Τοπικά

Διαταγή πληρωμής σε δανειολήπτη από τον Βόλο αν και εντάχθηκε στο «Γέφυρα»

Διαταγή πληρωμής απέστειλε Τράπεζα σε «κόκκινο» δανειολήπτη του Βόλου, παρ’ ότι ο τελευταίος έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα προστασίας της πρώτης του κατοικίας «Γέφυρα». Σημειώνεται πως η προθεσμία ένταξης στο πρόγραμμα λήγει στις 31 Οκτωβρίου.

Όσοι εντάσσονται στο πρόγραμμα «Γέφυρα» εξασφαλίζουν για 9 μήνες τη συνδρομή του δημοσίου στην εξυπηρέτηση του δανείου τους, με επιδότηση έως το 90% της μηνιαίας δόσης και με πλαφόν τα 600 ευρώ. Ο Βολιώτης δανειολήπτης, όπως ανέφερε στη «Θ», παρέλαβε στις αρχές Οκτωβρίου διαταγή πληρωμής από τη δανείστρια Τράπεζα, παρ’ ότι, όπως τόνισε, έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Γέφυρα», μέσω σχετικής αίτησης που είχε υποβάλει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και για την οποία έχει στη διάθεσή του και την απόδειξη… Ο Βολιώτης είχε λάβει στεγαστικό δάνειο ύψους 100.000 ευρώ το 2004, με υποθήκη την κύρια κατοικία του. Όπως ανέφερε στη «Θ», πλήρωνε κανονικά τις μηνιαίες δόσεις του μέχρι το 2010-11, όταν με το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης έμεινε άνεργος. Πλήρωνε κάθε μήνα 550 περίπου ευρώ δόση. Κατόπιν ξαναβρήκε εργασία, ωστόσο ο μισθός ήταν πολύ χαμηλός και κάποια στιγμή το 2019 δεν μπορούσε πλέον να εξυπηρετήσει το δάνειο και διέκοψε την καταβολή δόσεων. Προσπάθησε να συνεννοηθεί με την Τράπεζα για ρύθμιση, ώσπου ξέσπασε η πανδημία του κορωνοϊού και τότε του δόθηκε η δυνατότητα να υπαχθεί στο πρόγραμμα «Γέφυρα», όπως και έπραξε τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, η Τράπεζα προφανώς θέλοντας να πιέσει τον δανειολήπτη, του απέστειλε διαταγή πληρωμής. Ο ίδιος αναζήτησε κάποια εξήγηση και τον ενημέρωσαν, ότι ίσως το αρμόδιο δικαστικό τμήμα της Τράπεζας να μην είχε προλάβει να ενημερωθεί για την υπαγωγή του δανειολήπτη στο πρόγραμμα προστασίας «Γέφυρα», όταν του εκδόθηκε και του απεστάλη η διαταγή πληρωμής.

Στέλεχος της Ένωσης Καταναλωτών Βόλου και Θεσσαλίας που ρωτήθηκε σχετικά, δήλωσε ότι «πιθανόν να μην είχε οριστικοποιηθεί η υπαγωγή του «κόκκινου» δανειολήπτη στο πρόγραμμα «Γέφυρα» και προφανώς η διαταγή πληρωμής να είχε εκδοθεί νωρίτερα. «Η ένταξη στο πρόγραμμα καθυστερεί και 30 ημέρες», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της ΕΝΚΑ Βόλου. «Τα αναγκαστικά μέτρα κατά των «κόκκινων» δανειοληπτών συνεχίζονται, εφόσον δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία ή πιθανόν να μην πληροί ο ενδιαφερόμενος τις προϋποθέσεις», τονίζει ο εκπρόσωπος της ΕΝΚΑ. Ο «κόκκινος» δανειολήπτης πρέπει να προβεί τώρα στην κατάθεση αίτησης ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής. Οι τράπεζες αντλούν από το Σύστημα στοιχεία αναφορικά με τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί οριστικά, για τις οποίες ο προέλεγχος επιλεξιμότητας έχει αποβεί θετικός. Τα στοιχεία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τον αριθμό της αίτησης, τον ΑΦΜ οφειλέτη, τον ΑΤΑΚ βάσει ΕΝΦΙΑ, την κατηγορία ακινήτου κ.λπ. Επίσης, οι τράπεζες, μετά τη λήψη των αιτήσεων από το Σύστημα, ελέγχουν ανά αίτηση, αν για τον αιτούντα υφίστανται οφειλές εξασφαλισμένες με ακίνητα και αν τα μέλη της οικογένειας που περιλαμβάνονται στην αίτηση, διαθέτουν καταθέσεις ή επενδυτικά προϊόντα.
Από «κόσκινο»

