Τοπικά

Διχασμένοι οι έμποροι Αλμυρού για το παζάρι – Ποσοστό 53,6% θεωρεί ότι δεν συμβάλει θετικά στην τοπική οικονομία

Διχασμένος είναι ο εμπορικός κόσμος του Αλμυρού για τη διεξαγωγή του παζαριού. Έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου Αλμυρού για τις επιπτώσεις από το παζάρι που θεωρείται από τα μεγαλύτερα της Θεσσαλίας, δείχνει πως οι επαγγελματίες είναι διχασμένοι για την αναγκαιότητα της διεξαγωγής του και για τις επιπτώσεις στην αγορά. Ο εμπορικός σύλλογος Αλμυρού με τη στήριξη του Επιμελητηρίου διοργάνωσε την έρευνα με ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν στον εμπορικό κόσμο και στους επισκέπτες του παζαριού.

Σε ποσοστό 54% το κοινό δεν κρίνει αναγκαία τη διεξαγωγή του παζαριού, σε αντίθεση με το 32%, ενώ ένα ποσοστό 14% δεν έδωσε απάντηση. Ποσοστό 59% έκρινε πως δεν συμβάλλει στην ανάδειξη της τοπικής παραγωγικής φυσιογνωμίας, ωστόσο με αυτή την άποψη συμφώνησε το 29%. Το 12% δεν απάντησε. Ποσοστό 65% θεωρεί το παζάρι μέσο διασκέδασης του τοπικού πληθυσμού και το 64% δεν πιστεύει πως το παζάρι συμβάλλει στην ενίσχυση της απασχόλησης, αλλά το 24% συμφωνεί. Το 59% συμφωνεί ότι το παζάρι συμβάλλει στην τουριστική προβολή της περιοχής και το 36% διαφωνεί.

Το 53,6% των εμπόρων διαφωνεί με την άποψη ότι το παζάρι συμβάλλει θετικά στην τοπική οικονομία, αλλά ποσοστό 36,59% συμφωνεί. Το 9,76% δεν απάντησε

Από τις 42 επιχειρήσεις του Αλμυρού που ερωτήθηκαν στο σύνολο τους (100%), δραστηριοποιούνται στον κλάδο του εμπορίου με την πλειονότητα να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ειδών ιματισμού, υποδημάτων, χαλιών, αξεσουάρ, αρωμάτων/ καλλυντικών, αθλητικών ειδών, βιβλιοπωλείου, ψιλικών, ειδών δώρων, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ηλεκτρικών συσκευών. Το 53,6% των εμπόρων διαφωνεί με την άποψη ότι το παζάρι συμβάλλει θετικά στην τοπική οικονομία, αλλά ποσοστό 36,59% συμφωνεί. Το 9,76% δεν απάντησε. Το 62,26% πιστεύει πως οι επιχειρήσεις εστίασης έχουν όφελος από τη διοργάνωση του παζαριού. Οι έμποροι πιστεύουν σε ποσοστό 60% ότι ο κλάδος τους επηρεάζεται αρνητικά από το παζάρι και ένα 10% πιστεύει πως ο κλάδος επηρεάζεται θετικά. Ποσοστό 30% πιστεύει πως το παζάρι δεν επηρεάζει γενικώς την εμπορική αγορά. Σε ποσοστό 51% οι έμποροι απάντησαν πως ο τζίρος στην αγορά κυμάνθηκε αρνητικά την περίοδο του παζαριού, ενώ 20% απάντησε πως κυμάνθηκε θετικά. Το 24% απάντησε πως δεν επηρεάστηκε και το 5% δεν απάντησε.

Ο μέσος όρος μείωσης του τζίρου των επιχειρήσεων που απάντησαν αρνητικά στην προηγούμενη ερώτηση (2.5), δηλαδή του 51% των επιχειρήσεων, ανέρχεται σε -39%.
Ο μέσος όρος αύξησης του τζίρου των επιχειρήσεων που απάντησαν θετικά στην προηγούμενη ερώτηση (2.5, δηλαδή του 20% των επιχειρήσεων, ανέρχεται σε +17%.

Η συντριπτική πλειοψηφία ποσοστό 86% ψώνισε από το παζάρι και 14% από την αγορά του Αλμυρού

Σκοπός της έρευνας ήταν επίσης και η αναζήτηση του βαθμού ικανοποίησης των επισκεπτών στο παζάρι, η καταγραφή δημογραφικών χαρακτηριστικών των επισκεπτών, η καταγραφή των συνηθειών κατά την περίοδο που διεξάγεται το παζάρι, η μεταφορά των εμπειριών κατά την επίσκεψη, οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία, οι επιπτώσεις στην τοπική επιχειρηματικότητα, η καταγραφή προτάσεων/ παρατηρήσεων και η πρόθεση συμμετοχής σε επόμενο παζάρι.

