Τοπικά

Δήμος Βόλου: Αλλαγές στον τρόπο καταβολής των ετήσιων τελών χρήσης κοινοχρήστου χώρου 

Αλλάζει στον Δήμο Βόλου ο τρόπος καταβολής των ετήσιων τελών χρήσης κοινοχρήστου χώρου για το έτος 2019, καθώς αρκετοί καταστηματάρχες που επιθυμούσαν να εκδώσουν άδεια κοινοχρήστου χώρου δεν πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις για να αιτηθούν την χορήγηση αδείας (αδυναμία έκδοσης δημοτικής ενημερότητας λόγω οφειλών). Με δεδομένο ότι βάση των διατάξεων του Ν. 4611/2019 άρθρο 110 «ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ» που τέθηκε σε ισχύ από 17/5/2019 θα μπορούσαν ενδεχομένως αρκετοί οφειλέτες να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και να αποκτήσουν δημοτική ενημερότητα ώστε να αιτηθούν για άδεια κοινοχρήστου χώρου κρίνεται σκόπιμο η τροποποίηση ως εξής:
Α) Άδειες έως 150€ να εξοφλούνται εφάπαξ.
Β) Στην περίπτωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής ο οφειλέτης θα πρέπει να καταθέσει στον Δήμο Βόλου έως τις 31 Ιουλίου 2019 εγγυητική επιστολή καλής πληρωμής η οποία θα είναι ισόποση του τέλους κοινοχρήστων χώρων. Το αναλογούν τέλος στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται σε 3 ή 4 μηνιαίες δόσεις (Ιούλιο έως Οκτώβριο).
Γ) στην περίπτωση τμηματικής καταβολής:
Προκαταβολή 30% του τέλους κοινοχρήστου χώρου για όσους προσέλθουν έως 31 Ιουλίου 2019 και το υπόλοιπο ποσό σε 3 ή 4 μηνιαίες δόσεις (Ιούλιο έως Οκτώβριο)
Στην περίπτωση έκδοσης νέας άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (δηλαδή άδεια λειτουργίας που θα εκδοθεί από Αύγουστο έως και Σεπτέμβριο 2019, προκαταβολή 30% του τέλους κοινοχρήστου χώρου έως 30 Σεπτεμβρίου 2019 και το υπόλοιπο σε 3 ή 4 μηνιαίες δόσεις (Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο)).
Δ) Εφάπαξ καταβολή του τέλους κοινοχρήστου χώρου για κάθε άδεια που θα εκδοθεί μετά την 1η Αυγούστου 2019 και για τα καταστήματα με νέες άδειες λειτουργίας μετά την 1η Οκτωβρίου 2019.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το