Τοπικά

Δικηγόροι Βόλου:Μέχρι 28 Φεβρουαρίου η αποχή από πλειστηριασμούς α’ κατοικίας

 

Παρατείνεται μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους η αποχή των δικηγόρων από πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας ευάλωτων νοικοκυριών.
Σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της νεοεκλεγείσας διοίκησης του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, παρατάθηκε η αποχή τους από ενέργειες αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της πρώτης κατοικίας που επισπεύδουν τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων σε βάρος ευάλωτων – κατά την έννοια του νόμου – δανειοληπτών.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου, Χρήστος Στρατηγόπουλος, οι δικηγόροι απέχουν από τη σύνταξη, υπογραφή και κοινοποίηση επιταγής που αποτελεί την πρώτη πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης και η οποία συντάσσεται υποχρεωτικά κάτω από επικυρωμένο αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο, του οποίου η ακρίβεια της αντιγραφής βεβαιώνεται από τον δικηγόρο που το εκδίδει. Εξαιρείται η περίπτωση κατά την οποία η τράπεζα ή η εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων έχει χορηγήσει στον πληρεξούσιο δικηγόρο της έγγραφη βεβαίωση από την οποία να αποδεικνύεται ότι ο δανειολήπτης-καθ’ ου δεν ανήκει στα ευάλωτα νοικοκυριά, όπως ορίζονται με τον ν. 4738/2020.
Σημειώνεται πως αιτία αυτής της απόφασης είναι το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει συσταθεί ο προβλεπόμενος Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, δεν έχει θεσπιστεί δια νόμου το δεοντολογικό πλαίσιο λειτουργίας των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων και δεν έχουν ανασταλεί οι πλειστηριασμοί, δεδομένης της ιδιαίτερα αρνητικής οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης.
Όπως τόνισε ο κ. Στρατηγόπουλος το δικηγορικό σώμα, από την πρώτη στιγμή, εξέφρασε την έντονη διαφωνία του στις ρυθμίσεις του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα (Ν.4738/2020), διότι δεν εξασφαλίζουν τη λυσιτελή προστασία των ευάλωτων οφειλετών, και δη της πρώτης κατοικίας τους. Μέχρι σήμερα, η προστασία των ευάλωτων οφειλετών με το νέο Πτωχευτικό Κώδικα παρίσταται απομειωμένη και η προστασία της πρώτης κατοικίας τους ανεπαρκής, σε σχέση με το προϊσχύον νομοθετικό καθεστώς.
Επισημαίνεται πως χθες στην πρώτη συνεδρίαση του οργάνου μετά τη συγκρότησή του σε σώμα αποφασίστηκε ομόφωνα επίσης η λειτουργία Συμβούλου Υπηρεσίας, για την αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με την καθημερινή άσκηση καθηκόντων των δικηγόρων είτε στο πλαίσιο της αμιγώς δικαστηριακής δραστηριότητάς τους είτε στο πλαίσιο της εκπροσώπησης εντολέων τους, ενώπιον κάθε είδους διοικητικών Αρχών.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το