Τοπικά

Διενέργεια εξετάσεων χορήγησης Ειδικής Άδειας Οδήγησης ΕΔΧ (ΤΑΞΙ)

Από την Π.Ε. Μαγνησίας, ανακοινώνεται ότι:

Την 19 Δεκεμβρίου 2022,ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., θα διενεργηθούν εξετάσεις για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων στα γραφεία της Υπηρεσίας μας (Κορωνίου-Νέγρη,Π.Άρεως).

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, θα πρέπει το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12:00μ.μ., να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (και να έχει εκδοθεί πριν από την έναρξη των εξετάσεων το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας).
Τα ερωτηματολόγια τοπικών θεμάτων καθώς επίσης και το ειδικό έντυπο-βοβλίο των άλλων θεμάτων, οι ενδιαφερόμενοι τα προμηθεύονται από την Υπηρεσία μας.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το