Τοπικά

Διάλεξη του καθηγητή Μ. Χαϊνταρλή για τον χωρικό σχεδιασμό τουριστικών επενδύσεων στην Ελλάδα της κρίσης

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνουν διάλεξη του κ. Μάριου Χαϊνταρλή, επίκουρου καθηγητή του Τμήματος με θέμα: Μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ελλάδα και χωρικός σχεδιασμός σε συνθήκες οικονομικής κρίσης”. Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 18:00 στην αίθουσα Α2 του ΤΜΧΠΠΑ.

Βιογραφικό
Επίκουρος Καθηγητής Δικαίου Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας .
Δικηγόρος, Δρ. Νομικής – Νομικός Χωροταξίας – Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος.
Σπουδές: D.E.A. στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος – Πανεπιστήμιο Jean Moulin: Lyon III Γαλλίας, Δ ιδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Εικοσαετή εμπειρία στη νομική διαχείριση υποθέσεων με αντικείμενο χωροταξικά, πολεοδομικά και περιβαλλοντικά θέματα, καθώς και θέματα νομικής ασφάλειας επενδύσεων πολλαπλών μορφών (τουρισμός, ανάπτυξη ακινήτων, βιομηχανία, ενέργεια, υποδομές, κ.λπ.)
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Δίκαιο και χώρος, Δίκαιο και περιβάλλον, Νομικά εργαλεία χωρικού σχεδιασμού, Νομικά εργαλεία προστασίας / διαχείρισης του περιβάλλοντος, Νομοθετικές πολιτικές χωροταξίας, πολεοδομίας και περιβάλλοντος
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ
Για την προώθηση της επιστημονικής έρευνας στα γνωστικά πεδία των Δικαίων Πολεοδομίας – Χωροταξίας και Περιβάλλοντος προτείνεται, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των θεσμοθετημένων από το Τμήμα διαδικασιών, η εκπόνηση των παρακάτω διδακτορικών διατριβών:
Α. Τομέας Δικαίου της Πολεοδομίας
1. Δίκαιο Πολεοδομίας – Χωροταξίας και Χρήσεις γης (διαχρονική εξέλιξη και προοπτικές)
2. Αδειοδοτήσεις πολεοδομικού χαρακτήρα και ορθολογικός σχεδιασμός του χώρου
3. Πολεοδομική νομολογία: Η συμβολή της στη διαμόρφωση και εξέλιξη του ελληνικού δικαίου της πολεοδομίας
Β. Τομέας Δικαίου της Χωροταξίας
1. Τα Ειδικά / Εθνικά Χωροταξικά Πλαίσια: Νομικές όψεις τους
2. Τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια: Νομικές όψεις τους
Γ. Τομέας Δικαίου του Περιβάλλοντος
1. Τα σχέδια διαχείρισης των υδάτων: Χωρικές, διοικητικές και νομικές όψεις τους
2. Τα σχέδια διαχείρισης των απορριμμάτων: Χωρικές, διοικητικές και νομικές όψεις τους
Οι προαναφερόμενοι τίτλοι θα πρέπει να θεωρηθούν εντελώς ενδεικτικοί, η τελική επιλογή θα γίνει μέσα από τις προβλεπόμενες από το Τμήμα διαδικασίες.
Η εκπόνηση των προαναφερόμενων διατριβών απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε νομικούς, ενώ κατ’ εξαίρεση θα μπορούσαν να γίνουν δεκτοί και ενδιαφερόμενοι από άλλες ειδικότητες, μετά από έλεγχο της επαρκούς εξοικείωσης τους με βασικές έννοιες της νομικής επιστήμης.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το