Η έρευνα διενεργήθηκε στις 28 Αυγούστου με 58 ερωτηματολόγια στην αγορά του Αλμυρού και το παζάρι. Το 57% των απαντήσεων προήλθαν από γυναίκες και το 49% των απαντήσεων δόθηκε από ανθρώπους που βρίσκονται στις ηλικίες από 19 έως 65 ετών. Το 39% των ερωτηθέντων ήταν πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και το 29% δευτεροβάθμιας. Το ποσοστό των πολιτών που καταγόταν από τον Δήμο Αλμυρού ήταν το 49,15%. Το ποσοστό των ερωτηθέντων από την υπόλοιπη Ελλάδα ήταν 3,39%, εντός Θεσσαλίας 13,565 και εντός Νομού Μαγνησίας 33,90%. Από τους ερωτηθέντες που επισκέφθηκαν τον Αλμυρό την περίοδο του παζαριού χωρίς να διαμένουν στον Αλμυρό, μόνο το 7% θα διανυκτέρευε στην περιοχή, σε φίλους και συγγενείς. Ο τρόπος μετάβασης -κυρίως για το παζάρι- έγινε για τους επισκέπτες σε ποσοστό 54,24% με ΙΧ και σε ποσοστό 3,39% με το υπεραστικό ΚΤΕΛ. Το 20,34% δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει κανένα μεταφορικό μέσον. Ποσοστό 33% επισκέφθηκε τον Αλμυρό για αγορά προϊόντων, το 27% για απλή επίσκεψη, για ψυχαγωγία το 31%, για φαγητό 5%. Κατά την επίσκεψη στον Αλμυρό ψώνισε το 64%. Η συντριπτική πλειοψηφία ποσοστό 86% ψώνισε από το παζάρι και 14% από την αγορά του Αλμυρού. Το 54,17% ψώνισε είδη ένδυσης και υπόδησης, το 16,67% είδη σπιτιού και διακόσμησης, αντίστοιχο ποσοστό ψώνισε βιβλία και παιχνίδια και το 8,335 ηλεκτρονικά είδη.

Γιατί επέλεξαν το παζάρι αντί της τοπικής αγοράς
Στη συγκεκριμένη ερώτηση το 43,75% απάντησε ότι το έπραξε για τις καλύτερες τιμές, το 18,75% για μεγαλύτερη ποικιλία, το 33,3% γιατί το συνδύασε με την ψυχαγωγία. Στη συνέχεια πολλοί που υποστήριξαν πως ψώνισαν για καλύτερες τιμές, απάντησαν σε ποσοστό 29% ότι ποτέ δεν κοιτάνε τη σήμανση, την ποιότητα και τη χώρα των προϊόντων που ψωνίζουν. Συχνά, προσέχουν αυτά τα δεδομένα αγοραστές σε ποσοστό 21% και πάντα αγοραστές σε ποσοστό 26%. Σχεδόν πάντα προσέχει τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά το 21%. Το 28,95% δεν ασχολείται με την αλλαγή ενός ελαττωματικού προϊόντος, αλλά ένα ποσοστό 68,42% το απασχολεί. Η διαφορά είναι πως προϊόν που αγοράστηκε από το παζάρι δεν μπορεί εύκολα να το αλλάξει ο αγοραστής, είτε γιατί η απόσταση για μια ακόμα επίσκεψη είναι μεγάλη, είτε γιατί το ελάττωμα διαπιστώθηκε μετά τη λήξη του παζαριού.

Με άριστα το 5, οι ερωτηθέντες απάντησαν πως η ποικιλία των προϊόντων στο παζάρι παίρνει βαθμό 3,49 και η εξυπηρέτηση των εμπόρων 4,11, η ποιότητα 3,03.

Για την πλειοψηφία του κοινού-ποσοστό 61% το παζάρι δεν συμβάλλει στην προσέλκυση και διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η παρουσία καλλιτεχνικών σχημάτων και η πραγματοποίηση εκδηλώσεων τις ημερομηνίες διεξαγωγής του παζαριού, είναι ανύπαρκτη. Ποσοστό 24% θεωρεί ωστόσο ότι το παζάρι συμβάλλει στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Το 15% δεν απάντησε. Ποσοστό 35,395 θεωρεί ότι υπήρξε έλλειμμα καθαριότητας στο παζάρι και γενικώς καταγράφηκε έλλειμα οργάνωσης. Ποσοστό 97% των ερωτηθέντων απάντησε πως θα πήγαινε ξανά.

 

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το