Τοπικά

Δημοπρατείται η ανάπλαση του Παλιού Λιμεναρχείου και της Πλατείας Πανεπιστημίου

Σε 626.322 ευρώ διαμορφώνεται ο προϋπολογισμός για το έργο ανάπλασης της περιοχής του παλιού Λιμεναρχείου στα Παλαιά του Βόλου κι η χρηματοδότηση θα προέλθει από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου ενέκρινε τους όρους για τη διακήρυξη του έργου.

Η περιοχή επέμβασης του έργου βρίσκεται στην περιοχή Παλαιών στο Βόλο. Ενδεικτικά αφορά τις οδούς: Μητροπολίτη Γρηγορίου από την Γρ. Λαμπράκη έως την οδό Πυράσσου, Μελούνας και Σαρανταπόρου, από την οδό Μητροπολίτη Γρηγορίου έως την οδό Φερρών και τα πεζοδρόμια: 1. εκατέρωθεν της οδού Μητροπολίτη Γρηγορίου, από την οδό Σαρανταπόρου έως την οδό Γρ. Λαμπράκη, 2. γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο, 3. εκατέρωθεν της οδού Γρ. Λαμπράκη, από την οδό Μελούνας έως την οδό Μητροπολίτη Γρηγορίου, 4. εκατέρωθεν της διάβασης στη Γρ. Λαμπράκη με Μητροπολίτη Γρηγορίου, 5. εκατέρωθεν της οδού Παπακυριαζή, από την οδό Αλμυρού έως την οδό Λήμνου και 6. εκατέρωθεν της οδού Αλμυρού, από την οδό Παπακυριαζή έως την οδό Βοΐβης.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν στη διαμόρφωση σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας υφιστάμενων οδών, την ανάπλαση υφιστάμενων πεζοδρομίων και ανακατασκευή πλακοστρώσεων υφιστάμενων πεζοδρομίων, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της μελέτης.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 365 μέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Εργασίες διαμόρφωσης στην Πλατεία Πανεπιστημίου
Εγκρίθηκαν επίσης οι όροι για τη διακήρυξη του έργου διαμόρφωσης της Πλατείας Πανεπιστημίου, με χρηματοδότηση από πιστώσεις της ΠΕΠ Θεσσαλίας και την Περτιφέρεια. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 690.000 ευρώ.
Για το έργο προβλέπονται εργασίες επίστρωσης μέρους της επιφάνειας της πλατείας με φυσικά υλικά (πέτρες Πηλίου, βάτσαλο), δημιουργίας χώρων πρασίνου, τοποθέτησης καθιστικών και φωτιστικών σωμάτων. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε οκτώ μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ανάδοχος για τη δημιουργία θέσεων πάρκινγκ στη Μαιάνδρου
Ανάδοχος για το έργο παρέμβασης στην οδό Μαιάνδου με τη δημιουργία θέσεων πάρκινγκ και τη διαπλάτυνση του πεζοδρομίου, αναδείχθηκε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Προσωρινός ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία «ΕΥΠΛΟΥΣ Ε.Ε.» καθώς κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Επίσης αναδείχθηκε ο ανάδοχος από τον διαγωνισμό για τα έργα πυροπροστασίας. Πρόκειται για την εταιρεία «Αχιλλέας και Αθανάσιος Γκουντινάκος Ο.Ε.» που πρόσφερε μέση έκπτωση 58,37%. Ο προϋπολογισμός για του έργου ήταν 180.000 ευρώ αλλά μετά την έκπτωση το ποσό διαμορφώνεται σε 74.937,49 ευρώ με ΦΠΑ.
Η εταιρεία «Ανάληψη Ε.Π.Ε». ανέλαβε το έργο «παρεμβάσεις για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη Δράκεια. Η εταιρεία πρόσφερε έκπτωση 51,48% και θα λάβει το ποσό των 257.139,98 ευρώ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το