Τοπικά

Δικτύωση του ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ με τον Ξενώνα Αστέγων

Στα πλαίσια της διασύνδεσης των κοινωνικών φορέων που ανήκουν στον Δήμο Βόλου,πραγματοποιήθηκε,στις 26 Ιουλίου 2022, ενημερωτική συνάντηση της κοινωνικής λειτουργού του Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ, το οποίο αποτελεί δομή της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, του Δήμου Βόλου και είναι συγχρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας 2α «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ», με την κοινωνική λειτουργό,Βησσαρία Θεοδωροπούλου, εργαζόμενη στον Ξενώνα Αστέγων,ο οποίος εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ένταξης της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΑΣΤΕΓΩΝ ΒΟΛΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5032717 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» .
Αφορμή της συνάντησης αποτέλεσε, η παραπομπή ενός ωφελούμενου του Ξενώνα Αστέγων προς το ΚΔΗΦ ΑμεΑ καθώς ανήκει σε ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα και χρήζει υποστήριξης από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου.
Παράλληλα, έγινε ανταλλαγή πληροφοριών για τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις και τις παροχές των,εν λόγω, Δομών.
Τη δεδομένη στιγμή, η δυναμικότητα του Ξενώνα Αστέγων ανέρχεται στα 18 άτομα και η δυνατότητα παραμονής τους είναι 6 μήνες με ενδεχόμενη παράταση. Κατόπιν ειδικής αξιολόγησης,παρατείνεται ο χρόνος διαμονής του κάθε φιλοξενούμενου για ακόμη 1 εξάμηνο. Απώτερος στόχος του Ξενώνα Αστέγων είναι η επαγγελματική αποκατάσταση των φιλοξενούμενων ατόμων. Γι΄αυτό τον λόγο,γίνονται δράσεις επαγγελματικού προσανατολισμού και συνεργασία με τον ΟΑΕΔ καθώς και άλλους φορείς εύρεσης εργασίας. Η δράση του Ξενώνα Αστέγων προσανατολίζεται στο να βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων που βρέθηκαν χωρίς στέγη ενώ παράλληλα μέσα από την ψυχοκοινωνική υποστήριξη που τους παρέχεται,να επαναπροσδιορίσει τους προσωπικούς στόχους του κάθε φιλοξενούμενου.
Στο πλαίσιο της συνάντησης-δικτύωσης των κοινωνικών δομών του Δήμου Βόλου, έγινε αναφορά στον τρόπο λειτουργίας και το θεραπευτικό πρόγραμμα που παρέχει το Κέντρο Διημέρευσης- Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ.
Αναφορικά, βασικός στόχος αποτελεί η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών. Επιπλέον μέσα από ατομικές κι ομαδικές συνεδρίες, επιδιώκεται η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, η πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και η καταπολέμηση των διακρίσεων για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών.
Κατά αυτόν τον τρόπο,η διασφάλιση συνεργασίας στο πλαίσιο ενός ενιαίου δικτύου δομών κοινωνικής αλληλεγγύης αποβλέπει στην καλύτερη δυνατή επίλυση των κοινωνικών αιτημάτων των πολιτών που χρήζουν άμεσης υποστήριξης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και τα κριτήρια ένταξης νέων ωφελουμένων στο ΚΔΗΦ ΑμεΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην: Κοινωνική Λειτουργό- Λαδέρη Βασιλική, καθημερινά 09:00-13:00, Λήμνου 12-Παλαιά,Βόλος-τηλ.επικοινωνίας 2421031860 ή στο email:[email protected]

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το