Τοπικά

Δωρεά στον Δήμο Σκοπέλου οι μετοχές του Γυναικείου Αγροτικού Συνεταιρισμού Γλώσσας από την Ε.Α. Πηλίου

Τη δωρεά των μετοχών της Εταιρείας Ανάπτυξης Πηλίου από τον Γυναικείο Αγροτικό Συνεταιρισμό Γλώσσας στον Δήμο Σκοπέλου αποδέχθηκε η Οικονομική Επιτροπή.
Με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή είχε εγκρίνει τη μεταβολή της Ε.Α.Π. ΑΕ σε Αναπτυξιακό Οργανισμό και σύμφωνα με την τροποποίηση άρθρου, στο μετοχικό κεφάλαιο των Αναπτυξιακών Οργανισμών μπορούν να συμμετέχουν και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, επιστημονικοί φορείς, επιμελητήρια, φορείς συλλογικών κοινωνικών, περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και οικονομικών συμφερόντων, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι εκπροσωπούν αθροιστικά ποσοστό μικρότερο του 3%. Για τον λόγο αυτό, το Δ.Σ. της εταιρείας με νέα απόφασή του εισηγήθηκε τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του συγκεκριμένων αντιπροσωπευτικών φορέων της περιοχής παρέμβασης της εταιρείας, οι οποίοι με τη σειρά τους το αποδέχθηκαν. Από τους υπόλοιπους ιδιωτικούς φορείς – μετόχους που έλαβαν γνώση για την επικείμενη μετατροπή και που δεν δύναται να διατηρήσουν το σύνολο του ποσοστού τους στη μετοχική σύνθεση ή δεν επιθυμούν να παραμείνουν σε αυτή, αποφάσισαν να μεταβιβάσουν τμήμα ή το σύνολο των μετοχών τους.

Μεταξύ άλλων, ο Γυναικείος Αγροτικός Συνεταιρισμός Γλώσσας αποφάσισε τη δωρεά του συνόλου των μετοχών του στον Δήμο Σκοπέλου. Η Μητρόπολη Δημητριάδος, όπως αναφέρθηκε στη συνεδρίαση, αποφάσισε την αναλογική μεταβίβαση των μετοχών της στα εναπομείντα μέλη που θα απαρτίζουν τον Αναπτυξιακό Οργανισμό, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο Δήμος Σκοπέλου. Επίσης για ιδιωτικούς φορείς- μετόχους που είτε τελούν σε αδράνεια είτε βρίσκονται υπό εκκαθάριση, είτε δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία μαζί τους, στις 23 Φεβρουαρίου η Γενική Συνέλευση των μελών της εταιρείας αποφάσισε αφενός τη διαγραφή τους, αφετέρου τη μεταβίβαση των μετοχών τους στους εναπομείναντες μετόχους που θα αποτελούν το μετοχικό σχήμα του νέου νομικού προσώπου.

Έτσι, μετά τις παραπάνω αλλαγές, στις υπάρχουσες 150 μετοχές που διατηρεί ο Δήμος Σκοπέλου στην Εταιρεία Ανάπτυξης Πηλίου ΑΕ προστίθενται οι 10 του Γυναικείου Αγροτικού Συνεταιρισμού Γλώσσας και μία ακόμη που προέρχεται από τους αποχωρούντες/διαγραφέντες μετόχους, εξαιτίας της μετατροπής της εταιρείας σε Αναπτυξιακό Οργανισμό.
Κατά της απόφασης ψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Αναγνώστου δηλώνοντας ότι είχε τοποθετηθεί και στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με το ζήτημα των αναπτυξιακών οργανισμών. «Καταγγέλλουμε τη λειτουργία τους ως όχημα ιδιωτικοποίησης και απαξίωσης των δημοτικών υπηρεσιών, προώθησης των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, μεταφοράς αρμοδιοτήτων και υποβολής προτάσεων έργων έξω από τα όργανα του Δήμου» δήλωσε.
Στο μεταξύ, το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή του Δήμου Σκοπέλου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Ανάπτυξης Πηλίου. Ειδικότερα, η γενική συνέλευση των μελών της αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 120.000 ευρώ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το