Τοπικά

Δημοπρατούνται παραλίες στο Νότιο Πήλιο για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων, θαλάσσιων σπορ και καντινών

Φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος προκηρύσσει ο Δήμος Νοτίου Πηλίου.
Συγκεκριμένα εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και ώρα 10:00 μέχρι 11:30 π.μ. και σε περίπτωση άγονης δημοπρασίας, ορίζεται επαναληπτική στις 20 Ιουλίου και ώρα 10:00 μέχρι 11:30 π.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νοτίου Πηλίου (ΚΕΓΕ), ενώπιον της αρμόδιας από το Νόμο Επιτροπής του Δήμου.
Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές με τους παρακάτω όρους.
Οι παραλίες προς δημοπράτηση είναι :

-Σκούρα Πλατανιάς 15 τμ. για τοποθέτηση καντίνας με ποσό πρώτης προσφοράς τα 200 ευρώ (ποσό εγγυητικής 20 ευρώ)
-Σκούρα Πλατανιάς 100 τμ. για ομπρελοκαθίσματα με ποσό πρώτης προσφοράς 4 ευρώ/ τμ (ποσό εγγυητικής 40 ευρώ)
-Παραλία Κορόπης 50 τμ. για θαλάσσια μέσα αναψυχής και θαλάσσια σπορ με ποσό πρώτης προσφοράς 3,2 ευρώ/τμ (εγγυητική 16 ευρώ)
-Κάβο -Αλογόπορο Τρικερίου 50 τμ. για θαλάσσια μέσα αναψυχής και θαλάσσια σπορ με ποσό πρώτης προσφοράς 3,2 ευρώ/τμ (εγγυητική 16 ευρώ)
-Παραλία Καλά Νερά 20 τμ για θαλάσσια μέσα αναψυχής και θαλάσσια σπορ με ποσό πρώτης προσφοράς 3,2 ευρώ/τμ (εγγυητική 6,4 ευρώ)
-Παραλία Ράφνος Αφήσσου 150 τμ. για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων με ποσό πρώτης προσφοράς 4ευρώ/τμ (εγγυητική 60 ευρώ)
-Παραλία Ράφνος Αφήσσου 15 τμ. για τοποθέτηση καντίνας με ποσό πρώτης προσφοράς 200 ευρώ/τμ (εγγυητική 20 ευρώ)
-Αγία Θυμνιά Λεφοκάστρου 15 τμ. για τοποθέτηση καντίνας με ποσό πρώτης προσφοράς 200 ευρώ/τμ (εγγυητική 20 ευρώ)
-Ποτόκι Συκής 15 τμ. για τοποθέτηση καντίνας με ποσό πρώτης προσφοράς 200 ευρώ/τμ (εγγυητική 20 ευρώ)

Τα προς παραχώρηση χρήσεως τμήματα κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους η την αναψυχή του κοινού (π.χ. θαλάσσια μέσα αναψυχής-ομπρέλες-ξαπλώστρες-λειτουργία τροχήλατου αυτοκινούμενου).
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης και λήγει την 31-12-2020 και ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό ως κάτωθι:

Το αντίτιμο χρήσεως θα καταβληθεί ως εξής :
α) 30% υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 13 της ΚΥΑ 56468 ΕΞ2020/05.06.2020 (ΦΕΚ 2198/05.06.2020) τροποποίηση της υπ αρ. 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 και
β) εξόφληση του υπολοίπου 70% επί του συνόλου μισθώματος (υπέρ Δήμου Νοτίου Πηλίου) με την υπογραφή του συμφωνητικού.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το