Τοπικά

Διεθνής διαγωνισμός για υγειονομική ταφή απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Βόλου

Στην προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων του Χ.Υ.Τ.Α Π.Σ. Βόλου, θα προχωρήσει ο ΣΥΔΙΣΑ Μαγνησίας σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου. Να αναφερθεί ότι ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στις 400.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τη μελέτη η προϋπολογιζόμενη χρονική διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας (συμβατική διάρκεια συνεργασίας των μερών), ορίζεται σε έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με παραπομπή σύμφωνα με όσα ειδικότερα αναφέρονται στο άρθρο 6 της διακήρυξης για τυχόν αυξομείωση του χρονικού διαστήματος διάρκειας της σύμβασης.
Η εργασία θα ανατεθεί σε ανάδοχο, ύστερα από την ολοκλήρωση του Διεθνή Δημόσιου Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού.
Η δαπάνη θα βαρύνει συγκεκριμένους Κωδικούς του προϋπολογισμού του ΣΥΔΙΣΑ Μαγνησίας και συγκεκριμένα με το ποσό των 270.000,03 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) για το οικονομικό έτος 2019 και με το ποσό των 130.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) για το οικονομικό έτος 2020.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το