Τοπικά

Διεθνές συνέδριο στον Βόλο με θέμα “Κοινωνική ενσωμάτωση διαμέσου της μη τυπικής και άτυπης μάθησης”

Διεθνές συνέδριο με θέμα “Νέοι/ες σε Κίνηση: Κοινωνική Ενσωμάτωση διαμέσου της Μη Τυπικής και Άτυπης Μάθησης” θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 11 Απριλίου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ “Sociocultural Learning of Youth in Mobile Societies” (SLYMS).
Το συνέδριο αυτό αφορά την κοινωνική ένταξη κοινωνικά ευάλωτων νέων σε κινητικότητα µέσω της µη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. Η αποτελεσµατική εκπαίδευση αυτών των νέων βασίζεται σε µοντέλα άτυπης και µη τυπικής µάθησης που συµπληρώνουν την τυπική εκπαίδευση και προωθούν τις αξίες της αµοιβαίας αποδοχής και κατανόησης, της διαπολιτισµικής ευαισθησίας, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας και του δικαιώµατος στην πολιτισµική και γλωσσική πολυµορφία. Η διερεύνηση των διαφορών καθώς και των οµοιοτήτων µεταξύ διαφορετικών Ευρωπαϊκών χωρών και περιοχών και του τρόπου µε τον οποίο οι νέοι αντιµετωπίζονται αλλά και αντιµετωπίζουν τη δική τους κατάσταση, τον
πολιτισµό, την εργασία και την εκπαίδευση βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού του συνεδρίου.

Το συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του προγράµµατος SLYMS (Κοινωνικο-πολιτισµική µάθηση νέων σε κοινωνίες µε κινητικότητα, http://slyms.uth.gr/) που χρηµατοδοτείται από το Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα φιλοξενηθεί από το Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης (http://socedu.ece.uth.gr/index.php/en/) του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (UTh) στο Βόλο. Στην οργάνωση του συνεδρίου συµµετέχουν επίσης το Πανεπιστήµιο Pompeu Fabra (Βαρκελώνη, Ισπανία) και πιο συγκεκριµένα το Κέντρο Νέων, Κοινωνίας και Σπουδών Επικοινωνίας, καθώς και το Δίκτυο Σπουδών για τη Νεολαία και την Κοινωνία. Επιπλέον, η ARSIS, µια ελληνική ΜΚΟ που ασχολείται µε την υποστήριξη και την εξυπηρέτηση των νέων από ευπαθή κοινωνικά περιβάλλοντα, και η Conversas Associação Internacional (CAI, ΜΚΟ), η οποία εµπλέκεται µε ζητήµατα που αφορούν τη Νεολαία, τη Μη Τυπική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων, όπως και ο Δήµος Θεσσαλονίκης µέσω του τµήµατος Εκπαίδευση & Αθλητισµός.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το