Τοπικά

Δημοπρατείται ο ξενώνας «Αχιλλέας» στη Μακρινίτσα

Στην επαναλειτουργία του δημοτικού ξενώνα «Αχιλλέας» στοχεύει ο Δήμος Βόλου και προς αυτή την κατεύθυνση προχωρεί σε δημοπρασία για την εκμίσθωσή του στις 20 Νοεμβρίου με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για ετήσιο μίσθωμα τις 8.000 ευρώ. Να αναφερθεί ότι οι εγκαταστάσεις του ξενώνα είναι παλαιές και για μεγάλο διάστημα εγκαταλειμμένες, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μαζί με τα δικαιολογητικά να καταθέσουν και επενδυτικό σχέδιο με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ρητές δεσμεύσεις πλήρους ανακαίνισης και αναβάθμισης του μισθίου, καθώς και μελέτη προϋπολογισμού του έργου.
Ο εκμισθούμενος δημοτικός ξενώνας «Αχιλλέας», που βρίσκεται στη Μακρινίτσα, αποτελείται από τρεις ορόφους, συνολικού εμβαδού 501τ.μ. Κάθε όροφος είναι από 167τ.μ., στο ισόγειο βρίσκεται η αίθουσα πρωινού, κουζίνα, σιδερωτήριο, reception και αποθήκη. Ο δεύτερος και τρίτος όροφος περιλαμβάνουν τα δωμάτια, είναι πανομοιότυποι και αποτελούνται ο κάθε ένας από 6 δίκλινα δωμάτια και ένα δωμάτιο υπηρεσίας. Συνολικά δηλαδή το κτίριο περιλαμβάνει δώδεκα δίκλινα δωμάτια και δύο δωμάτια υπηρεσίας.

Ο Δήμος Βόλου, επιδιώκοντας την αναβάθμιση του μισθίου, ορίζει ότι προκειμένου να επαναλειτουργήσει, θα πρέπει να γίνει ριζική ανακατασκευή των εσωτερικών χώρων σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα περιοχής, καθώς και με τις προδιαγραφές που ορίζει το ΦΕΚ 10/Β/9-1-2015, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 4822/Β/30-140-2018, που αφορά στα ξενοδοχεία και στις διαστάσεις που πρέπει να έχει ο κάθε χώρος. Σε ό,τι αφορά στις όψεις του κτιρίου, η όποια επέμβαση πρέπει να γίνει με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις του Διατάγματος Πηλίου (ΦΕΚ 374/Δ/4-7-1980 όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 3838/Δ/16-5-1997) και χρησιμοποιώντας υλικά που θα εναρμονίζονται πλήρως με το περιβάλλον και τα παραδοσιακά στοιχεία της περιοχής.

Οι εργασίες
Συγκεκριμένα οι εργασίες που πρέπει να γίνουν από τον εκμισθωτή είναι μεταξύ άλλων οι εξής:
-Καθαιρέσεις των εσωτερικών τοιχοποιών στο ισόγειο και στους ορόφους (ανάλογα με την αρχιτεκτονική μελέτη), όλων των ντουλαπών, υφιστάμενων ειδών υγιεινής και των κουφωμάτων καθώς και ασφαλής απομάκρυνσή τους από τον χώρο.
-Εσωτερικά κτισίματα, ώστε να προκύψουν οι νέοι χώροι στο ισόγειο και οι τροποποιήσεις στα δωμάτια των ορόφων και παραδοσιακό σοβάτισμα αυτών.
-Υδραυλικές εγκαταστάσεις που αφορούν καινούρια εγκατάσταση ύδρευσης και αποχέτευσης για τα λουτρά των δωματίων και κατασκευή επιπλέον λουτρών στο ισόγειο και σύνδεση όλων αυτών με τον υφιστάμενο βόθρο.
-Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των δωματίων του ξενοδοχείου καθώς και ο χώρος του ισογείου (πρίζες, διακόπτες, φωτισμός, γραμμές τηλεόρασης, γραμμές τηλεφώνου).
-Επισκευή του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης, ώστε να είναι λειτουργικό και εγκατάσταση κλιματιστικών.
-Τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων πάνω στα υφιστάμενα δάπεδα, μαρμάρινων ποδιών στα ανοίγματα και πλακιδίων στους τοίχους των λουτρών.
-Αγορά και τοποθέτηση νέων ξύλινων ενεργειακών κουφωμάτων.
Να αναφερθεί ότι το κόστος όλων των εργασιών εκτιμάται στο ποσό των 100.000 ευρώ ενώ σε αυτό θα πρέπει να προστεθούν και τα ημερομίσθια που πρέπει να αποδοθούν στο ΙΚΑ με το κόστος αυτών να εκτιμάται στο ποσό των 12.300 ευρώ βάσει τεχνικής έκθεσης εγκεκριμένης από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το