Τοπικά

Δόθηκε το πόρισμα ελέγχου στην ΑΓΕΤ- Τι αναφέρει -Κανένα πρόβλημα με την μεταφόρτωση των απορριμμάτων

Στη δημοσιότητα δόθηκε το πόρισμα Ελέγχου του Κλιμακίου Ελέχγου Περιβάλλοντος στην ΑΓΕΤ, μετά από την απαίτηση της Επιτροπής Αγώνα Πολιτών: Το επίσημο πόρισμα δεν προσθέτει τίποτα νεότερο στα δεδομένα που ήταν γνωστά μέχρι σήμερα και η ΑΓΕΤ δεν κρίνεται “ένοχη” για παράβαση των Νόμων.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ “ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ”, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ 5ο χλμ. ΒΟΛΟΥ – ΑΓΡΙΑΣ, ΣΤΟ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Οι παρακάτω υπογράφοντες υπάλληλοι :
• Νικόλαος Πουρνάρας, Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων,
• Σταματία Γιαβάση, Προϊσταμένη του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων, της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων,
• Ηλίας Λαμπρόπουλος, υπάλληλος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων, της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και
• Δημήτριος Βλειώρας, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ.,

με αφορμή την από 23/07/2019 Αίτηση της Επιτροπής Αγώνα Πολιτών Βόλου (αρ. πρωτ. 1800/23-07-2019 του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, η οποία διαβιβάστηκε στις συναρμόδιες υπηρεσίες των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων), διενεργήσαμε αυτοψία στις 23 Ιουλίου 2019 και ώρα 15:30μ.μ. στις λιμενικές εγκαταστάσεις της τσιμεντοβιομηχανίας “ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ”, όπου ελάμβανε χώρα εκφόρτωση, από το πλοίο FIONA, εναλλακτικού καυσίμου, ποσότητας 3.000tn περίπου, προερχόμενου από Ιταλία.
Στον έλεγχο παρόντες ήταν μέλη της διοίκησης του εργοστασίου.

Αναφορικά με τα ερωτήματα που διατυπώνονται από την Επιτροπή Αγώνα Πολιτών Βόλου στην παραπάνω αναφερόμενη Αίτηση κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν τα παρακάτω:

