Τοπικά

Διαγωνισμός ύψους 1.178.000 ευρώ για την ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στα Παλαιά

Ανοιχτό διαγωνισμό προκήρυξε ο Δήμος Βόλου για την ανάθεση του έργου ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων στα Παλιά.
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1.178.000 ευρώ και θα εκτελεστούν χωματουργικές εργασίες-αποξηλώσεις, τεχνικά έργα, οδοστρωσία-ασφαλτικά και εργασίες πρασίνου σε οδούς της περιοχής.
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι ένα έτος από την ημέρα που θα υπογραφεί η σύμβαση. Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται έως την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου, στις 2 το μεσημέρι και η ηλεκτρονική αποσφράγισή τους θα γίνει την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου με ποσό 706.800 ευρώ και του Δήμου με ποσό 471.200 ευρώ.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Το έργο αφορά στην περιβαλλοντική και λειτουργική αναβάθμιση ενός τμήματος της περιοχής των Παλαιών του Βόλου. Στόχος της παρέμβασης είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας, ο βιοκλιματικός σχεδιασμός των αστικών κοινόχρηστων χώρων της περιοχής των Παλαιών, και η βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής.

Οι παρεμβάσεις που προτείνονται αφορούν:
– Στη διαμόρφωση σε οδό ήπιας κυκλοφορίας της οδού Σαρανταπόρου, από την οδό Μητροπολίτη Γρηγορίου έως την οδό Λαχανά, μήκους 200m, συνολικής επιφάνειας 2.400,00m2.
– Στη διαπλάτυνση των πεζοδρομίων με πρόβλεψη οριζόντιας ή/και κατακόρυφης προσβασιμότητας και την ανακατασκευή του οδοστρώματος της οδού Μητροπολίτη Γρηγορίου, από την οδό Σαρανταπόρου έως την οδό Γιαννιτσών. Το μήκος της οδού είναι 330m και η επιφάνεια της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι 3.900m2.
– Στην ανακατασκευή των πεζοδρομίων με πρόβλεψη οριζόντιας ή/και κατακόρυφης προσβασιμότητας εκατέρωθεν της οδού Γιαννιτσών, από την οδό Μητροπολίτη Γρηγορίου έως την οδό Λαχανά και από τη μία πλευρά μόνο, στο βόρειο τμήμα της οδού Λαχανά (μπροστά στην είσοδο του χώρου Τσαλαπάτα) και στο νότιο τμήμα της οδού, από την οδό Σαρανταπόρου έως την οδό Σουλίου, επιφάνειας 1.550,00 m2.
Συνολικά, οι παρεμβάσεις που προτείνονται είναι επιφάνειας 2.400+3.900+1.550= 7.850m2.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το