Τοπικά

Δήμος Βόλου: Αποζημίωση 682 ευρώ για ζημιές σε αστικό λεωφορείο από πέτρα

Με εξωδικαστικό συμβιβασμό ο Δήμος Βόλου θα δώσει αποζημίωση ύψους 682 ευρώ για ζημιές που υπέστη αστικό λεωφορείο τον περασμένο Ιούλιο. Σχετική απόφαση έλαβε σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
Ειδικότερα, στις 29 Ιουλίου το συγκεκριμένο αστικό λεωφορείο ήταν διερχόμενο από τον κυκλικό κόμβο του Δημαρχείου του Δήμου Βόλου και προκλήθηκαν σε αυτό υλικές ζημιές και συγκεκριμένα θραύση κρυστάλλων δεξιάς εμπρόσθιας πόρτας. Οι υλικές ζημιές στο αστικό λεωφορείο προκλήθηκαν από τον εκσφενδονισμό μίας πέτρας κατά την εκτέλεση εργασιών βοτανίσματος εντός του κυκλικού κόμβου από συνεργείο της Διεύθυνσης Πρασίνου.

Ανάδοχοι για τον αποχιονισμό
Στο μεταξύ, τέσσερις προσωρινοί ανάδοχοι αναδείχθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή για τον αποχιονισμό οδών-κοινόχρηστων χώρων στις δημοτικές ενότητες Βόλου. Η εκτιμώμενη αξία για τον αποχιονισμό ανέρχεται σε 62.000 ευρώ, σύμφωνα με τη διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού.
Τέλος αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας του έργου «αποκατάσταση ζημιών δικτύων δημοτικού φωτισμού έτους 2019» για ένα μήνα, έως τις 11 Δεκεμβρίου. Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος αιτήθηκε την παράταση διότι προέκυψε ανάγκη σύνταξης ανακεφαλαιωτικού πίνακα για αυξομειώσεις ποσοτήτων και δεν ήταν εφικτό να ολοκληρωθούν οι εργασίες εντός της συμβατικής προθεσμίας.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το