Τοπικά

Δημοπρασία για την εκμίσθωση του «Αχίλλειου» με τιμή εκκίνησης 30.000 ευρώ ετησίως

Τους όρους διεξαγωγής της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος «Αχίλλειον», στην παραλιακή οδό Αργοναυτών, πρόκειται να εγκρίνει αύριο η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε επτά (7) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Η τιμή εκκίνησης της πλειοδοσίας ορίζεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων 30.000,00 ευρώ ετησίως, δηλαδή 2.500,00 ευρώ μηνιαίως, αναπροσαρμοζόμενου κατ’ έτος, σε ποσοστό ίσο με το ύψος του ετήσιου πληθωρισμού.
Πληροφορίες για τη διακήρυξη του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Διεύθυνση Οικονομικών- Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας & Κληροδοτημάτων, Διεύθυνση: Λ. Ειρήνης 131–Δημαρχείο πρώην Δήμου Ν. Ιωνίας τηλ. 2421353127 και 2421353128.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το