Τοπικά

Δηλώσεις αποζημιώσεων για τις ζημιές από την ξηρασία 2017 στις αμυγδαλιές σε Διμήνι και Σέσκλο

Από τους Ανταποκριτές ΕΛΓΑ Δ.Ε. Αισωνίας Δήμου Βόλου (Δ.Κ. Διμηνίου και Τ.Κ. Σέσκλου) καλούνται οι αμυγδαλοπαραγωγοί της περιοχής να υποβάλλουν ΑΤΕΛΩΣ δηλώσεις αποζημίωσης για την ξηρασία στις αμυγδαλιές του έτους 2017 (πρόγραμμα Κ.Ο.Ε.). Για την περιοχή του Διμηνίου οι δηλώσεις θα γίνονται δεκτές καθημερινά σε εργάσιμες ώρες και μέρες, στο Δημοτικό Γραφείο Διμηνίου και στο Σέσκλο, στο Δημοτικό Γραφείο Σέσκλου κάθε Τετάρτη και Παρασκευή από τις 7.30 έως τις 10.00 καθώς και κάθε Τρίτη απόγευμα από τις 18:00 (απόγευμα) και μετά ή σε άλλες ώρες και ημέρες μετά από συνεννόηση με τον τοπικό ανταποκριτή. Η υποβολή των δηλώσεων ξεκινά την Τετάρτη 7/11/2018 και λήγει την Πέμπτη 6/12/2018.

Δικαιολογητικά:
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου.
Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, όπου θα φαίνεται ευκρινώς το όνομα του αιτούντα, το IBAN και ο αριθμός λογαριασμού.
Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας ή βεβαίωσης Ασφάλισης από τον ΟΓΑ για το έτος ζημιάς (2017).
Φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του φορολογικού έτους 2016 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2016), φωτοαντίγραφο του αντίστοιχου εκκαθαριστικού σημειώματος, και εφόσον υπάρχει φωτοαντίγραφο της αντίστοιχης κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3).
Φωτοαντίγραφα αποδεικτικών κατοχής της εκμετάλλευσης- σε περίπτωση που δεν υπάρχει ΔΚΕ- και συγκεκριμένα:
Νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας – σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα, που έχουν μεταγραφεί νόμιμα- συνοδευμένοι από πρόσφατο αντίγραφο μερίδας από το Υποθηκοφυλακείο, ή/και φωτοαντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (έντυπο Ε9) του έτους 2016, ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης, ή/και χρησιδάνειο, μόνο μεταξύ γονέων –τέκνων.
Φωτοαντίγραφο της απόφασης ένταξης, για τους νέους αγρότες.

Δικαιούχοι των ανωτέρω ενισχύσεων μπορεί να κριθούν φυσικά πρόσωπα που:
Είναι νόμιμοι κάτοχοι της εκμετάλλευσης τη στιγμή που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο.
Παρουσιάζουν γεωργικό εισόδημα, το οποίο δηλώνουν αρμοδίως.
Έχουν δηλώσει τις ζημειωθείσες εκμεταλλεύσεις στο έντυπο της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής (εφόσον εντάσσονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α) του έτους ζημιάς 2017 και έχουν εκπληρώσει πλήρως τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις στον ΕΛ.Γ.Α για το έτος αυτό.
Είναι μόνιμοι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της εκμετάλλευσης (έως 150 χλμ.)
Δεν έχουν καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων από άλλη ενίσχυση, η οποία έχει κριθεί ασυμβίβαστη.
Είναι γεωργοί, δηλαδή ανήκουν σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:
Επαγγελματίας αγρότης, ο ενήλικας κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης, ο οποίος έχει κύριο ταμείο ασφάλισης τον ΟΓΑ και λαμβάνει τουλάχιστον το 50% του ατομικού του εισοδήματος από την απασχόληση του σε αγροτική δραστηριότητα ή ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, ως επαγγελματίας αγρότης, για το αντίστοιχο έτος ζημιάς ή
Νέος αγρότης, εφόσον η ένταξη έγινε πριν την επέλευση του ζημιογόνου αιτίου, τούτου αποδεικνυόμενου με την υποβολή της σχετικής απόφασης ένταξης ή
Γεωργός μη κατά κύρια απασχόληση, ο ενήλικας που ανεξαρτήτως ασφαλιστικού φορέα είναι κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης, ασκεί γεωργική δραστηριότητα και το ατομικό του εξωαγροτικό εισόδημα είναι μικρότερο από το ½ του εισοδήματος αναφοράς (δηλ. 7.500 €).
Το συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα (γεωργικό και εξωγεωργικό) δεν ξεπερνά το τριπλάσιο του εισοδήματος αναφοράς (45.000 €), εκτός των περιπτώσεων που το γεωργικό οικογενειακό τους εισόδημα είναι μεγαλύτερο του εξωγεωργικού οικογενειακού εισοδήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους ανταποκριτές: Νίκη Κωσταρά Δ.Κ. Διμηνίου (τηλ. 2421095349) και Στέργιο Ντέρτσας Τ.Κ. Σέσκλου (τηλ. 2421095019)

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το