Τοπικά

Δήμος Βόλου: Διαγωνισμός για την προμήθεια 42 «έξυπνων» στάσεων μέσω του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ»

Mε ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό θα αναδειχθεί ο ανάδοχος για την προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων με στόχο την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στον Δήμο Βόλου. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 192.820 ευρώ με ΦΠΑ και χρηματοδότηση θα γίνει μέσω του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων».
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα 42 στέγαστρα σε δύο μήνες από την έγγραφη ειδοποίηση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Δήμου Βόλου.
Ο Δήμος Βόλου ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διαχείρισης Π.Δ.Ε. του υπουργείου Εσωτερικών, για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», που αφορά στην «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας», υπέβαλε τη συμμετοχή του προς ένταξη στο εν λόγω πρόγραμμα, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του επιβατικού κοινού. Ειδικότερα προτείνεται η προμήθεια και τοποθέτηση δεκαέξι συνολικά στεγάστρων τύπου Α (μήκους 4.10 μέτρων), εικοσιπέντε στεγάστρων τύπου Β (μήκους 4.10 μέτρων) και ενός στεγάστρου τύπου Γ (μήκους 4.10 μέτρων) ανάλογα με το πλάτος του υπάρχοντος πεζοδρομίου.

Η εγκατάσταση των στεγάστρων θα είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν στην αρχιτεκτονική διαμόρφωση και κατασκευή των στεγάστρων καθώς και τους τύπους, θέσεις και λειτουργικά χαρακτηριστικά τους, όπως αναφέρονται στην Πρόσκληση του Υπουργείου. Η επιλογή των τύπων των στεγάστρων έγινε με βάση τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που θέτει η ανωτέρω Πρόσκληση και τα σχετικά έγγραφα της ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. Όπως αναφέρεται στα έγγραφα της ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΟΛΟΥ Α.Ε., στον Δήμο Βόλου λειτουργούν 16 εγκεκριμένες λεωφορειακές γραμμές, οι οποίες εξυπηρετούνται από 360 στάσεις εξυπηρέτησης επιβατών, εκ των οποίων οι 103 διαθέτουν στέγαστρο.
Μετά από αυτοψίες στις οποίες προέβη η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Βόλου σε συνεργασία με την ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. επελέγησαν 42 υφιστάμενες στάσεις σε κεντρικές περιοχές με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα για αναβάθμιση και ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». Το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. με το με αρ. πρωτ. 24642/06-03-2019 έγγραφό του δεσμεύτηκε να αποσυναρμολογήσει και να μεταφέρει τα ήδη υπάρχοντα παλαιά στέγαστρα, που βρίσκονται σε στάσεις στο κέντρο της πόλης, σε άλλες στάσεις εκτός του κέντρου της πόλης, όπου σήμερα δεν υπάρχουν στέγαστρα πριν από την εγκατάσταση των νέων κατά τα ανωτέρω προτεινόμενων στεγάστρων, σε συνεργασία με την αναθέτουσα υπηρεσία (Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας).

Οι επιλεγμένοι τύποι στεγάστρων είναι τρεις και έχουν επιλεγεί ανάλογα με το πλάτος του πεζοδρομίου.
Τα στέγαστρα θα διαθέτουν φωτισμό και θα πρέπει να εξασφαλιστεί πλήρως η προστασία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης καθώς και η προστασία των επιβατών από το ρεύμα.
Σε κάθε στέγαστρο θα τοποθετηθεί « έξυπνος » κάδος απορριμμάτων, σε μέρος που να μην εμποδίζει τους επιβάτες ή τους διερχόμενους πεζούς, το οποίο παρέχει ηλεκτρονική ένδειξη μόλις γεμίσει. Το κάθε στέγαστρο, θα πρέπει να διαθέτει 2 θύρες USB για φόρτιση smart συσκευών αλλά και ασύρματο εξοπλισμό δικτύου Wi-Fi.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το