Τοπικά

Δημοσκόπηση της Alco για τη «ΘτΔ» – Κυριαρχία Αχιλλέα Μπέου στην εκλογική κούρσα για τον Δήμο Βόλου

 

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της εταιρείας Alco που πραγματοποιήθηκε για τις δημοτικές εκλογές για τον Δήμο Βόλου για λογαριασμό της εφημερίδας «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» και τα οποία παρουσιάζονται σήμερα στη «Θεσσαλία της Δευτέρας».

Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτουν σημαντικά συμπεράσματα για την προτίμηση του κόσμου τρεις εβδομάδες πριν τη διεξαγωγή των δημοτικών εκλογών. Και ένα από τα κεντρικά συμπεράσματα της δημοσκόπησης είναι πως ο νυν δήμαρχος Βόλου, κ. Αχιλλέας Μπέος, διατηρεί την κυριαρχία του συγκεντρώνοντας ποσοστό επανεκλογής του, βάσει των απαντήσεων των ερωτηθέντων, που αγγίζει το 62%.

Όπως επισημαίνεται από την εταιρεία Alco, οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν με τη μέθοδο της στρωματοποιημένης δειγματοληψίας σε τυχαίο δείγμα. Στρώμα, οι Δημοτικές Ενότητες του Δήμου. Πρώτο στάδιο, η κατανομή του δείγματος ανάλογα με τον πληθυσμό κάθε δημοτικής ενότητας. Δεύτερο στάδιο η τυχαία επιλογή δειγματοληπτικών μονάδων (ατόμων) στο εσωτερικό κάθε στρώματος. Για την επιλογή του δείγματος εφαρμόστηκε τυχαία δειγματοληψία τηλεφωνικών αριθμών. Έγιναν τουλάχιστον πέντε προσπάθειες επικοινωνίας με τον κάθε αρχικά επιλεγέντα αριθμό σε διαφορετικές ημέρες και ώρες. Σε περίπτωση αποτυχίας, είχαμε αντικατάσταση αριθμού με άλλη τυχαία επιλογή, εντός του ιδίου πλαισίου.

 

Πόσο ικανοποιημένοι είναι οι πολίτες
Όσον αφορά στο κατά πόσο το δείγμα είναι ικανοποιημένο από τον δήμαρχο Αχιλλέα Μπέο, το 71% απάντησε ικανοποιημένοι, το 23% απάντησε όχι ικανοποιημένοι και το 6% απάντησε Δεν ξέρω – Δεν απαντώ. (ΓΡΑΦΗΜΑ 1)

Τα ποσοστά ανά φύλο και ηλικία
Όσον αφορά στο φύλο και στην ηλικία, στους άνδρες, το 67% απάντησε ότι είναι ικανοποιημένοι από τον δήμαρχο Αχιλλέα Μπέο, το 27% όχι ικανοποιημένοι και 6% Δεν ξέρω – Δεν απαντώ. Στις γυναίκες, το 76% απάντησε ότι είναι ικανοποιημένες από τον δήμαρχο, το 18% όχι ικανοποιημένοι και 6% Δεν ξέρω – Δεν απαντώ. Σχετικά με την ηλικία από 17 – 44 ετών, το 76% απάντησε ότι είναι ικανοποιημένοι, το 18% όχι ικανοποιημένοι και το 6% Δεν ξέρω – Δεν απαντώ. Από 45 – 64 ετών, το 62% απάντησε ότι είναι ικανοποιημένοι, το 32% όχι ικανοποιημένοι και το 6% Δεν ξέρω – Δεν απαντώ. Από 65 ετών και άνω το 76% απάντησε ότι είναι ικανοποιημένοι, το 19% όχι ικανοποιημένοι και το 5% Δεν ξέρω – Δεν απαντώ. (ΓΡΑΦΗΜΑ 2)

Προτιμήσεις με βάση τι ψήφισαν στις βουλευτικές εκλογές
Στην ίδια ερώτηση, ανά επιλογή βουλευτικών εκλογών/παρουσιάζονται τα κόμματα με βάσει μεγαλύτερη των 60 ατόμων, όσον αφορά στους ερωτηθέντες που ψήφισαν ΝΔ το 92% δήλωσε ικανοποιημένοι με τον δήμαρχο Αχιλλέα Μπέο και το 8% όχι ικανοποιημένοι, ενώ όσον αφορά ερωτηθέντες που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, το 36% δήλωσε ικανοποιημένοι, το 43% όχι ικανοποιημένοι και το 21% Δεν ξέρω – Δεν απαντώ. (ΓΡΑΦΗΜΑ 3)

Οι απόψεις των πολιτών για τους υποψήφιους δημάρχους
Σε ερώτηση για τους τρεις υποψηφίους του Δήμου Βόλου, όσον αφορά στον Αχιλλέα Μπέο, το 66% έχει θετική γνώμη, το 26% αρνητική γνώμη και το 8% ότι δεν τον ξέρει τόσο, ώστε να κρίνει. Όσον αφορά στον Νίκο Παπαπέτρο, το 34% έχει θετική γνώμη το 6% αρνητική γνώμη και το 60% δεν τον ξέρει τόσο, ώστε να κρίνει. Όσον αφορά στον Απόστολο Ριζόπουλο, το 22% έχει θετική γνώμη το 8% αρνητική γνώμη και το 70% ότι δεν τον ξέρει τόσο, ώστε να κρίνει. (ΓΡΑΦΗΜΑ 4)