Από ηλεκτρονικό κόσκινο περνούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια των νοικοκυριών που υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα «Γέφυρα» για την επιδότηση της δόσης των δανείων με υποθήκη την κύρια κατοικία. Ο αυτόματος έλεγχος που διενεργείται με την υποβολή της αίτησης από τον δανειολήπτη, αφορά όλα τα περιουσιακά στοιχεία τόσο του ιδίου, όσο και των μελών της οικογένειάς του. Επίσης αίρεται το φορολογικό και το τραπεζικό απόρρητο για όλα τα πρόσωπα του νοικοκυριού. Μέσω των εκτεταμένων διασταυρώσεων εντοπίζονται όσοι πληρούν τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά κριτήρια, που προβλέπει το πλαίσιο ένταξης στο πρόγραμμα «Γέφυρα», ενώ διερευνάται, εάν υπάρχουν κρυμμένα εισοδήματα, καταθέσεις, ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία. Όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα, εξασφαλίζουν για 9 μήνες τη συνδρομή του δημοσίου στην εξυπηρέτηση του δανείου τους, με επιδότηση έως το 90% της μηνιαίας δόσης και με πλαφόν τα 600 ευρώ. Οι δικαιούχοι, οφείλουν στη συνέχεια και για 18 μήνες, να είναι συνεπείς στην αποπληρωμή των δόσεών τους και αν δεν είναι, τότε θα κληθούν να επιστρέψουν το ποσό, το οποίο κατέβαλε το δημόσιο για λογαριασμό τους. Με την οριστική υποβολή της αίτησης το Σύστημα ελέγχει την εκπλήρωση των ανώτατων ορίων των κριτηρίων επιλεξιμότητας για τον αιτούντα. Συγκεκριμένα διενεργούνται από το Σύστημα οι ακόλουθοι έλεγχοι: Το πεδίο «Αξία ακινήτου» της δηλωθείσας κύριας κατοικίας σύμφωνα με την Καρτέλα «Ακίνητη Περιουσία», δεν είναι μεγαλύτερο από το ποσό των 300.000 ευρώ. Το πεδίο «Οικογενειακό Ετήσιο Καθαρό Εισόδημα» της Καρτέλας «Εισόδημα» δεν είναι μεγαλύτερο από το ποσό των 24.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 18.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος, έως και 3 εξαρτώμενα μέλη. Το πεδίο «Συνολική Αξία Καταθέσεων και Επενδυτικών Προϊόντων» της Καρτέλας «Καταθέσεις και Επενδυτικά Προϊόντα Εξωτερικού», δεν είναι μεγαλύτερο από το ποσό των 40.000 ευρώ. Το άθροισμα των τιμών του πεδίου «Φορολογητέα αξία» για τα ακίνητα της Καρτέλας «Ακίνητη Περιουσία», δεν είναι μεγαλύτερο από το ποσό των 600.000 ευρώ. Το άθροισμα των τιμών του πεδίου «Εγκριθέν ποσό ενίσχυσης» για τις ενισχύσεις της Καρτέλας «Στοιχεία Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας», δεν είναι μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο όριο της παρ. 2 του άρθρου 4 της κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου στο πλαίσιο του ν. 4714/2020 (Α’ 148) για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες, που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 71- 83 του ν. 4714/2020 (Α’ 148)». Σε περίπτωση που κάποιος από τους παραπάνω ελέγχους αποβεί αρνητικός, η αίτηση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο αιτών.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το