Τοπικά

Διενέργεια εξετάσεων χορήγησης Ειδικής Άδειας Οδήγησης ΕΔΧ (ΤΑΞΙ)

Από την Π.Ε. Μαγνησίας ανακοινώνεται ότι:
Την 13η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., θα διενεργηθούν εξετάσεις για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Κορωνίου- Νέγρη, Π. Άρεως).
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, θα πρέπει το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 08 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ. να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (και να έχει εκδοθεί πριν από την έναρξη των εξετάσεων το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας).
Τα ερωτηματολόγια τοπικών θεμάτων, και το ειδικό έντυπο-βιβλίο των άλλων θεμάτων οι ενδιαφερόμενοι τα προμηθεύονται από την υπηρεσία μας.
Σημειώνεται ότι, επιτρέπεται η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις υπό την προϋπόθεση διενέργειας rapid test εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την εξέταση (και επίδειξης στους εξεταστές της εκτύπωσης όπου εμφαίνεται «αρνητικό» αποτέλεσμα), εκτός και εάν οι εξεταζόμενοι διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης.
(Για πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 24213-55501 έως 24213-55507).

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το