Τοπικά

Δημοπρατούνται οι συνδέσεις για το αποχετευτικό δίκτυο Νέας Αγχιάλου

Με τέσσερα χρόνια καθυστέρηση δημοπρατείται από τη ΔΕΥΑΜΒ το έργο των συνδέσεων του αποχετευτικού της Νέας Αγχιάλου. Η διοίκηση της ΔΕΥΑΜΒ θα προχωρήσει στην έγκριση μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαχείριση δικτύων αποχέτευσης, ομβρίων και ύδρευσης Αγχιάλου προϋπολογισμού 1.450.000,00€, πλέον Φ.Π.Α.
Το τεχνικό αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει οποιαδήποτε εργασία αφορά σε:
α) διαχείριση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης (αντικατάσταση – τροποποίηση δικτύου, επεμβάσεις επί δικτύου), β) αντικατάσταση παροχών ύδρευσης και φρεατίων, γ) τοπικές τροποποιήσεις του υφιστάμενου δικτύου ομβρίων, δ) αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων των εργασιών.
Οι εργασίες κατασκευής του έργου θεωρούνται ότι αρχίζουν με την πρώτη εντολή που θα δοθεί στον ανάδοχο. Διευκρινίζεται ότι δεν πρόκειται για ένα ενιαίο έργο, αλλά για διάφορες εργασίες διάσπαρτες χωρικά.
Επίσης θα αποφασιστεί συντήρηση γεωτρήσεων προϋπολογισμού 60.000€, πλέον Φ.Π.Α.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το