Στο ζήτημα της επανεκλογής του νυν δημάρχου
Στην ερώτηση εάν πιστεύουν ότι στις δημοτικές εκλογές ο δήμαρχος Αχιλλέας Μπέος πρέπει να επανεκλεγεί ή πρέπει να εκλεγεί άλλος δήμαρχος, το 62% απάντησε ότι πρέπει να επανεκλεγεί, το 35% απάντησε ότι πρέπει να εκλεγεί άλλος και το 3% Δεν ξέρω – Δεν απαντώ. (ΓΡΑΦΗΜΑ 5), ενώ στην ίδια ερώτηση ανά επιλογή βουλευτικών εκλογών/παρουσιάζονται τα κόμματα με βάση μεγαλύτερη των 60 ατόμων, όσον αφορά στους ερωτηθέντες που ψήφισαν ΝΔ, το 89% απάντησε να επανεκλεγεί, το 9% να εκλεγεί άλλος και το 2% Δεν ξέρω – Δεν απαντώ, ενώ όσον αφορά στους ερωτηθέντες που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, το 27% απάντησε να επανεκλεγεί και το 73% να εκλεγεί άλλος. (ΓΡΑΦΗΜΑ 6)

Τι θα ψήφιζαν, εάν οι εκλογές γίνονταν την επόμενη Κυριακή
Όσον αφορά στην πρόθεση ψήφου εάν γίνονταν εκλογές την επόμενη Κυριακή, το 62% απάντησε τον Αχιλλέα Μπέο, το 21% τον Νίκο Παπαπέτρο, το 9% τον Απόστολο Ριζόπουλο και το 8% Δεν ξέρω – Δεν απαντώ. (ΓΡΑΦΗΜΑ 7)

Η πρόθεση ψήφου ανά φύλο και ηλικία
Στην ίδια ερώτηση ανά φύλο κι ηλικία, στους άνδρες, το 58% απάντησε τον Αχιλλέα Μπέο, το 23% τον Νίκο Παπαπέτρο, το 12% απάντησε τον Απόστολο Ριζόπουλο και το 7% Δεν ξέρω – Δεν απαντώ. Στις γυναίκες, το 66% απάντησε τον Αχιλλέα Μπέο, το 20% τον Νίκο Παπαπέτρο, το 6% τον Απόστολο Ριζόπουλο και το 8% Δεν ξέρω – Δεν απαντώ. Όσον αφορά στις ηλικίες, από 17-44 ετών, το 67% απάντησε τον Αχιλλέα Μπέο, το 21% τον Νίκο Παπαπέτρο, το 4% τον Απόστολο Ριζόπουλο και το 8% Δεν ξέρω – Δεν απαντώ. Από 45-64 ετών το 54% απάντησε τον Αχιλλέα Μπέο, το 25% τον Νίκο Παπαπέτρο, το 12% τον Απόστολο Ριζόπουλο και το 9% Δεν ξέρω – Δεν απατώ. Τέλος από 65 ετών και άνω, το 65% απάντησε το Αχιλλέα Μπέο, το 13% τον Νίκο Παπαπέτρο, το 11% τον Απόστολο Ριζόπουλο και το 11% Δεν ξέρω – Δεν απαντώ. (ΓΡΑΦΗΜΑ 8)

Η πρόθεση ψήφου με βάση τις προτιμήσεις στις βουλευτικές εκλογές
Στην ίδια ερώτηση ανά επιλογή βουλευτικών εκλογών/παρουσιάζονται τα κόμματα με βάση μεγαλύτερη των 60 ατόμων, όσον αφορά στους ερωτηθέντες που ψήφισαν ΝΔ, το 89% απάντησε τον Αχιλλέα Μπέο, το 6% τον Νίκο Παπαπέτρο, 0 τον Απόστολο Ριζόπουλο και 5% Δεν ξέρω – Δεν απαντώ, ενώ όσον αφορά στους ερωτηθέντες που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, το 27% απάντησε τον Αχιλλέα Μπέο, το 63% τον Νίκο Παπαπέτρο, το 10% τον Απόστολο Ριζόπουλο και 0 Δεν ξέρω – Δεν απαντώ. (ΓΡΑΦΗΜΑ 9)

Η ταυτότητα της έρευνας
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Alco – ΜΕΛΟΣ ΣΕΔΕΑ – ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Ε.Σ.Ρ. 12 ΕΝΤΟΛΕΑΣ: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ.
ΤΥΠΟΣ: Ποσοτική (Τηλεφωνικές Συνεντεύξεις χωρίς χρήση κάλπης)
ΔΕΙΓΜΑ: 600 άτομα ηλικίας 17+ ΕΤΩΝ,
ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: Τυχαία, στρωματοποιημένη
ΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ: Φύλο, Ηλικία, Εκλογές 2023
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: +/-4% – Διάστημα Βεβαιότητας 95%
ΧΡΟΝΟΣ: 10 – 14 Σεπτεμβρίου 2023

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το