Τοπικά

Δήμος Σκοπέλου: Προγραμματική σύμβαση για 7 μελέτες που θα υποβληθούν στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκοπέλου η σκοπιμότητα σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του δήμου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» για την ολοκλήρωση και την ωρίμανση μελετών. Οι μελέτες αφορούν:
– Την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων για τη βελτίωση της διαχείρισης ανακυκλώσιμων στερεών αποβλήτων του Δήμου.
– Την κατασκευή αγροτικής οδοποιίας για την προώθηση της προσβασιμότητας στη Σκόπελο.
– Την αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος.
– Τις εξειδικευμένες δράσεις και ενέργειες καθώς και την εφαρμογή ευφυών τεχνολογιών για την ανάπτυξη της έξυπνης νήσου Σκοπέλου.
– Τις δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας και
– Τις δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους.
Οι μελέτες θα υποβληθούν στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».
Μετά την ένταξη των παραπάνω πράξεων στο πλαίσιο των προσκλήσεων του προγράμματος, ο Δήμος θα συνάψει την προγραμματική σύμβαση με τον αναπτυξιακό οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης για την τεχνική και διοικητική υποστήριξη του φορέα υλοποίησης. Σημειώνεται ότι η κάλυψη διοικητικού κόστους του Φορέα, στον οποίο ανατίθενται οι υπηρεσίες επίβλεψης, είναι επιλέξιμη από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και μπορεί να ανέλθει μέχρι και στο 1,5% του προϋπολογισμού δημοπράτησης κάθε έργου. Υπέρ της σύναψης της προγραμματικής σύμβασης ψήφισε η Σπυριδούλα Καρβέλη από τη στιγμή που πιστοποιείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου η αδυναμία άμεσης ολοκλήρωσης και ωρίμανσης των επτά μελετών και προκειμένου να υποβληθούν οι μελέτες για ένταξη στο πρόγραμμα. Κατά ψήφισε ο κ. Γιώργος Αναγνώστου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το