Τοπικά

Δικηγόροι-λογιστές θα εκδίδουν συντάξεις – Είκοσι περίπου οι ενδιαφερόμενοι στη Μαγνησία

Είκοσι περίπου λογιστές-φοροτεχνικοί και δικηγόροι από τη Μαγνησία φέρονται να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον μέσω σχετικών αιτήσεων, ώστε να πιστοποιηθούν στην έκδοση συντάξεων από τον ΕΦΚΑ. Συνολικά 1200 λογιστές-φοροτεχνικοί και δικηγόροι πιστοποιημένοι, απ’ όλη την χώρα, αναμένεται να αναλάβουν εργασία τον Οκτώβριο για την έκδοση συνταξιοδοτικών πράξεων.
Ρεπορτάζ ΣΤ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Όπως έγινε γνωστό από πηγές του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, οι δικηγόροι που έχουν εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον και έχουν υποβάλει σχετικές αιτήσεις στον e-ΕΦΚΑ, είναι 9, ενώ άλλοι περίπου 10-11 είναι οι λογιστές-φοροτεχνικοί. Σύμφωνα με πηγές από τη διοίκηση του Συλλόγου Οικονομολόγων Λογιστών Μαγνησίας, το ενδιαφέρον ήταν ανύπαρκτο και προφανώς όσοι το εκδήλωσαν, θα είναι νέοι οικονομολόγοι. «Δεν υπάρχει χρόνος να ασχοληθούμε και με συντάξεις», δήλωσε μέλος της διοίκησης του ΣΟΛ. Αλλά και από πηγή του Συλλόγου Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Μαγνησίας επισημάνθηκε ότι το ενδιαφέρον ήταν ελάχιστο, καθώς η ευθύνη της έκδοσης πράξης συνταξιοδότησης είναι μεγάλη. «Εδώ μας κυνηγούν για έναν φόρο, αν κάνουμε λάθος στην σύνταξη τι έχει να γίνει», δήλωσε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος της διοίκησης του Συλλόγου. Την περασμένη εβδομάδα οι πρώτοι ιδιώτες λογιστές και δικηγόροι έλαβαν τους κωδικούς τους, προκειμένου να παρακολουθήσουν διαδικτυακά τα πρώτα μαθήματα των σεμιναρίων πιστοποίησης. Ο ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι το επόμενο διάστημα θα διοργανώσει και δεύτερο κύκλο πιστοποίησης – εκπαίδευσης. Ο προγραμματισμός προβλέπει την έναρξη του πρώτου κύκλου εκπαίδευσης, πιθανότατα αυτή την βδομάδα, προκειμένου οι πρώτοι 1.200 δικηγόροι και λογιστές – φοροτεχνικοί να μπορούν να αναλάβουν υποθέσεις πράξεων συνταξιοδότησης στις αρχές Οκτωβρίου. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί τόσο μέσω διαδραστικής διαδικτυακής πλατφόρμας στον ιστότοπο howto.gov.gr, όσο και με διαδικτυακά μαθήματα σε πραγματικό χρόνο. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα μαθήματα: Νομοθεσία θεμελίωσης δικαιώματος. Νομοθεσία νομιμοποίησης χρόνου ασφάλισης και χρήσης του στην απονομή σύνταξης (ανακεφαλαίωση – βεβαίωση χρόνου ασφάλισης μισθωτών και μη μισθωτών, διαπίστωση οφειλών, ενδεχόμενη αναθεώρηση πληρωμών ασφαλιστικών εισφορών, ρυθμίσεις οφειλών μη μισθωτών, αναγνώριση πλασματικών χρόνων ασφάλισης). Υπολογισμός κύριας σύνταξης με τους κανόνες του Ν. 4387/2016 και του Ν. 4670/2020. Δικαιολογητικά. Εκπαίδευση στη χρήση εφαρμογών και μηχανογραφικών συστημάτων. Κάθε εκπαιδευτική ενότητα περιλαμβάνει εκπαιδευτικό βίντεο (παρουσίαση), σημειώσεις, εκπαιδευτικό υλικό και τεστ αυτοαξιολόγησης γνώσεων ενότητας. Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα διεξαχθούν στο τέλος Σεπτεμβρίου. Όσοι δικηγόροι και λογιστές υπέβαλαν αίτηση και δεν θα πιστοποιηθούν σε αυτόν τον κύκλο, θα μπορούν να πιστοποιηθούν σε επόμενους κύκλους εκπαίδευσης – πιστοποίησης. Οι δικηγόροι πρέπει να έχουν τουλάχιστον τριετή άσκηση δικηγορίας και οι λογιστές-φοροτεχνικοί να είναι Α’ τάξης. Θα μπορούν να διαπιστώνουν τον χρόνο ασφάλισης, την ύπαρξη τυχόν οφειλόμενων εισφορών, να υπολογίζουν τα ποσά για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου και να εκδίδουν σχετικές βεβαιώσεις επ’ αυτών. Ακόμη, θα μπορούν να συντάσσουν σχέδιο απόφασης (προσωρινής ή οριστικής) κύριας και επικουρικής σύνταξης, όπως και να εκδίδουν προσυνταξιοδοτική βεβαίωση, βάσει των οποίων οι υπηρεσίες τους e-ΕΦΚΑ θα υπολογίζουν το ποσό της σύνταξης και θα εκδίδουν πράξης απονομής της σύνταξης.
Τα ποσά που θα λαμβάνουν
Τα ποσά που θα λαμβάνουν ως αμοιβή όσοι πιστοποιηθούν, θα ξεκινούν από 30 ευρώ για κάθε υπόθεση και μπορεί να ξεπεράσουν τα 200 ευρώ. Πρόκειται για την κατ’ αποκοπή αποζημίωση που θα καταβάλει ο φορέας, ενώ δεν θα απαγορεύεται οι ιδιώτες να ζητούν από τους ασφαλισμένους επιπλέον αμοιβή. Η κατ’ αποκοπή αποζημίωση για βεβαιώσεις και σχέδια που συντάσσουν και εκδίδουν οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες καθορίζεται ως εξής:
-Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης 40 ευρώ όταν η βεβαίωση αφορά έναν πρώην φορέα κοινωνικής ασφάλισης, 80 ευρώ όταν αφορά περισσότερους του ενός φορείς.
-Βεβαίωση μη ύπαρξης οφειλόμενων εισφορών αυτοαπασχολούμενου ή ελεύθερου επαγγελματία-αίτηση για ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών 30 ευρώ.
-Βεβαίωση οφειλόμενου ποσού για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου 30 ευρώ.
-Σύνταξη σχεδίου απόφασης προσωρινής ή οριστικής σύνταξης (κύριας ή επικουρικής) 60 ευρώ. Εάν η σύνταξη απονέμεται με βάση τις διατάξεις της διαδοχικής ή της παράλληλης ασφάλισης, στην αποζημίωση προστίθενται 15 ευρώ για κάθε πρώην φορέα κοινωνικής ασφάλισης πλέον του ενός.
-Προσυνταξιοδοτική βεβαίωση 60 ευρώ. Εάν η βεβαίωση αφορά χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε σε περισσότερους πρώην φορείς κοινωνικής ασφάλισης, η αμοιβή ανέρχεται σε 80 ευρώ.
