Τοπικά

Δωρεά οικοπέδου από το 1911 ανακαλεί ο Δήμος Νοτίου Πηλίου – Είχε δοθεί στην Χωροφυλακή για ανέγερση κτιρίου

Την έναρξη των διαδικασιών για την ανάκληση της δωρεάς της πρώην Κοινότητας Αργαλαστής οικοπέδου στην Ελληνική Χωροφυλακή με συμβόλαιο από το 1911, αποφάσισε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νοτίου Πηλίου, μετά από σχετική γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου. Η δωρεά προέβλεπε την ανέγερση στο οικόπεδο κτιρίου για την Ελληνική Χωροφυλακή, κάτι που μέχρι σήμερα δεν έγινε.

Όπως προκύπτει από το συμβόλαιο δωρεάς που μεταγράφηκε νομίμως στο Υποθηκοφυλακείο Αργαλαστής, προκύπτει, ότι η Κοινότητα Αργαλαστής το έτος 1911 δώρισε στην Ελληνική Χωροφυλακή, ένα οικόπεδο, που βρίσκεται στην Αργαλαστή, όπισθεν της εκκλησίας, με σκοπό, να αναγερθεί εκεί κτίριο, που θα στέγαζε την Ελληνική Χωροφυλακή.

Στη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου μεταξύ άλλων αναφέρονται:
«Αν η χρήση των ακινήτων, που έχουν δωρισθεί, μεταβληθεί ή ο σκοπός της δωρεάς δεν εκπληρωθεί μέσα στην προθεσμία που έχει οριστεί, η σύμβαση της δωρεάς λύεται, και η κυριότητα των ακινήτων επανέρχεται αυτοδικαίως στον Δήμο ή στην Κοινότητα. Η σχετική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου καταχωρίζεται στα βιβλία μεταγραφών.
Στην προκειμένη περίπτωση, συνοψίζοντας όλα τα ανωτέρω, προκύπτει ότι το έτος 1991 η Κοινότητα Αργαλαστής, δώρισε, με συμβολαιογραφική πράξη, ένα ακίνητό της, στην Ελληνική Χωροφυλακή, με αποκλειστικό σκοπό την ανέγερση κτιρίου Ελληνικής Χωροφυλακής. Ο σκοπός αυτός, όμως, ακόμη και σήμερα, πολλά έτη μετά, δεν έχει εκπληρωθεί. Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, λοιπόν που είναι ο διάδοχος της Κοινότητας Αργαλαστής, έχει τη νομική δυνατότητα να ανακαλέσει τη δωρεά, αφού ο σκοπός δεν πραγματοποιήθηκε και να πάρει ξανά στην κατοχή του το εν λόγω ακίνητο. Γνωμοδοτώ, υπέρ της ανάκλησης της δωρεάς».

Οι διαδικασίες που προτείνονται είναι να αποσταλεί επιστολή στην Ελληνική αστυνομία από την οποία να ζητείται απάντηση αν έχει γίνει οποιαδήποτε ενέργεια οριζόταν στο Συμβόλαιο δωρεάς, καθώς και επιστολή στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, με την οποία να ζητάει ο Δήμος Νοτίου Πηλίου την επιστροφή του ακινήτου στην ιδιοκτησία του Δήμου, αφού ο σκοπός δεν εκπληρώθηκε.
Στη συνέχεια και αφού απαντηθούν οι δύο ανωτέρω επιστολές και διαγραφεί το ακίνητο από την κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου, με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Νοτίου Πηλίου, θα αποδεχτεί την ανάκληση της δωρεάς και θα το εγγράψει στην περιουσία του.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το