Τοπικά

Διαταγή πληρωμής από τη ΔΕΗ για οφειλή της ΔΕΥΑ Σκοπέλου

Σε άσκηση του ένδικου βοηθήματος της ανακοπής και την παραίτηση από αυτή κατά της διαταγής πληρωμής για την οφειλή της ΔΕΥΑΣ προς τη ΔΕΗ Α.Ε. αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ αποφασίστηκε η υποβολή προς τη ΔΕΗ Α.Ε. αίτησης για την ένταξη σε ρύθμιση από οφειλή ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ποσού 618.808,23 ευρώ. Ο Δήμος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατέστη τριτεγγυητής για την υλοποίηση της ρύθμισης. Έτσι στις 29 Απριλίου 2021 υπογράφηκε το σχετικό συμφωνητικό μεταξύ της ΔΕΗ, της ΔΕΥΑ και του Δήμου Σκοπέλου. Μετά από αίτημα της ΔΕΗ προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου εκδόθηκε διαταγή πληρωμής, κατά της οποίας ο οφειλέτης έχει δικαίωμα άσκησης ανακοπής εντός 15 ημερών από την επίδοσή της.

Σε γνωμοδοτικό του σημείωμα, δικηγόρος γνωμοδοτεί για τη μη άσκηση του ένδικου βοηθήματος της ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής. Όπως αναφέρει, δεν πιθανολογείται η ευδοκίμηση της τυχόν ανακοπής καθώς έχει γίνει ήδη από τη ΔΕΥΑΣ αναγνώριση της οφειλής. Επίσης, με τη λήψη απόφαση περί μη άσκησης ανακοπής, η διαταγή πληρωμής θα τελεσιδικήσει, οπότε θα είναι δυνατή η επιχορήγηση του Δήμου για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από τελεσίδικης δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής. Ο δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Αναγνώστου ψήφισε κατά τονίζοντας ότι η ΔΕΗ θα έπρεπε να είχε διαγράψει το χρέος ειδικά σε μια ΔΕΥΑ, καθώς το νερό είναι κοινωνικό αγαθό. «Απαιτούμε την τιμολόγηση του ρεύματος που κάνει χρήση η ΔΕΥΑ στο χαμηλότερο δυνατό τιμολόγιο και να μην επιβαρύνονται έτσι τα λαϊκά νοικοκυριά» ανέφερε.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το