Κόντρα δικηγόρων-ΑΔΕΔΥ
Στο μεταξύ η κυβερνητική απόφαση να αναλάβουν δικηγόροι και λογιστές την έκδοση συνταξιοδοτικών πράξεων έχει προκαλέσει την προσφυγή της ΑΔΕΔΥ στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η ΑΔΕΔΥ ζητάει να κριθεί αντισυνταγματική η σύμπραξη των δικηγόρων και λογιστών-φοροτεχνικών στην απονομή συνταξιοδοτικών παροχών (συντάξεων), που προβλέπει η από 2-7-2021 απόφαση του υπουργού Εργασίας. Από την άλλη η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας αποφάσισε να παρέμβει ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, επί της αιτήσεως ακυρώσεως και αιτήσεως αναστολής της ΑΔΕΔΥ, ως προς τη συμμετοχή δικηγόρων στην διαδικασία έκδοσης των συντάξεων, υπέρ του κύρους αυτής, λαμβανομένου υπόψη του δημοσίου χαρακτήρα του δικηγορικού λειτουργήματος και την ανάγκη επίλυσης ενός ιδιαίτερα σημαντικού κοινωνικού προβλήματος. Σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Δ..Σ Βόλου Χρ. Στρατηγόπουλος επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι «η σύμπραξη δικηγόρων και λογιστών στη διαδικασία προσδιορισμού των εκκρεμών συντάξεων αποτελεί μία καλή ευκαιρία αποφόρτισης του ασφαλιστικού συστήματος από ένα συσσωρευμένο όγκο υπό έκδοση συντάξεων με προφανή θετικά αποτελέσματα για τους ασφαλισμένους συνταξιούχους. Στο πλαίσιο αυτό, τα θεσμικά όργανα του Δικηγορικού Σώματος έχουν στηρίξει έστω με επιφυλάξεις τη σύμπραξη των δικηγόρων στη σχετική διαδικασία ως μέτρο που μπορεί να δώσει βραχυπρόθεσμα ανάσα και μεσοπρόθεσμα λύση στο συγκεκριμένο διαχρονικό πρόβλημα. Ακριβώς με αυτό το σκεπτικό η Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισε να παρέμβει ενώπιον του ΣτΕ, προκειμένου να απορριφθεί η ένδικη αίτηση ακύρωσης και η αίτηση αναστολής της ΑΔΕΔΥ και λοιπών αιτούντων κατά της με αρ. 45891/21 απόφασης του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που προδιαγράφει και ρυθμίζει τα ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής της διαδικασίας έκδοσης συντάξεων με τη συμμετοχή σ’ αυτή δικηγόρων και λογιστών». Η ΑΔΕΔΥ ζητεί από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο να εκδοθεί προσωρινή διαταγή με την οποία να «παγώσει» άμεσα, να ανασταλεί και να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. 45891/2021 απόφαση του υπουργού Εργασίας για «τον καθορισμό των προϋποθέσεων, κανόνων, διαδικασίας και λοιπών θεμάτων για την πιστοποίηση επαγγελματιών για την εφαρμογή του άρθρου 255 του νόμου 4798/2021». Ήδη ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Δημήτρης Σκαλτσούνης, τόσο την αίτηση της ΑΔΕΔΥ, όσο και των άλλων Ομοσπονδιών που έχουν κατατεθεί, τις εισήγαγε ήδη προς συζήτηση στην Ολομέλεια του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου. Αιτήσεις ακυρώσεως είχαν καταθέσει επίσης η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων ΙΚΑ-ΤΕΑΜ και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, ένας συνταξιούχος και το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων. Οι προσφεύγοντες στο ΣτΕ αναφέρουν ότι «με τις διατάξεις του νόμου 4798/2021, σε επίκληση του οποίου εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση του υπουργού Εργασίας, αναιρείται η δημοσίου χαρακτήρα απονομή των συντάξεων και μάλιστα «κατ’ ευθεία υποκατάσταση των αρμοδίων οργάνων της ασφαλιστικής διοίκησης από ιδιώτες, ήτοι πρόσωπα τα οποία δεν συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή έτερο ΝΠΔ». Επίσης, επισημαίνουν ότι η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση όσο και ο επίμαχος νόμος προσκρούουν στο άρθρο 22 του Συντάγματος, που αναφέρει ότι το κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, ενώ παράλληλα αντιβαίνουν και στις διατάξεις του άρθρου 103 του Συντάγματος, που επιτάσσει η στελέχωση της δημόσιας διοίκησης να γίνεται από δημοσίους υπαλλήλους. Επίσης αντιβαίνουν και στα άρθρα 1, 8, 20, 25, 26, 93, 94 και 95 του Συντάγματος. Τέλος, υποστηρίζουν ότι ανάλογα θέματα ευρύτερου χαρακτήρα, δεν μπορεί να καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις, παρά μόνο με Προεδρικά Διατάγματα, με συνέπεια να παραβιάζεται και το άρθρο 43 του Συντάγματος.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το