Ερώτημα 1ο : “Το εναέριο σύστημα μεταφοράς είναι σε πολλά τμήματα ανοικτό, ενώ ένα μεγάλο μέρος του έχει πρόσφατα σκεπαστεί με δίχτυ, ώστε να μοιάζει με κλειστό”.
Σύμφωνα με τη με αριθμό πρωτ. Οικ. 9999/24-02-2017 (ΑΔΑ: ΩΣΨΛ4653Π8-2ΧΣ) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 184437/10-01-2014 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, για το σύνολο των εγκαταστάσεων του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου της εταιρείας «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ» που λειτουργεί στο 5ο χλμ. Βόλου – Αγριάς, του Ν. Μαγνησίας, που εκδόθηκε από τη ΔΙ.Π.Α. του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, και ειδικότερα, σύμφωνα με τον όρο 4.4.38 : “Τα δευτερογενή στερεά καύσιμα να παραλαμβάνονται : α) με πλοία, 1-2 φορές το μήνα, από τις λιμενικές εγκαταστάσεις, σε κατάλληλα συσκευασμένα δεμάτια με πλαστικό κάλυμμα, βάρους 650 κιλών έκαστο, να εκφορτώνονται με κατάλληλη διάταξη (γερανός με δαγκάνα επί πλοίου ή επί λιμένα) και να μεταφέρονται μέσω των υφιστάμενων κλειστών μεταφορικών συστημάτων ή καλυμμένων φορτηγών απευθείας σε κλειστούς αποθηκευτικούς χώρους (θέσεις Α και Β του παραρτήματος IV της θεωρημένης μελέτης που συνοδεύει την παρούσα), β) με φορτηγά οχήματα (18 – 20 τόνοι ανά δρομολόγια) να οδηγούνται με κινούμενο κινούμενο δάπεδο, σε κλειστό χώρο (θέση Γ του παραρτήματος IV της θεωρημένης μελέτης που συνοδεύει την παρούσα), στη συνέχεια με κλειστούς αλυσομεταφορείς σε δονούμενο κόσκινο και στη συνέχεια σε σιλό από το οποίο τροφοδοτούνται με πνευματική μεταφορά στην παραγωγική διαδικασία. Οι ποσότητες που απορρίπτονται από το κόσκινο να οδηγούνται σε τεμαχιστή και στη συνέχεια στην παραγωγική διαδικασία”.
Στον όρο 4.4.38 της Α.Ε.Π.Ο., αναφέρεται ότι τα δεμάτια εναλλακτικού καυσίμου μπορούν “να μεταφέρονται μέσω των υφιστάμενων κλειστών μεταφορικών συστημάτων ή καλυμμένων φορτηγών κ.λπ.”.
Επιπρόσθετα, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι, σε όλες τις εκφορτώσεις εναλλακτικού καυσίμου από πλοίο στις εγκαταστάσεις της τσιμεντοβιομηχανίας, που πραγματοποιήθηκαν παρουσία υπαλλήλων των συναρμόδιων υπηρεσιών των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, ουδέποτε διαπιστώθηκε υποβάθμιση του περιβάλλοντος προερχόμενη από διάρρηξη δεματίων εναλλακτικού καυσίμου και διαφυγή υλικού στο περιβάλλον.
Κατά τη διάρκεια του ελέγχου επισημάνθηκε ότι το υπάρχον εναέριο σύστημα μεταφοράς χρήζει βελτιώσεων, τις οποίες η εταιρία αποδέχθηκε να εφαρμόσει και για το λόγο αυτό η εκφόρτωση του πλοίου διεκόπη προσωρινά, έως ότου πραγματοποιηθούν οι προτεινόμενες εργασίες. Την επόμενη μέρα, Τετάρτη 24/07/2019 κλιμάκιο των Υπηρεσιών μετέβη ξανά στις εγκαταστάσεις της εταιρίας και διαπίστωσε τη διακοπή της εκφόρτωσης του πλοίου και την έναρξη εργασιών, οι οποίες περιελάμβαναν: (1) κάλυψη των παραθύρων του εναέριου τούνελ, (2) τοποθέτηση συστήματος κάλυψης του δαπέδου του τούνελ μεταφοράς. Ακολούθως, την Πέμπτη 25/07/2019 η εταιρία ενημέρωσε προφορικά για την ολοκλήρωση των εργασιών και για την επανέναρξη της εκφόρτωσης του πλοίου. Την ίδια ώρα κλιμάκιο των Υπηρεσιών μετέβη στις λιμενικές εγκαταστάσεις της ΑΓΕΤ και διαπίστωσε την περαίωση των ανωτέρω εργασιών, την επανέναρξη των εργασιών εκφόρτωσης του πλοίου και την συνέχιση της δειγματοληψίας.
Ερώτημα 2ο : “Το προβλεπόμενο από την ΑΕΠΟ υπόγειο σύστημα μεταφοράς (θέση Ζ του τοπογραφικού) δεν υπάρχει. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μη προβλεπόμενη προσωρινή τοποθέτηση των επικίνδυνων αυτών αποβλήτων στον αιγιαλό”.
