Τοπικά

Διαταγή πληρωμής κατά του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ για 11.100€ – Αφορά στη λειτουργία της «Σοκολατούπολης» το 2018

Σε συμβιβαστική λύση με παραίτηση από το ένδικο μέσο της ανακοπής και καταβολή του συνολικού ποσού των 11.100 ευρώ στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού Βόλου «ΑΝΤΙΗΧΕΙΟ ΚΟΙΝ. Σ.ΕΠ.», Υπηρεσίες Ηχητικής Κάλυψης και Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων, θα προχωρήσει ο ΔΟΕΠΑΠ- ΔΗΠΕΘΕ, μετά την έκδοση σχετικής διαταγής πληρωμής. Να αναφερθεί ότι το προαναφερόμενο ποσό αφορά στην εξόφληση, για τη λειτουργία της «Σοκολατούπολης» και την απασχόληση 10 ατόμων (εμψυχωτών- ηθοποιών), δαπάνης καλλιτεχνικής κάλυψης, στο πλαίσιο των περσινών χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.

Στην εισήγηση της νομικής συμβούλου, η οποία εγκρίθηκε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΕΠΑΠ- ΔΗΠΕΘΕ, προτείνεται να γίνει αποδεκτή η πρόταση της «ΑΝΤΙΗΧΕΙΟ ΚΟΙΝ. Σ.ΕΠ.», για παραίτησή της από τους τόκους και τα δικαστικά έξοδα της διαταγής πληρωμής, της επιταγής προς εκτέλεση αυτής και της συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς.

Να αναφερθεί ότι η ανωτέρω ΚΟΙΝΣΕΠ «ΑΝΤΙΗΧΕΙΟ» πέτυχε την έκδοση διαταγής πληρωμής για την εκτέλεση των υπηρεσιών από τις εκδηλώσεις της Πρωτοχρονιάς και δη του Εργοστασίου της Σοκολατούπολης, με τη συμμετοχή εμψυχωτών – ηθοποιών καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης της Σοκολατούπολης, μετά από πρόσκληση για υποβολή προσφοράς την οποία το ΔΟΕΠΑΠ- ΔΗΠΕΘΕ έκανε δεκτή και υπέγραψε τη σύμβαση με την ΚΟΙΝΣΕΠ. Ειδικότερα, με την υπ’ αριθμόν 395/2017 της 35ης συνεδρίασης/20.12.2017 απόφαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ», κατόπιν της εισήγησης της με αρ. πρωτ. 16467/ΔΠ 4043/19.12.2017 της Διεύθυνσης Πολιτισμού περί έγκρισης εκδηλώσεων Πρωτοχρονιάς και εβδομάδας Φώτων 2018, μεταξύ άλλων εκδηλώσεων, αποφασίσθηκε στο υπό στοιχείο 5 της απόφασης, για τη λειτουργία της «Σοκολατούπολης» η απασχόληση 10 ατόμων δαπάνης καλλιτεχνικής κάλυψης, 11.100 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για κεράσματα προς τα παιδιά.

Με το υπ’ αριθμόν 59/ΔΠ11/03.01.2018 έντυπο δαπανών ο προϋπολογισμός της δαπάνης αποφασίσθηκε να είναι 8.951 ευρώ. Το εκδοθέν τιμολόγιο καταχωρήθηκε στα λογιστικά βιβλία του ΔΟΕΠΑΠ- ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου σύμφωνα με το χρηματικό ένταλμα πληρωμής με αριθμό 58/27.04.2018 Σειρά Α’ οικονομικού έτους 2018, πλην όμως αυτό δεν πληρώθηκε και επιστράφηκε πίσω με ένταλμα του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Έτσι, η ΚΟΙΝΣΕΠ εξέδωσε την ως άνω διαταγή πληρωμής με την οποία το ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου, υποχρεώθηκε να καταβάλλει σε αυτή, το ποσό των 11.100 ευρώ νομιμοτόκως, από την επόμενη της έκδοσης του τιμολογίου, ήτοι, από, 17.02.2018 και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση και στα δικαστικά έξοδα εκ ποσού 238 ευρώ καθώς και στα έξοδα της επιταγής προς εκτέλεση εκ ποσού 238 ευρώ, συν 10 ευρώ για την έκδοση πρώτου απογράφου, συν 0.50 ευρώ για έκδοση ενός αντιγράφου εξ’ απογράφου, συν 43,40 ευρώ για έξοδα επίδοσης, τα τελευταία από την επίδοση της επιταγής και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το