Τοπικά

Δικαιώθηκαν οι λατόμοι της Συκής για το τέλος που τους επέβαλε ο Δήμος

Δικαίωσε τον αστικό συνεταιρισμό «Πέτρα Συκής ΣΠΕ» η Ειδική Επιτροπή του Άρθρου 152 του νόμου 3463/2006 Μαγνησίας-Καρδίτσας στην προσφυγή που είχε καταθέσει κατά απορριπτικών αποφάσεων του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας και κατά αποφάσεων του Δήμου Νοτίου Πηλίου, αναφορικά με το επιβληθέν «τέλος νομής λατομικών εκτάσεων».

Με την υπ’ αριθμόν 1/2021 απόφασή της η Επιτροπή του Άρθρου 152 θεωρεί ότι οι αποφάσεις του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ήταν εκπρόθεσμες και τις ακύρωσε, ενώ τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νοτίου Πηλίου τις θεωρεί άκυρες, «αφενός ως εκδοθείσας από αναρμόδιο συλλογικό δημοτικό όργανο, αφετέρου ως αναιτιολόγητης, όσον αφορά στην νομική βάση έκδοσής της (μη αναφορά της νομικής διάταξης που προβλέπει το επιβληθέν «τέλος νομής λατομικών εκτάσεων») και την αναπομπή της υπόθεσης στον Δήμο Νοτίου Πηλίου, για την έκδοση νέας απόφασης, με συνεκτίμηση των πραγματικών και νομικών δεδομένων αυτής». Με δύο αποφάσεις της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νοτίου Πηλίου επέβαλε σε βάρος του αστικού συνεταιρισμού «Πέτρα Συκής Επαγγελματίες Λατόμοι Σχιστόλιθων ΔΔ Συκής Δήμου Νοτίου Πηλίου ΣΠΕ» τέλος νομής λατομικών εκτάσεων από πέρυσι το καλοκαίρι, με την αιτιολογία ότι τα μέλη του συνεταιρισμού εκμεταλλεύονται αυθαίρετα τα αδρανή υλικά του δημοτικού λατομείου της περιοχής. Οι δύο αποφάσεις του Δήμου απεστάλησαν για έλεγχο νομιμότητας στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας, χωρίς ωστόσο να κοινοποιηθούν νωρίτερα στον αστικό συνεταιρισμό εις βάρος του οποίου επιβλήθηκε το τέλος.

Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης νομιμοποίησε τις αποφάσεις του Δήμου Ν. Πηλίου, ωστόσο εναντίον τόσο των νομιμοποιητικών αποφάσεων του Συντονιστή όσο και της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για την επιβολή του τέλους, ο συνεταιρισμός των λατόμων άσκησε προσφυγές τον Οκτώβριο του 2020. Ο Συντονιστής απέρριψε τις προσφυγές του συνεταιρισμού λατόμων, με το επιχείρημα πως είχαν υποβληθεί εκπρόθεσμα. Ο συνεταιρισμός προσέφυγε ακολούθως στην Επιτροπή του Άρθρου 152 του νόμου 3463/2006, χαρακτηρίζοντας παράνομες τις απορριπτικές αποφάσεις του Συντονιστή και της Οι8κονομικής Επιτροπής του Δήμου Νοτίου Πηλίου. Η Επιτροπή του Άρθρου 152 ακύρωσε τις απορριπτικές αποφάσεις του Συντονιστή και τις διοικητικές πράξεις που αυτές ενσωματώνουν με το σκεπτικό ότι οι αποφάσεις του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ήταν εκπρόθεσμες, ενώ τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νοτίου Πηλίου τις θεωρεί άκυρες, «αφενός ως εκδοθείσας από αναρμόδιο συλλογικό δημοτικό όργανο, αφετέρου ως αναιτιολόγητης, όσον αφορά στην νομική βάση έκδοσής της (μη αναφορά της νομικής διάταξης που προβλέπει το επιβληθέν «τέλος νομής λατομικών εκτάσεων»)…

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το