Στη με αρ. πρωτ. 184437/10-01-2014 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της εγκατάστασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει, δε γίνεται καμία αναφορά σε υπόγειο σύστημα μεταφοράς. Το υπόγειο σύστημα μεταφοράς αναφέρεται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της εγκατάστασης, το οποίο, σύμφωνα με δήλωση των υπευθύνων του εργοστασίου δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ για τη μεταφορά εναλλακτικών καυσίμων, δεδομένου ότι, όπως αποδείχτηκε στην πράξη, τα δεμάτια αυτών δε χωρούν στο συγκεκριμένο σύστημα μεταφοράς. Το εν λόγω σύστημα μεταφοράς, το οποίο το Κλιμάκιο διαπίστωσε ότι όντως υφίσταται, χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν για τη μεταφορά σάκων τσιμέντου.
Σε ότι αφορά στην “προσωρινή τοποθέτηση επικινδύνων αποβλήτων στον αιγιαλό”, σύμφωνα με το με αριθμό πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/19725/612/28-03-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων του Υ.Π.ΕΝ. (απαντητικό έγγραφο σε σχετικό ερώτημα υπηρεσιών των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων), η εναπόθεση σε σημείο του προβλήτα της λιμενικής εγκατάστασης, κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ εκφόρτωσης και εισόδου των φορτίων στο εργοστάσιο, δε θεωρείται ενδιάμεση αποθήκευση εν αναμονή της μεταφοράς, καθώς πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εκφόρτωσης.
Στα παραστατικά που συνοδεύουν τα φορτία εναλλακτικού καυσίμου (Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας, Χημικές Αναλύσεις, Άδεια Διασυνοριακής Μεταφοράς) που εκφορτώνονται στο χώρο του εργοστασίου, αναγράφεται ο κωδικός Ε.Κ.Α. (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων), βάσει του οποίου, τα εν λόγω απόβλητα χαρακτηρίζονται με τους κωδικούς 19 12 10 και 19 12 12, που υποδηλώνει ότι πρόκειται για μη επικίνδυνα απόβλητα. Επιπρόσθετα, στον όρο 4.4.12 της Α.Ε.Π.Ο. προβλέπεται ότι : “Στα εισερχόμενα φορτία εναλλακτικών καυσίμων να λαμβάνεται με δειγματολήπτη, ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα ανά 100 τόνους για παραλαβή με φορτηγά και ανά 1.000 τόνους για παραλαβή με πλοίο. Τα εν λόγω δείγματα να αναλύονται για τον προσδιορισμό θερμογόνου δύναμης, χλωρίου και υδραργύρου. Οι δειγματοληψίες και οι μέθοδοι ανάλυσης να ακολουθούν τα αναφερόμενα στα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 15442:2011 και ΕΝ 15443:2011. Μέρος των ανωτέρω δειγμάτων (αντιδείγμα από κάθε δειγματοληψία) να χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός μέσου μηνιαίου δείγματος, το οποίο να αποστέλλεται για ανάλυση σε διαπιστευμένο κατά ΕΝ ISO 17025 εργαστήριο”. Η παραπάνω αναφερόμενη διαδικασία τηρείται σε κάθε περίπτωση και επιπρόσθετα λαμβάνεται και δείγμα, από διαπιστευμένο εργαστήριο παρουσία κλιμακίου υπαλλήλων των συναρμοδίων υπηρεσιών των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, για λογαριασμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκειμένου να υπάρξει και ένας επιπλέον έλεγχος.
Ερώτημα 3ο : “Τα ανυψωτικά μεταφορικά μηχανήματα τύπου «κλάρκ» δεν είναι εφοδιασμένα με τις προβλεπόμενες δαγκάνες ασφαλείας, όπως υποδεικνύει η ΑΕΠΟ”.
Στον όρο 4.4.38 της Α.Ε.Π.Ο., για τις εργασίες εκφόρτωσης και μεταφοράς των εναλλακτικών καυσίμων, αναφέρεται ότι η εκφόρτωση από το πλοίο στον προβλήτα να γίνεται με κατάλληλη διάταξη (γερανός με δαγκάνα επί πλοίου ή επί λιμένα), ενώ δε γίνεται καμία αναφορά στα περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στην προκειμένη περίπτωση (κλαρκ). Σε κάθε περίπτωση, όπως προαναφέρθηκε, σε όλες τις εκφορτώσεις εναλλακτικού καυσίμου από πλοίο στις εγκαταστάσεις της τσιμεντοβιομηχανίας, που πραγματοποιήθηκαν παρουσία υπαλλήλων των συναρμόδιων υπηρεσιών των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, ουδέποτε διαπιστώθηκε διάρρηξη δεματίων εναλλακτικού καυσίμου και διαφυγή υλικού στο περιβάλλον, οφειλόμενη στον τρόπο εκφόρτωσης και στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό.

Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο:

1) Νικόλαος Πουρνάρας

2) Σταματία Γιαβάση

3) Ηλίας Λαμπρόπουλος

4) Δημήτριος Βλειώρας

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το