Τοπικά

Δωρεάν Wi-Fi στο παραλιακό μέτωπο της Σκιάθου το καλοκαίρι

Σε πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχεδιάζει να ενταχθεί το Λιμενικό Ταμείο Σκιάθου που χρηματοδοτεί Δήμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου για δημιουργία ζωνών ελεύθερης Ευρυζωνικής Πρόσβασης.
Για να διασφαλίσει ένας Δήμος ή ΝΠΔΔ τη συμμετοχή του θα πρέπει να εκπονήσει άμεσα αναλυτική Τεχνικοοικονομική Μελέτη Ασύρματης Ευρυζωνικής Πρόσβασης, καθώς μια τέτοια μελέτη απαιτεί τουλάχιστον 2 μήνες και εφόσον προκηρυχθεί το πρόγραμμα θα είναι εξαιρετικά δύσκολο εντός της προθεσμίας υποβολής να προλάβει να ετοιμαστεί.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η μελέτη αυτή θα εστιάζει στα σημεία προτεραιότητας και στην λεπτομερή τεχνικοικονομική ανάλυση του έργου που θα υποβληθεί στο WIFI4EU, αλλά θα πρέπει να δίνει και (προσεγγιστικά) την ανάλυση για το σύνολο του έργου ώστε το ΔΛΤΣ να μπορεί να διεκδικήσει χρηματοδότηση στη συνέχεια από άλλες πηγές για την επέκταση – ολοκλήρωση του έργου.
Συνεπώς η μελέτη αυτή πέρα από προαπαιτούμενο για τη διεκδίκηση του έργου των 20.000€ στο πρόγραμμα WIFI4EU, έχει μια πολύ μεγαλύτερη αξία καθώς αποτελεί ωρίμανση του συνόλου του έργου ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης του Οργανισμού.

Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη των υπηρεσιών του ΔΛΤ για το σχεδιασμό και κοστολόγηση ανάπτυξης ευρηζωνικού δικτύου Wi-Fi είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση και ωρίμανση του φακέλου υποβολής της πρότασης.
Το σύνολο της δαπάνης είναι της τάξης των 2.500,00 ευρώ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το