Τοπικά

Διαθήκες αντί γονικών παροχών και δωρεών – Αύξηση 32% φέτος στο Ειρηνοδικείο Βόλου

Νέα αύξηση σημείωσε φέτος ο αριθμός των διαθηκών που δημοσιεύθηκαν μέσω του Ειρηνοδικείου Βόλου, καθώς το κόστος μεταβίβασης μιας ακίνητης περιουσίας που κληρονομείται, είναι κατά πολύ υψηλότερο από τη σύνταξη και δημοσίευση μιας διαθήκης.
Η γονική παροχή και η δωρεά ακινήτου κοστίζουν περισσότερο από τη σύνταξη και δημοσίευση μιας διαθήκης, αλλά πέραν αυτού του λόγου, φέτος η αύξηση αποδίδεται και στο Κτηματολόγιο, που εξελίχθηκε στο Πήλιο, αλλά και σε αυτό που θα αρχίσει από την 1η Ιανουαρίου για τους πρώην Δήμους Ν. Ιωνίας και Ιωλκού Βόλου, καθώς και στην επικείμενη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων.
Με βάση τα επίσημα στοιχεία του Ειρηνοδικείου Βόλου, μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2018, οπότε ανέστειλαν την λειτουργία τους για τα Χριστούγεννα τα δικαστήρια, είχαν δημοσιευθεί 867 διαθήκες, έναντι 659 πέρυσι το αντίστοιχο χρονικό διάστημα (αύξηση 32% περίπου).

Σημειώνεται πως οι δημοσιεύσεις διαθηκών αυξήθηκαν από το 2013 και μετά, καθώς οι πολίτες επιδιώκουν να τακτοποιήσουν τα κληρονομικά τους ζητήματα και να μην αφήσουν φορολογικές, ασφαλιστικές ή άλλες τραπεζικές εκκρεμότητες στους κληρονόμους τους.
Το κόστος για σύνταξη και δημοσίευση μιας διαθήκης κυμαίνεται κατά μέσο όρο από 100 μέχρι 150 ευρώ, ενώ για μια γονική παροχή μπορεί να φθάσει και τις 3.500 ευρώ, ανάλογα με την αξία της ακίνητης περιουσίας που μεταβιβάζεται. Όσο μεγαλύτερη είναι η αξία της ακίνητης περιουσίας, τόσο μεγαλύτερο είναι το κόστος μεταβίβασης.
Οι διαθήκες κατανέμονται σε τέσσερα είδη: Στις δημόσιες, τις ιδιόγραφες, τις μυστικές και τις έκτακτες.

Η δημόσια διαθήκη συντάσσεται ενώπιον συμβολαιογράφου και παρουσία τριών μαρτύρων. Η ιδιόγραφη συντάσσεται από τον ίδιο τον διαθέτη. Η μυστική συντάσσεται από τον ίδιο τον διαθέτη και στη συνέχεια παραδίδεται η διαθήκη από τον διαθέτη σε συμβολαιογράφο, παρουσία τριών μαρτύρων. Το κόστος της πράξης κατάθεσης της μυστικής διαθήκης κυμαίνεται από 35 μέχρι 50 ευρώ.
Η έκτακτη διαθήκη συντάσσεται σε πλοίο από ναυτικό και παραδίδεται στον πλοίαρχο (χωρίς κόστος), καθώς και σε εκστρατείες από στρατευμένους, που τις παραδίδουν στον ανώτερο αξιωματικό τους ή είναι στρατιωτική, εφόσον ο στρατευμένος είναι εγκλωβισμένος, πολιορκούμενος κ.άλ. Κι αυτή παραδίδεται στον ανώτερο αξιωματικό του.

Ο Αστικός Κώδικας
Σύμφωνα με το άρθρο 1771 του Αστικού Κώδικα (Κληρονομικό Δίκαιο), για τη δημοσίευση της διαθήκης συντάσσεται πρακτικό, όπου καταχωρίζεται ολόκληρη η διαθήκη και η βεβαίωση για την ύπαρξη ή την ανυπαρξία των εξωτερικών ελαττωμάτων, που προβλέπονται στο άρθρο 1721 παρ. 4. Το πρωτότυπο στη μυστική ή έκτακτη διαθήκη με το περικάλυμμά του κατατίθεται στο αρχείο του δικαστηρίου, αφού προηγουμένως ο πρόεδρος ή ο ειρηνοδίκης σημειώσει αμέσως ιδιοχείρως στο πρότυπο της διαθήκης και το περικάλυμμά της τη λέξη «θεωρήθηκε», χρονολογήσει και υπογράψει τη θεώρηση. Αν η δημοσίευση γίνεται από ειρηνοδίκη, ο γραμματέας του στέλνει αμέσως στον γραμματέα του αρμοδίου δικαστηρίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού. Στο άρθρο 1772 του Αστικού Κώδικα προστίθεται ότι αν ο διαθέτης δεν είχε την τελευταία του κατοικία ή διαμονή στην περιφέρεια του πρωτοδικείου ή του ειρηνοδικείου που δημοσίευσε τη διαθήκη, ο γραμματέας του δικαστηρίου στέλνει αντίγραφο του πρακτικού της δημοσίευσης στον εισαγγελέα των πρωτοδικών της τελευταίας κατοικίας ή διαμονής του διαθέτη, για να κατατεθεί στο αρχείο του δικαστηρίου, που παραλαμβάνει το πρακτικό. Όμοιο αντίγραφο του πρακτικού της δημοσίευσης αποστέλλεται επίσης σε κάθε περίπτωση στον γραμματέα του πρωτοδικείου της πρωτεύουσας του Κράτους.
Σύμφωνα με το άρθρο 1769 του Αστικού Κώδικα «συμβολαιογράφος, στον οποίο υπάρχει διαθήκη, οφείλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση μόλις πληροφορηθεί τον θάνατο του διαθέτη, αν πρόκειται για δημόσια διαθήκη, να στείλει αντίγραφό της στον ειρηνοδίκη, και αν πρόκειται για μυστική ή έκτακτη, να παραδώσει αυτοπροσώπως το πρωτότυπο αυτής στον ειρηνοδίκη στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο συμβολαιογράφος».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το