Τοπικά

Δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από τον ΟΛΒ για το 2022

Την πολιτική δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για το 2022 καθόρισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένα Βόλου, με κατά πλειοψηφία απόφαση στην τελευταία του συνεδρίαση. Η συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται σε 81.000 ευρώ και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την εκπαίδευση- επιμόρφωση του προσωπικού, καθώς και δράσεις ενίσχυσης των ναυταθλητικών σωματείων της περιοχής.

Οι δράσεις για τον ανθρώπινο δυναμικό της Ο.Λ.Β Α.Ε. αφορούν στην υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης, που στοχεύει στην αναβάθμιση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων του προσωπικού (διοικητικού & τεχνικού). Η στόχευση του προγράμματος θα πρέπει να κατατείνει στην αναβάθμιση των γνώσεων/δεξιοτήτων του προσωπικού του Οργανισμού λαμβάνοντας υπόψη τις ρεαλιστικές ανάγκες του και τη λειτουργίας του.
Στους δευτερεύοντες στόχους είναι η κάλυψη κατά το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού υπαλλήλων και η κατάλληλη ομαδοποίηση των αναγκών εκπαίδευσης. Αυτό θα γίνει μέσω της διοργάνωσης ενδοεπιχειρησιακών και λοιπών εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Η υλοποίηση του προγράμματος θα αξιοποιεί δυνητικώς το Ινστιτούτο Κατάρτισης Λιμένων «ΕΞΑΝΤΑΣ» της Ε.ΛΙΜ.Ε., σε συνεννόηση και συνεργασία μαζί του και λοιπούς εκπαιδευτικούς φορείς (δημόσιους -ιδιωτικούς). Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στις 4.000 ευρώ.
Στις δράσεις, επίσης, περιλαμβάνεται η ενίσχυση ναυταθλητικών Σωματείων της πόλης. Η δράση θα πρέπει να εστιάζει στην ενίσχυση των ναυταθλητικών δυνατοτήτων των αντίστοιχων Σωματείων της πόλης του Βόλου. Στόχος είναι η ενδυνάμωση των σχέσεων της Ο.Λ.Β. Α.Ε. με φορείς του ναυταθλητισμού, στους κόλπους και τις δομές των οποίων αθλείται μεγάλος αριθμός κατοίκων του Βόλου και οι οποίοι παρουσιάζουν αξιοσημείωτες αθλητικές επιτυχίες και η εν γένει ενίσχυση του τοπικού αθλητισμού. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στις 5.000 ευρώ.
Επιπλέον, στις δράσεις εντάσσεται και η παραχώρηση δικαιώματος χρήσης λιμενικών χώρων (κυρίως παραλιακών), έναντι συμβολικού ανταλλάγματος, για την υλοποίηση εκδηλώσεων κοινωφελούς χαρακτήρα από τοπικές Αρχές και Φορείς/Σωματεία με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
Η στόχευση της δράσης θα πρέπει να κατατείνει στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της Ο.Λ.Β. Α.Ε. και αρχών & φορέων της τοπικής κοινωνίας, διά της διευκόλυνσης υλοποίησης δράσεων/εκδηλώσεων με εορταστικό, πολιτιστικό ή/και ενημερωτικό περιεχόμενο (εξαιρουμένων δράσεων ρητά αποκλειομένων, βάσει παλαιότερων αποφάσεων του Δ.Σ., ενδεικτικά κομματικών, θρησκευτικών οργανώσεων κ.λπ.).

Οι υπόλοιπες δράσεις
Στις υπόλοιπες δράσεις περιλαμβάνονται:
– Διατήρηση της ακολουθούμενης επί σειρά ετών πολιτικής κάλυψης δαπανών προμήθειας υλικών/υπηρεσιών για τις ανάγκες της Λιμενικής Αρχής (Κ.Λ. Βόλου), προκειμένου να καταστεί ευχερέστερη η εκτέλεση του έργου που της έχει ανατεθεί από την Πολιτεία. Προϋπολογισμός δράσης: 18.000 ευρώ.
– Κάλυψη δαπανών δράσεων φορέων/σωματείων με πολιτιστικό και φιλανθρωπικό περιεχόμενο. Προϋπολογισμός δράσης: 13.000 ευρώ.
– Διατήρηση εγκατάστασης & λειτουργίας σταθμού λήψης δεδομένων και συστήματος παρακολούθησης και δημοσιοποίησης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης/αέριας ρύπανσης στους χώρους του εμπορικού λιμένα. Σημειώνεται ότι η δράση εκφεύγει των «στενών» ορίων των υποχρεώσεων που απορρέουν, για την Ο.Λ.Β. Α.Ε., από την ισχύουσα Α.Ε.Π.Ο. Η δράση οφείλει να εστιάζει στο να καταστούν τα δεδομένα που συλλέγονται από τον εγκαθιστούμενο εξοπλισμό, αξιοποιήσιμα για την προστασία του αέριου περιβάλλοντος και να συμβάλλουν στη βέλτιστη εφαρμογή των προβλέψεων της Α.Ε.Π.Ο. Η επίτευξη του στόχου συνδράμει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εμπλεκομένων, με τη λειτουργία του εμπορικού λιμένα, προσώπων, αλλά και της άμεσα γειτνιάζουσας, στις εγκαταστάσεις του τελευταίου, πόλης. Προϋπολογισμός δράσης: 41.000 ευρώ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το