτύου και οι εμπλουτισμένες ψηφιακές διδασκαλίες αποτελούν βασικά στοιχεία αυτής της νέας προσέγγισης.

Το μάθημα για το Δ’ εξάμηνο σπουδών (Εαρινό 2019-20, β κύκλος) με τίτλο «Θρησκευτική Λαογραφία», έχει ως επιστημονικό υπεύθυνο τον Μανώλη Γ. Βαρβούνη, Καθηγητή Λαογραφίας και Πρόεδρο του Τμήματος Ιστορίας και Εθνογραφίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Ειδικότερα σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση και διδασκαλία των βασικών θεωρητικών αρχών και των μεθοδολογικών εργαλείων του κλάδου της «Θρησκευτικής Λαογραφίας», και η παρουσίαση των βασικών εκδηλώσεων της ελληνικής λαϊκής θρησκευτικότητας στις τελετουργικές εθιμικές εκδηλώσεις του «κύκλου της ζωής» (γέννηση – γάμος – θάνατος) και του «κύκλου του χρόνου» (ετήσιος εορτολογικός κύκλος), καθώς επίσης και των σύγχρονων και νεωτερικών θρησκευτικών εκδηλώσεων, των λογοτεχνικών αναπαραστάσεών τους, των μορφών της λαϊκής θρησκευτικής τέχνης και των εκδηλώσεων της λαϊκής θρησκευτικότητας μέσω των σύγχρονων τεχνολογιών αιχμής και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Έτσι οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν μια κατά το δυνατόν πλήρη γνώση του αντικειμένου και την ικανότητα να αναγνωρίζουν, να καταγράφουν και να μελετούν – ερμηνεύουν, τις βασικές παραδοσιακές και σύγχρονες εκδηλώσεις του.

Ήδη έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί από το τριετές πρόγραμμα «Εισαγωγή στην Επιστήμη της Λαογραφίας» για το Α’ εξάμηνο με τίτλο «Εισαγωγή στη Λαογραφία» (α’ και β’ κύκλος) με επιστημονικό υπεύθυνο τον τ. Καθηγητή Λαογραφίας Δ.Π.Θ. Μανόλη Γ. Σέργη και το Β’ εξάμηνο με το μάθημα «Σύγχρονοι Ορίζοντες των Λαογραφικών Σπουδών [Φύλο, Διαδίκτυο, Σχολείο]», (α’ και β’ κύκλος) με επιστημονική υπεύθυνη την Ομότιμη Καθηγήτρια Λαογραφίας & Φύλου του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Μαρία Γκασούκα και το Γ’ εξάμηνο με τίτλο «Φιλολογική Λαογραφία (α’ και β’ κύκλος) με επιστημονικό υπεύθυνο τον τ. Καθηγητή Λαογραφίας Δ.Π.Θ. Μανόλη Γ. Σέργη
Σκοπός του συγκεκριμένου καινοτόμου εξ αποστάσεως προγράμματος για τη λαογραφία είναι να επιμορφώσει τις/τους συμμετέχουσες/ντες σε πεδία του λαϊκού πολιτισμού, αλλά να επιβεβαιώσει το γεγονός ότι η επιστήμη της Λαογραφίας δεν είναι μια στατική επιστήμη, αλλά συνεχώς εξελισσόμενη, που καταγράφει και ερμηνεύει τις νέες όψεις και εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής και της λαϊκής δημιουργίας.
Η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος οδηγεί σε χορήγηση βεβαίωσης του συγκεκριμένου μαθήματος, ενώ η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των εξαμηνιαίων μαθημάτων (συνολικά έξι) οδηγεί σε πιστοποιητικό παρακολούθησης του τριετούς προγράμματος.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το